Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

ExcelExport v5.5.002

Excel export

Ki lett szervezve úgy, hogy felül lehessen definiálni. FNetOnline2.ExcelExport.IExportModule interfészt megvalósítva lehet testreszabott adat exportálást megvalósítani táblázaton és űrlapon egyaránt.

IExportModule

string Export(IExportButton exportButton, IGridParameters gridParameters, string fileName, string filePath, string licenseFileName)

IExportButton

A gomb, mely Exportként lett definiálva. Tartalmazza az Export funkcióhoz kapcsolódó beállításokat. Erre a gombra való kattintáskor kerül a vezérlés ebbe az Export metódusba.

 • DataSources: Export adatforrásai (minden listaelem az excel egy sheet-je lesz)
 • HasExternalDataSources: Visszaadja, hogy van-e paraméterezve DataSources a gombon.
 • ExcelTemplate: A template excel neve
 • DefaultExportType(Enum [int]): export típusa. Értékei lehetnek: All=0 (minden sor az adatbázisból, alapértelmezett beállítás), Actual=1(a táblázatban látható sorok), OnlySelected=2(csak a kijelölt sorok)
 • DefaultExportFormat(Enum): export formátuma. Alapértelmezett értéke: Xlsx
 • FirstCellToExport: melyik cellától kezdve legyen feltöltve a sablon. Alapértelmezett értéke: A2
 • ExportFillMethod(Enum): sablon kitöltésének mikéntje. Értékei lehetnek: Insert (beszúrjon-e a rendszer plusz sorokat, ha szüséges), Update(csak updateljen, ne szúrjon be plusz sorokat)

  IGridParameters

 • InFilterValues: bejövő filterek
 • OutFilterValues: kiválasztott sorok által előálló kimenő filterek
 • PSearchValues: XML-ben paraméterezett szűrőmezők értékei
 • SimpleFilters: az oszlopokon beállított egyszerű-szűrő értékek, kulcs-érték lista struktúrában. Kulcs: oszlop neve, Érték: kiválasztott/beírt érték(ek)
 • VisibleColumns: megjelenő oszlopok listája. Listaelemek típusa: VisibleColumn
 • Sort: Rendezés. Az oszlop nevét (Column) és a rendezés irányát (Direction) tartalmazza. Direction értékei lehetnek: Asc(növekvő rendezés) vagy Desc(csökkenő rendezés)
 • TypeName: megjelenítő típusa. Értékei lehetnek: dgvc és EditFormPanel
 • DisplayName: /EditForm/Name vagy /DataGridViewClass/Name értéke.
 • FragmentName: a definiált űrlap-kiegészítő, ha van
 • ControlId: a gomb id-ja (PSearch esetén) vagy Name tag-jének értéke (EditFormPanel esetén)
 • RowCount: a lekérdezett sorok száma
 • GroupColumns: csoportosítások listája. A listaelemek két tulajdonsággal bírnak, Key: megadja, hogy melyik oszlop szerint van csoportosítva (ColumnID) és Value: megjelenített oszlopfejléc (ColumnName)
 • ExportType(Enum): export típusa, amit a felhasználó kiválasztott. Értékei ugyanazok lehetnek, mint a DefaultExportType-nak
 • ExportStyle(Enum): megjelenítő stílusa. Értéke lehet: Grid(normál táblázat) és Card(elforgatott táblázat)
 • ExportFormat(Enum): export formátuma, amit a felhasználó kiválasztott. Értékei ugyanazok lehetnek, mint a DefaultExportFormat-nak
 • SelectedIDs: lista. A listaelemek a táblázatban kiválasztott sorok azonosítói (BusinessObject.idColumn értékek)

  VisibleColumn

 • ColumnID: oszlop azonosítója
 • ColumnName: oszlop megjelenített fejléce
 • ColumnWidth: oszlop szélessége, pixelben
 • ColumnType: oszlop-ban megjelenített értékek .Net típusa. /DataGridViewClass/Columns/Column/FieldProperties tag type attributumában megadott értéket veszi fel.
 • IsVisible: látható-e az oszlop. Logikai érték
 • IsMinimised: össze csukott-e az oszlop. Logikai érték
 • IsPinned: megadja, hogy rögzített-e az oszlop. Amennyiben rögzített az oszlop, akkor az értéke: left

 • Legutóbb frissítve: 21 hét 2 napja
 • Effector