Általános működési leírás

Adatbázis leírás

Rendszer architektúra

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Alap táblák

Speciális mezők az Effector tábláiban

Az Effector táblák nagy részében szerepel egy speciális mező, a neve: Deleted, típusa tinyint, default értéke: 0. Az Effector rendszerben nincs fizikai adat törlés. A Deleted mező mutatja azt, hogy egy record aktuális státuszát. Ugyanez a mező jelentős szerepet kap a tranzakció kezelésnél is. Egy record lehetséges státuszait tehát a Deleted mező tartalmazza, ezek:

 • 0 – véglegesített
 • 1 – törölt
 • 2 – dirty

Rendszerszintű táblák

 • FSYS_ApplicationSetup: alkalmazásszintű beállításokat tartalmazó tábla

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_ApplicationSetup](
     [ApplicationSetupID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [Code] [varchar](60) NULL,
     [Name] [nvarchar](255) NULL,
     [CodeValue] [nvarchar](100) NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [GroupName] [varchar](60) NULL,
   CONSTRAINT [PK_FSYS_ApplicationSetup] PRIMARY KEY CLUSTERED
   (
     [ApplicationSetupID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
  
   ALTER TABLE [dbo].[FSYS_ApplicationSetup] ADD CONSTRAINT [DF_FSYS_ApplicationSetup_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
  
 • FSYS_AttachedWorkflow: az összekapcsolt folyamatokat tárolja benne a rendszer

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_AttachedWorkflow](
     [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [EventID] [int] NULL,
     [Project] [int] NULL,
     [To_Project] [int] NULL,
     [Workflow] [int] NULL,
     [To_Workflow] [int] NULL,
     [Department] [int] NULL,
     [Deleted] [bit] NULL,
   CONSTRAINT [PK_FSYS_AttachedWorkflow] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [ID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
  
 • FSYS_LabelLookup: többnyelvű menürendszer esetén az itt eltárolt címkékre így lehet hivatkozni xml-ből: [#TableName.FieldName#]. Ilyenkor az aktuális Lang értékhez tartozó Label cella értéket fogja visszaadni a rendszer, ami a felületen megjelenik.

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_LabelLookup](
     [TableName] [varchar](50) NOT NULL,
     [FieldName] [varchar](50) NOT NULL,
     [Lang] [varchar](5) NULL CONSTRAINT [DF_LabelLookup_Lang] DEFAULT ('HU'),
     [Label] [nvarchar](250) NULL,
     [LookupID] [int] NULL CONSTRAINT [DF__FSYS_Labe__Looku__1F63A897] DEFAULT ('0'),
     [LookupQuery] [nvarchar](500) NULL,
     [Department] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_FSYS_LabelLookup_Department] DEFAULT ((0)),
     [Deleted] [tinyint] NOT NULL CONSTRAINT [DF__FSYS_Labe__Delet__214BF109] DEFAULT ((0)),
     [ObjectType] [varchar](100) NULL,
     [FSYS_LabelLookupID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
   CONSTRAINT [PK_FSYS_LabelLookup] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [FSYS_LabelLookupID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF) ON [PRIMARY], CONSTRAINT [IX_U_Tablename_FieldName_Lang] UNIQUE NONCLUSTERED 
   (
     [TableName] ASC,
     [FieldName] ASC,
     [Lang] ASC,
     [Deleted] ASC,
     [ObjectType] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
  
 • FSYS_License: az alkalmazás licensz GUID-ját tartalmazó tábla

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_License](
     [GUID] [varchar](200) NULL,
     [fileGUID] [varchar](200) NULL
   ) ON [PRIMARY]
  
 • FSYS_Log: a keretrendszer a mezők értékének változását ebben a táblában rögzíti. A BoType és BoTemplate mezők írják le, hogy milyen objektum változott, a BoID pedig, hogy mi volt az objektum azonosítója.

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_Log](
     [LogID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [BoType] [varchar](60) NULL,
     [BoTemplate] [varchar](60) NULL,
     [BoID] [int] NOT NULL,
     [UserID] [int] NOT NULL,
     [ChangedTime] [datetime] NOT NULL,
     [Field] [nvarchar](50) NOT NULL,
     [OldValue] [varchar](max) NULL,
     [NewValue] [varchar](max) NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
   CONSTRAINT [PK_FSYS_Log_LogID] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [LogID] ASC
   ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, FILLFACTOR = 80) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[FSYS_Log] ADD CONSTRAINT [DF_FSYS_Log_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[FSYS_Log] ADD CONSTRAINT [DF__FSYS_Log__Delete__2334397B] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • FSYS_LongSessions: a felületen történt belépés után ebben a táblában rögzítjük a bejelentkezett felhasználó azonosítóját és a keretrendszer által generált azonosítót, továbbá a bejelentkezés dátumát. Ez a generált azonosító az adatbázis kapcsolat nevével együtt a felhasználó gépén automatikusan tárolódik egy sütiben is. Amikor a felhasználó egy következőalkalommal behívja az oldalt, a sütiből visszaolvasott adatok segítségével megpróbál bejelentkezni az oldalra (felhasználónév és jelszó ismételt megadása nélkül). Az azonosításhoz az osp_FSYS_GetUserLongSessionIDverzióthasználja fel a rendszer. Itt tudunk további biztonsági funkciókat megvalósítani (például azt, hogy egy adott longsession mennyi ideig érvényes).

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_LongSessions](
     [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [UserID] [int] NULL,
     [LongSessionID] [varchar](100) NULL,
     [LoginDate] [datetime] NULL,
     [LogoutDate] [datetime] NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
   CONSTRAINT [PK_FSYS_LongSessions] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [ID] ASC
   ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[FSYS_LongSessions] ADD CONSTRAINT [DF_FSYS_LongSessions_Deleted] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • FSYS_LookupList: ebben a táblában tároljuk a lenyíló listák értékeit. A lookuplistID kerül az adatbázisba, mint érték. ALookupValue az, amely látható, a GroupNum pedig az, amely csoportokba rendezi őket (egy-egy combo egy csoport).

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_LookupList](
     [LookupListID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
     [GroupNum] [int] NULL CONSTRAINT [DF_FSYS_LookupLists_LookupID] DEFAULT ((0)),
     [LookupValue] [nvarchar](255) NULL,
     [Department] [int] NULL CONSTRAINT [DF_FSYS_LookupLists_Department] DEFAULT ((0)),
     [Deleted] [tinyint] NULL CONSTRAINT [DF__FSYS_Look__Delet__2610A626] DEFAULT ((0)),
     [sort] [int] NULL,
   CONSTRAINT [PK_FSYS_LookupLists] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [LookupListID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
  
 • FSYS_LookupListGroup: a GroupNumber jelenti az FSYS_LookupList táblában található GroupNum-ot. GroupName, a pedig csoport nevét jelöli.

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_LookupListGroup](
     [FSYS_LookupListGroupID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [GroupNumber] [int] NULL,
     [GroupName] [varchar](100) NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL CONSTRAINT [DF__FSYS_Look__Delet__71D1E811] DEFAULT ((0)),
   CONSTRAINT [PK_FSYS_LOOKUPLISTGROUP] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
   [FSYS_LookupListGroupID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
  
 • FSYS_ObjectTypesLookup: ebben a táblában találhatóak a rendszerben szereplő objektum típusok, és altípusok, a hozzájuk tartozó megjeleníthető címkékkel együtt. Az ObjectType a típus vagy altípus neve, a ParentObject jelenti altípus esetén a főtípus ObjectType-ját, a DisplayLabel pedig mindezeknek az ember által is értelmezhető és olvasható neve, ami a felületen megjelenik.

   CREATE TABLE [dbo].[FSYS_ObjectTypesLookup](
     [ObjectType] [varchar](60) NULL,
     [ParentObject] [nvarchar](10) NULL,
     [DisplayLabel] [varchar](60) NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL CONSTRAINT [DF__FSYS_Obje__Delet__1CF15040] DEFAULT ((0))
   ) ON [PRIMARY]
  
 • FSYS_View: a keretrendszerben lehetőség van a skin megváltoztatására, illetve lehet Component és Screen szinten nézetet menteni. Az ObjectType oszlopban található érték mondja meg, hogy az adott sor mit tartalmaz. Értéke lehet:
  • skin: a felhasználó által kiválasztott skin url-jét tartalmazza a Data oszlop
  • View: a Screen szinten mentett nézetek adatait tárolja a Data oszlop
  • PanelView: a Component szinten mentett nézetek adatait tárolja a Data oszlop

    CREATE TABLE [dbo].[FSYS_View](
      [ViewID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
      [ObjectType] [varchar](60) NULL,
      [UserID] [int] NULL,
      [MM] [varchar](120) NULL,
      [Screen] [varchar](120) NULL,
      [Name] [varchar](200) NULL,
      [Component] [varchar](120) NULL,
      [Display] [varchar](120) NULL,
      [Created] [datetime] NULL,
      [Data] [varchar](max) NULL,
      [Deleted] [tinyint] NULL,
      [Default] [bit] NULL,
    CONSTRAINT [PK_FSYS_View] PRIMARY KEY CLUSTERED 
    (
      [ViewID] ASC
    ) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
    ) ON [PRIMARY]
    GO
    ALTER TABLE [dbo].[FSYS_View] ADD DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
    GO
    ALTER TABLE [dbo].[FSYS_View] ADD DEFAULT ((0)) FOR [Default]
    GO
   

Paraméterezésnél használt további általános táblák

A keretrendszerben speciális szerepet nem töltenek be, azonban a paraméterezésben gyakran használt módszer, hogy az alábbi adatstruktúrára épül minden további: cég-ember-project-feladat, ennek megfelelően a gyakran használt Effector táblák:

 • Company: cégek (ügyfelek) és azok alapadatai

   CREATE TABLE [dbo].[Company](
     [CompanyID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
     [Name] [varchar](4000) NULL,
     [City] [varchar](600) NULL,
     [Street] [varchar](2000) NULL,
     [StreetNumber] [varchar](200) NULL,
     [AreaType] [int] NULL,
     [Zip] [varchar](200) NULL,
     [Country] [int] NULL,
     [County] [varchar](600) NULL,
     [Fax] [varchar](600) NULL,
     [Phone] [varchar](600) NULL,
     [CreatedbyID] [int] NOT NULL,
     [IsGroup] [bit] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [ObjectType] [varchar](60) NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
     [orn_Responsible] [int] NULL,
     [orn_fullAddress] [varchar](1200) NULL,
     [Created] [datetime] NOT NULL,
     [Adoszam] [varchar](100) NULL,
     CONSTRAINT [PK_Companies_CompanyID] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [CompanyID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Company] ADD CONSTRAINT [DF_Companies_Client_Address_AreaType] DEFAULT ((0)) FOR [AreaType]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Company] ADD CONSTRAINT [DF_Companies_Client_Address_Country] DEFAULT ((0)) FOR [Country]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Company] ADD CONSTRAINT [DF_Companies_IsGroup] DEFAULT ((0)) FOR [IsGroup]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Company] ADD CONSTRAINT [DF_Companies_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Company] ADD CONSTRAINT [DF__Companies__Delet__756D6ECB] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Company] ADD CONSTRAINT [DF_Company_Created] DEFAULT (getdate()) FOR [Created]
   GO
  
 • Document: ügyletekhez, eseményekhez, egyéb üzleti objektumokhoz csatolt dokumentumok (a dokumentumok fizikai tárolása fájlrendszerben történik, adatbázisban csak az elérési utat, és a további adatokat tároljuk)

   CREATE TABLE [dbo].[Document](
     [DocumentID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [BoType] [nvarchar](50) NULL,
     [BoID] [int] NULL,
     [OriginalPath] [nvarchar](1000) NOT NULL,
     [CopiedPath] [nvarchar](1000) NULL,
     [OriginalFilename] [nvarchar](255) NOT NULL,
     [RenamedFilename] [nvarchar](255) NULL,
     [KeyWords] [nvarchar](4000) NULL,
     [Version] [varchar](30) NOT NULL,
     [ParentDocID] [int] NULL,
     [Document] [image] NULL,
     [ObjectType] [nvarchar](30) NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
     [Created] [datetime] NULL,
     [CreatedByID] [int] NULL,
     [AddType] [int] NULL,
     [DocumentUnitID] [int] NULL,
     [CompanyID] [int] NULL,
   CONSTRAINT [PK_Document] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [DocumentID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Document] ADD CONSTRAINT [DF_Document_Version] DEFAULT ((1)) FOR [Version]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Document] ADD CONSTRAINT [DF_Document_ParentDoc] DEFAULT ((0)) FOR [ParentDocID]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Document] ADD CONSTRAINT [DF_Document_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Document] ADD CONSTRAINT [DF__Document__Delete__3A81B327] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • DocumentConnection: ha egy dokumentumot több objektumhoz is csatolni szeretnénk, akkor azok a Document táblában csak egyszer szerepelnek, viszont a DocumentConnection táblában összerendeljük az adott dokumentumot az adott objektummal (kvázi kapcsolótáblaként működik)

   CREATE TABLE [dbo].[DocumentConnection](
     [DocumentConnectionID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [BoType] [varchar](100) NULL,
     [BoID] [int] NULL,
     [DocumentID] [int] NULL,
     [Created] [datetime] NULL,
     [CreatedByID] [int] NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
   CONSTRAINT [PK_DocumentConnection] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [DocumentConnectionID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[DocumentConnection] ADD DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • Event: eseményeket, feladatokat tárolunk benne. Rendszerint az eseményeket/feladatokat egy-egy ProjectID alá csoportosítjuk, azonban ez nem kötelező

   CREATE TABLE [dbo].[Event](
     [EventID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [CompanyID] [int] NULL,
     [ProjectID] [int] NULL,
     [StartDate] [datetime] NOT NULL,
     [EndDate] [datetime] NOT NULL,
     [Cue] [nvarchar](255) NULL,
     [Description] [nvarchar](4000) NULL,
     [Task] [bit] NOT NULL,
     [Created] [datetime] NOT NULL,
     [CreatedbyID] [int] NOT NULL,
     [Done] [bit] NOT NULL,
     [ParentEventID] [int] NULL,
     [RootEventID] [int] NULL,
     [RootEvent] [bit] NOT NULL,
     [PrivateEvent] [bit] NOT NULL,
     [ObjectType] [varchar](60) NULL,
     [WorkflowID] [int] NOT NULL,
     [AlreadyRead] [bit] NOT NULL,
     [Refused] [bit] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
     [deadline] [datetime] NULL,
     [priority] [int] NULL,
     [PriorityMessage] [varchar](200) NULL
   ) ON [PRIMARY]
  
 • EventPeople: 1..n kapcsolatban áll az Event táblával, egy-egy eseményhez vagy feladathoz rendelt személyek listáját tartalmazza

   CREATE TABLE [dbo].[EventPeople](
     [EventPeopleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [EventID] [int] NOT NULL,
     [PeopleID] [int] NOT NULL,
     [EventRoleID] [int] NOT NULL,
     [Note] [nvarchar](4000) NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
     [Created] [datetime] NOT NULL,
     [CreatedByID] [int] NULL,
   CONSTRAINT [PK_EventPeople] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [EventPeopleID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[EventPeople] ADD CONSTRAINT [DF_EventPeople_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[EventPeople] ADD CONSTRAINT [DF__EventPeop__Delet__0880433F] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[EventPeople] ADD CONSTRAINT [DF__EventPeop__creat__00DF2177] DEFAULT (getdate()) FOR [Created]
   GO
  
 • EventRole: az EventPeople tábla EventRoleID mezőjének lehetséges értékeit tartalmazza, mint pl.: felelős, résztvevő, manager, stb. (lehetséges szerepköröket definiál)

   CREATE TABLE [dbo].[EventRole](
     [EventRoleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
     [RoleName] [nvarchar](50) NOT NULL,
     [Sort] [int] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
   CONSTRAINT [PK_EventRoles] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [EventRoleID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
     ) ON [PRIMARY]
     GO
     ALTER TABLE [dbo].[EventRole] ADD CONSTRAINT [DF_EventRoles_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
     GO
     ALTER TABLE [dbo].[EventRole] ADD CONSTRAINT [DF__EventRole__Delet__0B5CAFEA] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
     GO
  
 • Notes: üzleti objektumokhoz fűzött megjegyzések táblája

   CREATE TABLE [dbo].[PeopleGroupsPeople](
     [PeopleGroupsPeopleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
     [PeopleID] [int] NOT NULL,
     [GroupID] [int] NOT NULL,
     [RoleID] [int] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
     [GroupName] [varchar](100) NULL,
   CONSTRAINT [PK_PeopleGroupsPeople] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [PeopleGroupsPeopleID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[PeopleGroupsPeople] ADD CONSTRAINT [DF_PeopleGroupsPeople_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[PeopleGroupsPeople] ADD CONSTRAINT [DF__PeopleGro__Delet__32767D0B] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • People: a rendszerben szereplő, résztvevő emberek/felhasználók/kontakt adatok listája

   CREATE TABLE [dbo].[People](
     [PeopleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [CompanyID] [int] NULL,
     [Title] [varchar](60) NULL,
     [Name] [nvarchar](100) NOT NULL,
     [Jobtitle] [varchar](255) NULL,
     [Fax] [nvarchar](255) NULL,
     [Phone] [nvarchar](255) NULL,
     [Mobile] [nvarchar](255) NULL,
     [Email] [nvarchar](255) NULL,
     [City] [nvarchar](100) NULL,
     [Zip] [varchar](40) NULL,
     [Street] [nvarchar](255) NULL,
     [IsGroup] [bit] NOT NULL,
     [CreatedbyID] [int] NOT NULL,
     [ReportsTo] [int] NULL,
     [IsResource] [bit] NULL,
     [Active] [bit] NOT NULL,
     [PrivateContact] [bit] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [ObjectType] [varchar](60) NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL
   ) ON [PRIMARY]
  
 • PeopleGroupsPeople: emberek/felhasználók és szerepkörök összerendelése

   CREATE TABLE [dbo].[PeopleGroupsPeople](
     [PeopleGroupsPeopleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
     [PeopleID] [int] NOT NULL,
     [GroupID] [int] NOT NULL,
     [RoleID] [int] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
     [GroupName] [varchar](100) NULL,
   CONSTRAINT [PK_PeopleGroupsPeople] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [PeopleGroupsPeopleID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[PeopleGroupsPeople] ADD CONSTRAINT [DF_PeopleGroupsPeople_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[PeopleGroupsPeople] ADD CONSTRAINT [DF__PeopleGro__Delet__32767D0B] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • Project: Projecteket, folyamatokat tartalmazó tábla

   CREATE TABLE [dbo].[Project](
     [ProjectID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
     [CompanyID] [int] NOT NULL,
     [Name] [nvarchar](255) NOT NULL,
     [ProbabilityID] [int] NULL,
     [OrderDate] [datetime] NULL,
     [StageID] [int] NOT NULL,
     [StartDate] [datetime] NOT NULL,
     [RootProject] [bit] NOT NULL,
     [RootProjectID] [int] NOT NULL,
     [ParentProjectID] [int] NOT NULL,
     [PortfolioID] [int] NULL,
     [CreatedbyID] [int] NOT NULL,
     [PrivateProject] [bit] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [ObjectType] [varchar](60) NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
     [WorkflowID] [int] NULL,
     [deadline] [datetime] NULL,
     [priority] [int] NULL
   ) ON [PRIMARY]
   ALTER TABLE [dbo].[Project] ADD CONSTRAINT [PK_Projects_ProjectID] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [ProjectID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF) ON [PRIMARY]
   ALTER TABLE [dbo].[Project] ADD CONSTRAINT [DF_Projects_RootProject] DEFAULT ((0)) FOR [RootProject]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Project] ADD CONSTRAINT [DF_Projects_RootProjectID] DEFAULT ((0)) FOR [RootProjectID]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Project] ADD CONSTRAINT [DF_Projects_PrivateProject] DEFAULT ((0)) FOR [PrivateProject]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Project] ADD CONSTRAINT [DF_Projects_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[Project] ADD CONSTRAINT [DF__Projects__Delete__51300E55] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • ProjectPeople: 1..n kapcsolatban áll a Project táblával, egy-egy projecthez vagy folyamathoz rendelt személyek listáját tartalmazza

   CREATE TABLE [dbo].[ProjectPeople](
     [ProjectPeopleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
     [ProjectID] [int] NOT NULL,
     [PeopleID] [int] NOT NULL,
     [ProjectRoleID] [int] NOT NULL,
     [Note] [nvarchar](4000) NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
   CONSTRAINT [PK_ProjectPeople_new] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [ProjectPeopleID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[ProjectPeople] ADD CONSTRAINT [DF_ProjectPeople_Department_new] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[ProjectPeople] ADD CONSTRAINT [DF__ProjectPe__Delet__40C49C62_new] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • ProjectRole: a ProjectPeople tábla projectRoleID mezőjének lehetséges értékeit tartalmazza, mint pl.: felelős, résztvevő, manager, stb.

   CREATE TABLE [dbo].[ProjectRole](
     [ProjectRoleID] [int] IDENTITY(1,1) NOT FOR REPLICATION NOT NULL,
     [RoleName] [nvarchar](50) NOT NULL,
     [Sort] [int] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
   CONSTRAINT [PK_ProjectRoles] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [ProjectRoleID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[ProjectRole] ADD CONSTRAINT [DF_ProjectRoles_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[ProjectRole] ADD CONSTRAINT [DF__ProjectRo__Delet__43A1090D] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  
 • User: az Effectorba belépési joggal rendelkező felhasználók listája

   CREATE TABLE [dbo].[User](
     [UserID] [int] NULL,
     [Password] [nvarchar](255) NOT NULL,
     [NTUserID] [nvarchar](255) NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
     [ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [ConfirmPassword] [nvarchar](255) NULL,
     [UserName] [nvarchar](20) NULL,
     [isLoggedIn] [tinyint] NULL,
     [EncriptedPassword] [varchar](100) NULL,
     [LicenseTypeGUID] [varchar](40) NULL,
     [Language] [varchar](10) NULL,
   PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [ID] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = OFF) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[User] ADD CONSTRAINT [DF_Users_Department] DEFAULT ((0)) FOR [Department]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[User] ADD CONSTRAINT [DF__Users__Deleted__589C25F3] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[User] ADD CONSTRAINT [DF_User_isLoggedIn] DEFAULT ((0)) FOR [isLoggedIn]
   GO
  
 • WorkFlow: az üzleti folyamatok egyedi azonosítóval (és típussal) ellátott listája

   CREATE TABLE [dbo].[WorkFlow](
     [WorkFlowId] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
     [ObjectType] [varchar](60) NULL,
     [Version] [int] NOT NULL,
     [Started] [datetime] NOT NULL,
     [CreatedbyID] [int] NOT NULL,
     [Department] [int] NOT NULL,
     [Deleted] [tinyint] NULL,
   CONSTRAINT [PK__WorkFlow__5A846E65] PRIMARY KEY CLUSTERED 
   (
     [WorkFlowId] ASC
   )WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
   ) ON [PRIMARY]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[WorkFlow] ADD CONSTRAINT [DF_WorkFlow_Version] DEFAULT ((0)) FOR [Version]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[WorkFlow] ADD CONSTRAINT [DF_WorkFlow_Started] DEFAULT ((0)) FOR [Started]
   GO
   ALTER TABLE [dbo].[WorkFlow] ADD CONSTRAINT [DF__WorkFlow__Delete__5B78929E] DEFAULT ((0)) FOR [Deleted]
   GO
  

Node-ok

Tartalomjegyzék

<FSYS_ApplicationSetup>

Leírás

Alkalmazásszintű beállításokat tartalmazó tábla

Szintaxis

<FSYS_AttachedWorkflow>

Leírás

Az összekapcsolt folyamatokat tárolja benne a rendszer

Szintaxis

<FSYS_LabelLookup>

Leírás

FSYS_LabelLookup

Szintaxis

<FSYS_License>

Leírás

FSYS_License

Szintaxis

<FSYS_Log>

Leírás

FSYS_Log

Szintaxis

<FSYS_LongSessions>

Leírás

FSYS_LongSessions

Szintaxis

<FSYS_LookupList>

Leírás

FSYS_LookupList

Szintaxis

<FSYS_LookupListGroup>

Leírás

FSYS_LookupListGroup

Szintaxis

<FSYS_ObjectTypesLookup>

Leírás

FSYS_ObjectTypesLookup

Szintaxis

<FSYS_View>

Leírás

FSYS_View

Szintaxis

 • Legutóbb frissítve: 17 hét 6 napja
 • Effector