Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Folyamat tervező 3.2

Folyamat tervező

Munkafolyamatok, részfolyamatok létrehozására, módosítására és kezelésére szolgáló felület, mely lehetőséget biztosít a ezek vizuális formában történő megjelenítésére is. A létrehozott folyamatokat helyben tesztelhetőek a “Folyamat teszt” képernyőn.

image57

Folyamat, részfolyamat létrehozása

A bal oldali panelen lehet létrehozni új folyamatot/részfolyamatot, illetve ezek nevét módosítani. A “Folyamat létrehozás” gombra kattintva lehet megadni a létrehozni kívánt folyamat nevét, illetve opcionális táblanevet, ha egyéb információt is le kell tárolni a folyamat fejadataihoz. Továbbá részletes leírást lehet fűzni a folyamathoz.

Fontos megjegyezni, hogy a részfolyamatok önmagukban nem használható/tesztelhető objektumok, mindig csak valamilyen folyamat részeként alkalmazhatóak. Ha a cél kizárólag egy részfolyamat tesztelése, akkor az egy, csak a részfolyamatot tartalmazó folyamat létrehozása után tehető meg.

image58

A létrehozott folyamatokhoz metaadatok adhatóak, alapértelmezetten a folyamat technikai neve, verziószáma, létrehozója és a létrehozás dátuma kerülnek bele, ezek nem törölhetőek, viszont a későbbiekben hozzáadott metaadatok módosíthatóak, törölhetőek.

image59

A “Részfolyamat létrehozás” gombra kattintva lehet megadni a létrehozni kívánt részfolyamat nevét. Természetesen részfolyamathoz is adható meg metaadat.

image60

Folyamat, részfolyamat aktiválása, inaktiválása

A rendszerben működés közben csak az aktív folyamatok/részfolyamatok érhetőek el. Folyamat/részfolyamat létrehozásakor automatikusan aktív állapotban jönnek létre, ezt az adott kártyán lévő zöld pipa piktogram jelzi. Erre kattintva inaktiválható a kiválasztott folyamat/részfolyamat.

image61

Folyamat, részfolyamat másolása, verziózása

Az adott kártyán a másolás piktogramra kattintva a felugró ablakon lehet megadni a másolat folyamat nevét, valamint, ha a cél az adott folyamatból új verzió létrehozása, akkor ez a megfelelő jelölőnégyzet bepipálásával tehető meg, Új verzió esetén a folyamat neve nem módosítható. Lehetőség van a másolathoz/új verzióhoz az adatbázis táblákat is lemásolni. Új verzió alapértelmezetten inaktív lesz. Egy folyamat különböző verziói közül egyszerre csak egy lehet aktív. Az új verzió aktiválásával a többi verzió automatikusan inaktiválódik.

image62

Folyamat export, import

A legtöbb esetben a folyamatokat, részfolyamatokat a fejlesztő egy fejlesztői rendszerben hozza létre. Ezek validálása után szükség van a folyamat élesítésére. Ez a funkció alapvetően a különböző effector rendszerek közötti folyamatok mozgatására szolgál. Az exportálni kívánt folyamat kártyájának kiválasztása után a “Folyamat export” gombra kattintva felugrik egy dialógus ablak, amely megerősítést kér.

image63

Pozitív válasz esetén a rendszer előállít egy titkosított (AES) állományt .wfp kiterjesztéssel (a fájl neve a folyamat nevéből, verziószámából generálódik), amely a folyamathoz tartozó XML és SQL állományokat tartalmazza. Lehetőség van az importálás előtt visszaállítási pontot létrehozni, ez a jelölőnégyzet bepipálásával tehető meg. A “Folyamat import” gombra kattintva a felugró dialógus ablakon keresztül tölthető fel a korábban exportált .wfp állomány.

image64

Fontos megjegyezni, hogy egyazon rendszerbe nem importálható már létező folyamat (mivel az objektum típusa megegyezik). Ez esetben a másolás funkció használható.

Folyamat szerkesztés

A jobb oldali panelen lehet folyamat lépést hozzáadni, módosítani, részfolyamatot hozzáadni a folyamathoz; kapcsolatokat beállítani (drag&drop segítségével). A folyamat megrajzolása után a “Mentés” gombra kattintva létrejönnek a megfelelő XML állományok, a lépések közötti triggerek, az utolsó mentés óta végbement változások véglegesítésre kerülnek.

Eszköztár
 • Event (start, end): folyamat kezdete, vége
 • Activity: folyamat lépések
 • Gateway: átjáró, döntési pont
 • Annotation: megjegyzés az adott objektumhoz
 • Pool (swimlane-ek): az egyes feladatok csoportosítása (pl. szerepkörök szerint)
 • Group: logikai csoportosítás (grafikai elem, pl. fázisok)

image65

Részfolyamat hozzáadása

A részfolyamat hozzáadása ugyanúgy történik, mint egy egyszerű lépés hozzáadása, a különbség annyi, hogy a jobb oldali eszköztáron a “Részfolyamat” jelölőt át kell billenteni a másik állásába. Ekkor jelennek meg egy lenyíló listában a választható részfolyamatok. Ezek közül egyet kiválasztva a dobozban egy “+” jelenik meg, jelezve, hogy egy részfolyamatról van szó. Erre a pikrogramra duplán kattintva megnyílik a részfolyamat szerkesztő képernyője.

image66

A beillesztett részfolyamat objektumai lemásolódnak, és a másolt objektumok vesznek részt a folyamat lefutásában. Ezért, ha az eredeti részfolyamat módosításra kerül, az nem lesz hatással a már beemelt részfolyamatokra. Ugyanígy, ha egy beemelt részfolyamat módosításra kerül, az nem lesz hatással az eredeti részfolyamatra. Részfolyamatba szintén lehet részfolyamatot beemelni, a szintek száma nincs korlátozva.

Lépés szerkesztése

A kiválasztott lépés dobozára duplán kattintva (vagy a jobb oldali eszköztár “Szerkesztés” gombjára kattintva) megnyílik a folyamat lépés szerkesztő képernyője.

image67

Alapadatok

 • lépés neve megadása (kötelező)
 • leírás (opcionális), ez lesz a folyamat lépés alapértelmezett felirata; ha nincs megadva, akkor a “Lépés neve” mezőben megadott érték lesz
 • Beállítható, hogy a lépés automatikusan készre álljon, amint létrejön (felhasználói beavatkozás nélkül)
 • folyamat lépés adatainak tárolásához táblanév megadása (opcionális, akkor kötelező, ha beviteli mezők is vannak definiálva a lépéshez tartozó űrlapon)
 • előrehaladás (opcionális, 0-100 közötti érték): az adott lépés a folyamat egészét nézve hány százalékos készültséget jelent
 • feladat felelős(ök) megadása:
  • ha a lenyíló listában a “felhasználó(k)” érték van kiválasztva, akkor a “Felelős” mezőben az adatbázisban lévő emberek, csoportok jelennek meg. Ahány érték van kiválasztva, annyi példányban jön létre a feladat párhuzamosan. A rá következő lépés csak az összes párhuzamos ág készre jelentése után jön létre.
  • Ha a “szerepkör” van kiválasztva, akkor majd a folyamat konkrét lefutása során beállított szerepkörökhöz tartozó emberek számára jön létre a feladat (több embere esetén szintén párhuzamosan).
 • metaadatok hozzáfűzése a lépéshez

Előfeltételek (triggerek)

image68

Az egyes függőségek beállítása ezen a fülön lehetséges. Kiválasztható, hogy melyik lépés után következzen az aktuális lépés, valamint ha az előző lépésben definiálva volt valamilyen döntés, akkor annak a döntésnek milyen értékét választva jöhet létre az aktuális lépés a konkrét lefutásban. Új előfeltételt az “Új trigger” gomb megnyomásával lehet a lépéshez adni. A jobb oldalon megjelenik egy lenyíló listában a folyamathoz tartozó összes lépés. Ezek közül választva, ha valamelyik lépésben találtható(ak) döntési pont(ok), akkor azok közül választva a megjelenő lenyíló listából, az ahhoz tartozó lehetséges értékek listája is megjelenik. A megfelelőt kiválasztva a “Feltétel” mezőben automatikusan kitöltődik a kiértékelési szabály (ez tetszőlegesen felüldefiniálható).

Mezők

Ezen a fülön a cél a mezők, mezőszintű szabályok definiálása. Ha az aktuális lépéshez rögzíteni kell néhány adatot, akkor az “Új csoport” gombra kattintva lehet új beviteli mezőket definiálni a lépés űrlapjára. Ekkor a táblanév megadása kötelező, ami csak betűvel kezdődő alfanumerikus szöveg lehet. A mező adatbázisbeli nevét opcionálisan meg lehet adni, ha ez nincs kitöltve, akkor a rendszer a címke alapján generál egyet automatikusan (ékezetmentesítés, majd max. az első 20 karakter, vagy a mező típusa (ha nem tartozik hozzá címke), és a végén egy hatjegyű véletlenszám; ezt addig próbálja újra, amíg egy olyan azonosítót nem kap, ami az adott űrlapon még nem létezik). A mezőhöz lehet külön fejlesztői megjegyzést is fűzni.

Az egyes csoportokba a következő típusú kontrollok rögzíthetőek:

 • Jelölőnégyzet (adatbázisbeli típusa: BIT)
 • választólista (adatbázisbeli típusa: INT)
 • lenyíló lista (adatbázisbeli típusa: INT)
 • vízszintes vonal
 • címke
 • gombok: mentés, törlés, mégsem, egyéb akciógomb
 • szövegdoboz (adatbázisbeli típusa: VARCHAR(1000))
 • dátum (adatbázisbeli típusa: DATE)
 • dátum+idő (adatbázisbeli típusa: DATETIME)

A beviteli mezőket a mellettük megjelenő kuka ikonnal lehet törölni a csoportból. Az összes beviteli mező törlésével maga a csoport is törlődik. A címkék átnevezhetőek. Beviteli mező típusa rögzítés után nem módosítható. Az új csoportok azonosítója egy GUID lesz, pl. “923ad59f-a699-4800-a988-e2bbe96e96b7”.

Lenyíló lista típusú beviteli mező esetén a felület jobb oldalán lévő “Mező beállításai” fülön meg kell adni, hogy milyen adatforrásból jöjjön a lista értékkészlete. Ha olyan forrást választunk, ahol lehetséges további szűrés az értékkészletben (pl. egy csak egy adott csoporthoz tartozó elemeket akarom megjeleníteni a Lookup értékek közül), akkor meg kell adni, hogy melyik csoport elemei jelenjenek meg.

image69

Ha még nincs olyan csoport az adatbázisban, akkor az új értékek gombra kattintva a megnyíló ablakon a csoportokat, illetve csoporthoz tartozó elemeket lehet kezelni: újat rögzíteni, meglévőt átnevezni:

image70

Választó lista (Query TextBox) típusú beviteli mező esetén szintén a jobb oldali “Mező beállításai” fülön kell beállítani, hogy milyen képernyő nyíljon meg a kontrollra kattintva, és a megadott képernyőn lévő megjelenítőn kiválasztott sor melyik eleme legyen ami kulcsként szerepel (azaz amelynek az értéke az adatbázisba mentődik), illetve melyik elem legyen ami megjelenik, mint érték a lenyíló listában.

image71

Akciógomb hozzáadása esetén meg kell adni a gomb feliratát, valamint kiválasztani a megfelelő műveletet a lenyíló listából. A műveletekhez tartozó paramétereket az FSYS_ActionButton táblában kell definiálni. Opcionálisan megadható, hogy a művelet befejezése után zárja-e be az ablakot a rendszer.

image72

Szabályokat mind az egyes mezőkhöz, mind a mező csoportokhoz lehet definiálni a megfelelőt kiválasztva. Ez a felület jobb oldalán a “Szabály tulajdonságok” fülön tehető meg. A bal oldalon egy csoportot vagy egy beviteli mezőt kiválasztva (a kiválasztott kap egy szaggatott vonalas keretet) a jobb oldalon a “Új szabály” gombra kattintva megjelenik a választható szabályok listája:

 • kötelezőség (Required)
 • alapértelmezett érték (DefaultValue)
 • a munkamenethez köthető érték, pl. a bejelentkezett felhasználó azonosítója (SessionValue)
 • láthatóság (Visible)
 • szerkeszthetőség (Readonly)
 • validálás (ValidateRule)
 • számított érték (ComputedValue)
 • mentés előtti érték (ValueBeforeSave)
 • folyamat továbbhaladás szempontjából kötelezőség (WorkflowRequired)
 • választható elemek (TouchValueList)
 • szövegbuborék (Tooltip)
 • figyelmeztetés (Warning)
 • helyőrző (Placeholder)

Egy szabályt kiválasztva kötelező megadni a szabály típusát (Constant, Simple, SQL), a visszatérés típusát (Integer, Boolean, String, DateTime, Double), opcionálisan a szabály alapértelmezett értékét (ha valamilyen hiba miatt nem sikerül a kiértékelés), és magát a kiértékelendő kifejezést. Egyféle típusú szabályt csak egyszer lehet hozzáadni a kiválasztott elemhez, utána eltűnik a választható szabályok listájából. Szabály törlése a szabály jobb felső sarkában lévő kuka ikonnal lehetséges.

image73

Elágazások, döntési pontok

Egy lépéshez kötött átjáróra kattintva, a jobb oldali eszköztáron megjelenik a lépésben definiált választó mezők listája (ezeket korábban fel kell venni a folyamatlépés szerkesztő képernyőjén). Ebből egyet kiválasztva, az átjárónak annyi kimenete jelenik meg, ahány lehetséges értéke van a kiválasztott mezőnek. Másik lista kiválasztásakor a korábbi kimenetek törlődnek.

image74

Munkaterület nagyítás/kicsinyítés

Az egér görgőjének segítségével az ábra nagyítható, illetve kicsinyíthető.

Munkaterület mozgatása

A jobb oldali egérgomb lenyomva tartása mellett a munkaterület az egérrel mozgatható.

Folyamat lépések fül

Ezen a fülön a létrehozott folyamat lépések jelennek meg a szokásos kártyanézet stílusban. Ezen a felületen lehetőség van meglévő lépést szerkeszteni, a hozzá tartozó döntéseket, feltételeket, mezőket szerkeszteni.

image75

Folyamat teszt

Ezen a képernyőn a folyamatok lefutását lehet tesztelni oly módon, hogy a bal oldalon elindított folyamat lépéseit a jobb oldalon lehet nyomon követni. A bal oldali panelen az “Új folyamat” gombra kattintva választható ki és indítható a megtervezett folyamat.

image76

image77

Mentés után létrejön az első lépés, valamint a jobb oldalon megjelenik a folyamatábra, amelyen vizualizálva látható, hogy hol tart a folyamat lefutása:

image78

Az első lépésre kattintva megnyílik a dialógus ablak, ahol készre lehet állítani a lépést:

image79

image80

Megnyitva a második lépést, látszik az a két mező, ami rögzítve lett hozzá:

image81

image82

A “Folyamat feladatok” fülön kártyanézetben, állapot szerint csoportosítva jelennek meg az egyes folyamat lépések:

image83

Ha a folyamat tesztelése közben módosítás történik a folyamatban a folyamat szerkesztőn keresztül, akkor a módosítások életbe lépéséhez menteni kell az XML állományokat a fájlrendszerbe, aztán újra kell tölteni az oldalt.

 • Legutóbb frissítve: 1 év 26 hete
 • Effector