Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Munkamódszerek

A munkamódszerek alkotják az Effector menürendszerének gerincét (Főmenü)- a legfelsőbb szintű menüket. Ezek az elemek határolják el a valamely szempont vagy szempontok alapján összetartozó funkciókat. Ezek a szempontok lehetnek szervezeti felépítésből vagy feladatkörből adódó különbségek. Minden munkamódszernek tartalmaznia kell legalább egy képernyőt, de tipikusan több képernyőt szervezünk egy-egy munkamódszer alá.

A képernyőkről bővebben a Képernyők fejezetben talál információt.

Elhelyezkedése a rendszerben

A munkamódszerek több helyen is előfordulhatnak referenciaként, általában a képernyőkre történő hivatkozással együtt szerepelnek, egyedi azonosítót alkotva az adott képernyő megjelenítéséhez. Ahogyan azt az Architektúra fejezetben is láthattuk, egy-egy képernyő több munkamódszerhez is tartozhat, ahogyan a cég életében is a különböző munkakörökben szükség lehet ugyanazoknak az adatoknak a megjelenítésére, kezelésére.

Az alábbi ábra szemlélteti közvetlen kapcsolatát/helyét a rendszerben, mely megfelel a fő feladatának - a menürendszer kialakításának.

Munkamódszer a rendszerben

A következő ábra a rendszerben elfoglalt helyét a felhasználási lehetőségeinek megfelelően a kapcsolatain keresztül szemlélteti.

Munkamódszer, mint referencia

Kapcsolata, ahol referenciaként van/lehet jelen:

Helye a fájlrendszerben az adott XML csomagon belül az MM mappában van. A fájlnévre vonatkozó konvenció következtében a fájl nevének meg kell egyeznie a munkamódszer azonosítójával.

Elérhető funkciók:

A munkamódszerek felépítése viszonylag egyszerű, ezért az elérhető funkciók köre sem nagy, viszont fontos szerepet játszik az Effector felhasználói felületének kialakításában.

Egy munkamódszer XML-ben az alábbi beállítások elérhetőek:

 • A munkamódszerhez tartozó képernyők beállítása
 • A munkamódszer láthatóságának szabályzása

Példa:

<MM id="MMProject">
  <Screen>
    <schema>ScreenProject</schema>
    <icon>IconScreenProject</icon>
  </Screen>
  <Rules>
    <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false">
      SELECT CASE WHEN COUNT(*) > 0
      THEN `True`
      ELSE `False`
      END
      FROM PeopleGroupsPeople AS pgp WITH (NOLOCK)
      WHERE pgp.PeopleID = '[##Session.UserID##]'
      AND pgp.GroupID IN (50000, 50011, 3)
    </Visible>
  </Rules>
</MM>

A munkamódszerhez tartozó képernyők beállítása

A definíciós állomány felépítése egyszerű, a munkamódszer azonosítót a munkamódszer gyökér node-jának id attribútuma tartalmazza. A fenti példában szereplő munkamódszer azonosítója az MMProject, a fájl neve MMProject.xml lesz.

Minden munkamódszernek minimum egy képernyőt (Screen) tartalmaznia kell. Az itt definiált képernyők címkéje fog kikerülni a rendszer menüjének második sorába.

A képernyőket közvetlenül definiálhatjuk, nincs kialakítva külön lista vagy konténer számukra. Több képernyő esetén egyszerűen felsoroljuk őket a megfelelő formában:

<Screen>
    <schema>ScreenProject</schema>
    <icon>IconScreenProject</icon>
  </Screen>
<Screen>
    <schema>ScreenEvent</schema>
    <icon>IconScreenEvent</icon>
    <NewObjectCount>osp_sel_newobjectcounts 'event', '[##Session.UserID##]'</NewObjectCount>
</Screen>

Definíció:

 • schema: Tartalmazza a képernyő definíciójára történő hivatkozást. Értéke a képernyő definíciós állomány fájlneve kiterjesztés nélkül.
 • icon: az adott képernyőhöz magyarázó ikont is társíthatunk, értéke egy előre definiált ikon készletből választható (jelenleg nem használt).
 • NewObjectCount: egy tetszőleges SQL utasítás segítségével tetszőleges adat jeleníthető meg a képernyő neve mellett, valamint ez összegezve a munkamódszernél (tehát a menürendszerben egy szinttel feljebb) is látszik.

A munkamódszer láthatóságának szabályzása

Munkamódszerenként lehetőség van pontosan egy láthatósági szabály megadására is, mely a menü felépítésekor fog kiértékelődni. Ezt a láthatósági szabályt a MM\Rules\Visible node-ban adhatjuk meg, szintaktikáját tekintve egy RuleValueType, melyről bővebben a Szabályok fejezetben talál információt.

További beállítási lehetőségek

CSS osztály hozzárendelése a munkamódszer címkéjéhez (Effector 5.0.001+)

Az Effector 5.0.001-es verziójától felfelé lehetőség van a menüpont megjelenítésének módosítására (háttér szín, betűtípus, betűméret...), amit szintén az MM XML fájlban kell megtenni /MM/CssClass elérési úton keresztül. Az értékének annak a CSS osztálynak kell lennie, amely leírja a formázási szabályokat.

<CssClass>Project</CssClass>

Ikon hozzárendelése a munkamódszerhez (Effector 4.0.002+)

Az Effector 4.0.002-es verziójától felfelé lehetőség van a menüponthoz ikont definiálni, amit szintén az MM XML fájlban kell megtenni /MM/Icon elérési úton keresztül, Az értékének annak a CSS osztálynak kell lennie, amely meghatározza az ikont.

<Icon>efi-mm-torzsadatok</Icon>

 • Legutóbb frissítve: 21 hét 2 napja
 • Effector