Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Diagram

Ebben a fejezetben a ChartForm megjelenítőt tárgyaljuk. Segítségével a forrásként beállított DDO-ból származó adatok diagramon történő megjelenítésére van lehetőség.

Az alkalmazott Chart komponensről bővebb információt a HighCharts mint komponens gyártó oldalán talál.

Elhelyezkedés

Az XML csomag ChartForm könyvtárában találhatók a fájlok. A fájl nevének minden esetben ChartForm karakterlánccal kell kezdődnie.

Példa:

<ChartForm>
  <Name>ChartFormProjectActivity</Name>
  <Caption>Ügylet aktivitás</Caption>

  <DDO>DDChartProjectActivity</DDO>

  <ChartType>areaspline</ChartType>
  <Legend position="Bottom">true</Legend>
  <TopText />
  <BottomText />
  <xAxis>
    <LabelRotation>-45</LabelRotation>
  </xAxis>
  <SeriesIDColumn>SeriesID</SeriesIDColumn>
  <SeriesColumn>Series</SeriesColumn>
  <CategoriesColumn>Category</CategoriesColumn>
  <DataColumns>
    <DataColumn ChartType="areaspline" Caption=" - Valószínûség">Data2</DataColumn>
    <DataColumn ChartType="spline" Caption=" - Aktivitás">Data</DataColumn>
  </DataColumns>
  <ChainListNodes>
    <ChainListNode>
      <ClickedColumn>Value</ClickedColumn>
      <KeyColumn type="Project_ID">SeriesID</KeyColumn>
      <LinkMM>MMFolyamatok</LinkMM>
      <LinkScreen>ScreenProject</LinkScreen>
      <LinkComponent>ComponentProjectsEdit</LinkComponent>
    </ChainListNode>
  </ChainListNodes>
</ChartForm>

Elérhető funkciók

 • Diagram definiálása
 • Adatsorok meghatározása
 • Linkelt objektumok beállítása
 • Szűrők és akció gombok definiálása

Diagram definiálása

A diagram definícióját az alábbi kötelező node-ok megadásával végezhetjük el. Mindegyikből csak egy szerepelhet. A leíró gyökéreleme a ChartForm node, amely az alábbi node-okat tartalmazhatja:

 • Name : Tartalmazza a ChartForm egyedi azonosítóját. Megegyezik a fájl nevével és ChartForm karakterlánccal kell kezdődnie.
 • Caption : Segítségével állítható be a diagram címkéje.
 • DDO: A diagramhoz tartozó DDO-t állíthatjuk be ezen a nodeon keresztül. Az itt beállított DDO szolgáltatja az adatokat, és a filterek kezelésében is szerepet játszik.
 • ChartType: Az alapértelmezett diagram típust állíthatjuk be segítségével.
 • Legend : Segítségével a jelmagyarázat láthatósága állítható be. Logikai kifejezés értéke true vagy false lehet. true esetén látható lesz a jelmagyarázat. A Legend node position attribútuma segítségével megadható, hogy hol jelenjen meg a jelmagyarázat a diagramon belül. Értéke lehet Left, Right, Bottom.
 • TopText és BottomText nodeok kitöltésével megadhatóak statikus szövegek, melyek alul vagy felül jelennek meg a diagramon.
 • AutoRefresh : Beállításával megadható a frissítési periódus. Értéke percben értendő.
 • BackgroundColor: Segítségével beállítható a háttér színe. Megadása opcionális.
 • Stacked: Halmozott megjelenítés beállítása. Értéke lehet Normal és Percent.
 • RadiusColumn: Beállítható, hogy mely oszlop tartalmazza az indikátorok rádiuszát.
 • NavigationButton: Értéke true vagy false lehet. Alapértelmezett értéke false. Bekapcsolható vele a diagramon egy kis gomb, amely segítségével exportálni lehet a diagramot.
 • ChartJSONObject: Az Effector előállít egy JSON szöveget, amely alapján a HighChart képes felépíteni egy diagramot. Ezt lehet kiegészíteni az ebben a beállításban megadott JSON szöveggel.

Lehetőség van a tengelyen megjelenő szövegek elforgatására. Az yAxis node az y tengely, míg az xAxis node az x tengely opcióit tartalmazza. Az elforgatást a LabelRotation node segítségével állítható be.

<xAxis>
  <LabelRotation>-45</LabelRotation>
</xAxis>

A következő node-ok segítségével állítható be, hogy az adatforrást illetve az abban szereplő oszlopokat hogyan értelmezze a diagram megjelenítő.

 • SeriesIDColumn: A rendszer képes egynél több sorozat egyidejű kezelésére, ezért meg kell határozni, hogy az adatforrásban melyik oszlop reprezentálja a sorozatokat azonosító mezőt. Például a bejövő szűrőben egyszerre több személy azonosítója (PeopleID) érkezik, akkor a DDO mindegyik azonosítóhoz fog adatot tartalmazni (amelyhez van). Az előállított sorozatokat az itt beállított oszlop azonosító segítségével csoportosítja a rendszer. Beállítása a következő: <SeriesIDColumn>PeopleID</SeriesIDColumn>, ha a DDO-ban definiálva van a PeopleID oszlop. A példában a sorozatok azonosítója a PeopleID mező érték lesz.
 • SeriesColumn: A sorozathoz megjelenő leírást tartalmazó mező neve.
 • CategoriesColumn: Az X tengely osztásait tartalmazó oszlop neve.
 • ColorColumn : Megadható az oszlop neve, amely a színeket szolgáltatja a diagramnak. Ez csak a lehetséges színek tömbjét változtatja meg amiből továbbra is a Highchart választja a megfelelőt. Ez opcionális beállítás.

Adatsorok meghatározása

A DDO-ban szereplő adat oszlopok összekötését a diagrammal az alábbi node-ok segítségével tehetjük meg. Az egyes sorozatokat a DataColumns kollekció DataColumn elemeiben kell rögzítenünk. Az egyes sorozatokhoz megadhatóak az alapértelmezett chart típusok, valamint egyéb funkciók is beállíthatók. Ezeket az attribútumok megadásával paraméterezhetjük. Az attribútumok megadása nem kötelező.

 • DataColumn : Értéke tartalmazza az sorozat adatait reprezentáló oszlopot. Ahogy azt fentebb említettük két attribútummal rendelkezik, melyek opcionálisak:
  • A ChartType attribútum adja meg a diagram típusát. Az itt megadható típus a következők egyike lehet: areaspline, spline, line, area, bar, pie, column. További információt a gyártó honlapján talál. (lásd fenn.)
  • A Caption attribútummal pedig megkülönböztető végződést lehet adni.
  • FillGapWithValue: Hiányzó érték esetén ezzel az értékkel tölti fel a hiányt. Lebegőpontos szám. Opcionális.
  • AxisOptions: A felhasználható tengely opciók paraméterezéséhez használt node. Értéke egy JSON string, amely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát. Opcionális elem.
  • MarkerOptions: A felhasználható markerek beállításához használt node. Értéke egy JSON string, mely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát. Opcionális elem.
  • ShowInLegend: Segítségével megadhatjuk, hogy a jelmagyarázatban szerepeljen-e az adott sorozat.

    <DataColumns>
      <DataColumn ChartType="areaspline" Caption=" - Valószínűség">Data2</DataColumn>
      <DataColumn ChartType="spline" Caption=" - Aktivitás">Data</DataColumn>
    </DataColumns>
   

Linkelt objektumok beállítása

A Linkelt objektumok beállítása megegyezik a rendszerben általánosan megtalálható ChainListNode-ok használatával. Erről bővebben a Táblázatok fejezetben olvashat.

Szűrők és akció gombok definiálása

Működésében és definiálásban megegyezik a Táblázatok és PSearchök cikkben leírtakkal.

 • Legutóbb frissítve: 1 év 6 hete
 • Effector