Általános működési leírás

Adatbázis leírás

Rendszer architektúra

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Munkamódszerek

A munkamódszerek alkotják az Effector menürendszerének gerincét (Főmenü)- a legfelsőbb szintű menüket. Ezek az elemek határolják el a valamely szempont vagy szempontok alapján összetartozó funkciókat. Ezek a szempontok lehetnek szervezeti felépítésből vagy feladatkörből adódó különbségek. Minden munkamódszernek tartalmaznia kell legalább egy képernyőt, de tipikusan több képernyőt szervezünk egy-egy munkamódszer alá.

A képernyőkről bővebben a Képernyők fejezetben talál információt.

Elhelyezkedése a rendszerben

A munkamódszerek több helyen is előfordulhatnak referenciaként, általában a képernyőkre történő hivatkozással együtt szerepelnek, egyedi azonosítót alkotva az adott képernyő megjelenítéséhez. Ahogyan azt az Architektúra fejezetben is láthattuk, egy-egy képernyő több munkamódszerhez is tartozhat, ahogyan a cég életében is a különböző munkakörökben szükség lehet ugyanazoknak az adatoknak a megjelenítésére, kezelésére.

Az alábbi ábra szemlélteti közvetlen kapcsolatát/helyét a rendszerben, mely megfelel a fő feladatának - a menürendszer kialakításának.

Munkamódszer a rendszerben

A következő ábra a rendszerben elfoglalt helyét a felhasználási lehetőségeinek megfelelően a kapcsolatain keresztül szemlélteti.

Munkamódszer, mint referencia

Kapcsolata, ahol referenciaként van/lehet jelen:

Helye a fájlrendszerben az adott XML csomagon belül az MM mappában van. A fájlnévre vonatkozó konvenció következtében a fájl nevének meg kell egyeznie a munkamódszer azonosítójával.

Elérhető funkciók:

A munkamódszerek felépítése viszonylag egyszerű, ezért az elérhető funkciók köre sem nagy, viszont fontos szerepet játszik az Effector felhasználói felületének kialakításában.

Egy munkamódszer XML-ben az alábbi beállítások elérhetőek:

 • A munkamódszerhez tartozó képernyők beállítása
 • A munkamódszer láthatóságának szabályzása

Példa:

<MM id="MMProject">
  <Screen>
    <schema>ScreenProject</schema>
    <icon>IconScreenProject</icon>
  </Screen>
  <Rules>
    <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false">
      SELECT CASE WHEN COUNT(*) > 0
      THEN `True`
      ELSE `False`
      END
      FROM PeopleGroupsPeople AS pgp WITH (NOLOCK)
      WHERE pgp.PeopleID = '[##Session.UserID##]'
      AND pgp.GroupID IN (50000, 50011, 3)
    </Visible>
  </Rules>
</MM>

A munkamódszerhez tartozó képernyők beállítása

A definíciós állomány felépítése egyszerű, a munkamódszer azonosítót a munkamódszer gyökér node-jának id attribútuma tartalmazza. A fenti példában szereplő munkamódszer azonosítója az MMProject, a fájl neve MMProject.xml lesz.

Minden munkamódszernek minimum egy képernyőt (Screen) tartalmaznia kell. Az itt definiált képernyők címkéje fog kikerülni a rendszer menüjének második sorába.

A képernyőket közvetlenül definiálhatjuk, nincs kialakítva külön lista vagy konténer számukra. Több képernyő esetén egyszerűen felsoroljuk őket a megfelelő formában:

<Screen>
    <schema>ScreenProject</schema>
    <icon>IconScreenProject</icon>
  </Screen>
<Screen>
    <schema>ScreenEvent</schema>
    <icon>IconScreenEvent</icon>
    <NewObjectCount>osp_sel_newobjectcounts 'event', '[##Session.UserID##]'</NewObjectCount>
</Screen>

Definíció:

 • schema: Tartalmazza a képernyő definíciójára történő hivatkozást. Értéke a képernyő definíciós állomány fájlneve kiterjesztés nélkül.
 • icon: az adott képernyőhöz magyarázó ikont is társíthatunk, értéke egy előre definiált ikon készletből választható (jelenleg nem használt).
 • NewObjectCount: egy tetszőleges SQL utasítás segítségével tetszőleges adat jeleníthető meg a képernyő neve mellett, valamint ez összegezve a munkamódszernél (tehát a menürendszerben egy szinttel feljebb) is látszik.

A munkamódszer láthatóságának szabályzása

Munkamódszerenként lehetőség van pontosan egy láthatósági szabály megadására is, mely a menü felépítésekor fog kiértékelődni. Ezt a láthatósági szabályt a MM\Rules\Visible node-ban adhatjuk meg, szintaktikáját tekintve egy RuleValueType, melyről bővebben a Szabályok fejezetben talál információt.

További beállítási lehetőségek

CSS osztály hozzárendelése a munkamódszer címkéjéhez (Effector 5.0.001+)

Az Effector 5.0.001-es verziójától felfelé lehetőség van a menüpont megjelenítésének módosítására (háttér szín, betűtípus, betűméret...), amit szintén az MM XML fájlban kell megtenni /MM/CssClass elérési úton keresztül. Az értékének annak a CSS osztálynak kell lennie, amely leírja a formázási szabályokat.

<CssClass>Project</CssClass>

Ikon hozzárendelése a munkamódszerhez (Effector 4.0.002+)

Az Effector 4.0.002-es verziójától felfelé lehetőség van a menüponthoz ikont definiálni, amit szintén az MM XML fájlban kell megtenni /MM/Icon elérési úton keresztül, Az értékének annak a CSS osztálynak kell lennie, amely meghatározza az ikont.

<Icon>efi-mm-torzsadatok</Icon>

 • Legutóbb frissítve: 8 hét 6 napja
 • Effector