Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Jelszó politikai beállítások v5.4.001

A jelszó politikai beállítások is szerver oldali beállítások közé sorolható, tehát a Licence kezelő (Szerver) képernyőin keresztül tehetők meg:

 • Alkalmazás példányok alapértelmezett beállításai
 • Jelszó politika
 • Alkalmazás példányok
 • Csoportok

A jelszó politikai kezelésben (motorverzióhoz kapcsolódóan) két verziót különböztetünk meg. Az 5.3 motorverzió kezeli az 1.0-ás jelszó politikát, míg az 5.4 motorverzióhoz a 2.0-ás jelszó politika tartozik.

Egyidejűleg létezik tehát a korábbi, 1.0 és az újabb, 2.0 verzió is.

Motorverzió frissítésénél merül fel a két verzió kezelésének kérdése, ezért az alábbiakban erre tekintettel részletezzük a verziók beállítását.

A verziók közötti választással az adminisztrátor élhet.

Általános szabály, hogy a visszafelé történő kompatibilitás miatt az újabb (2.0) verzió kezeli az 1.0 verzió beállításait. Abban az esetben, ha a 2.0 verzió szerinti jelszó politika beállításra kerül, úgy már nem érvényes az előbbi állítás, tehát figyelmen kívül hagyásra kerülnek az 1.0 verzió rögzített értékei.

A 2.0 verziójú jelszó politika akkor kerül beállításra, ha az alkalmazás példányhoz (a Licence kezelő (Szerver) munkamódszer Alkalmazás példányok képernyőjén) vagy a felhasználói csoporthoz (a Csoportok képernyőn) hozzárendelésre kerül a jelszó politikai profil.

A jelszó politikai profil a Jelszó politika képernyőn keresztül rögzíthető.

A jelszó politika 1.0 verziójában a beállítások alkalmazás példány, míg a 2.0 verziójában már felhasználói csoport szinten is megtehetőek.

Jelszó politika 1.0

Az 1.0 verzió esetében az alábbi beállítási lehetőségeket biztosítja az Effector az Alkalmazás példányok alapértelmezett beállításai (minden alkalmazásra vonatkozóan), illetve az Alkalmazás példányok (a kiválasztott alkalmazásra vonatkozóan) képernyőkön keresztül.

 • PasswordPolicy_AlphaUpperCaseMinCount: Minimális nagy betűk száma a jelszóban. Egész szám, pl.: 2
 • PasswordPolicy_BanTimeout: A kitiltott felhasználó kizárásának hossza, percben megadva. Egész szám, pl.: 20
 • PasswordPolicy_ChangeAfterFirstLogin: Annak a beállítása, hogy a felhasználó első bejelentkezésekor meg kell-e változtatni a jelszavát. (false / true (meg kell változtatni))
 • PasswordPolicy_ChangeInterval: Annak a beállítása, hogy hány naponta kell a felhasználónak a jelszavát megváltoztatni. Egész szám, pl.: 30
 • PasswordPolicy_MaxLength: A jelszó maximális hosszúságának megadása. Egész szám, alapértelmezett érték: 100
 • PasswordPolicy_MaxRetryCount: Hibás bejelentkezések maximális száma, melyet ha elér a felhasználó, kitiltja a rendszer. Egész szám, pl.: 3
 • PasswordPolicy_MinLength: Jelszó minimális hosszúsága. Egész szám, alapértelmezett érték: 1
 • PasswordPolicy_NumericMinCount: Számjegyek minimális száma a jelszóban. Egész szám, pl.: 2
 • PasswordPolicy_PasswordRepeatingProhibited: Azon utolsó alkalmak számának (n) a megadása, mely alkalmak során megadott jelszavakat nem használhatja újból a felhasználó. Egész szám, pl.: 5
 • PasswordPolicy_UserIdleTimeout: Maximum inaktivitással tölthető idő, percben megadva. Egész szám, pl.: 5

Jelszó politika 2.0

A Licence kezelő (Szerver) munkamódszer Jelszó politika képernyőjén van lehetőség az alkalmazás példányokra vagy csoportokra kiterjedő jelszó politikai profilt készíteni.

Jelszó politika profil

Néhány információs kiegészítéssel, a beállításokra vonatkozó tudnivalók megegyeznek a jelszó politika 1.0 esetén összefoglaltakkal:

 • Név: a jelszó politikai profil neve, kötelezően kitöltendő mező
 • Biztonsági szint: értéke egész szám, kötelezően kitöltendő mező
 • Jelszó min. hossza: PasswordPolicy_MinLength
 • Jelszó max. hossza: PasswordPolicy_MaxLength
 • Nagy betűk min. száma: PasswordPolicy_AlphaUpperCaseMinCount
 • Számjegyek min. száma: PasswordPolicy_BanTimeout
 • Max. belépési kísérlet: PasswordPolicy_MaxRetryCount
 • Kitiltási idő: PasswordPolicy_BanTimeout
 • Inaktívan tölthető idő: PasswordPolicy_UserIdleTimeout
 • Jelszó csere intervallum: PasswordPolicy_ChangeInterval
 • Első bejelentk. után változtatandó: PasswordPolicy_ChangeAfterFirstLogin
 • Utolsó n jelszó nem lehet: PasswordPolicy_PasswordRepeatingProhibited
 • One Time Password: kétfaktoros autentikáció engedélyezése vagy tiltása

Minél magasabb a biztonsági szint értéke, annál magasabb megbízhatóságot képvisel.

A rendszerben több jelszó politikai profil is létrehozható. Ennek megfelelően eltérő profil állítható be különböző csoportokhoz vagy alkalmazás példányokhoz.

Abban az esetben, ha egy felhasználóra több jelszó politikai profil is vonatkozik (mert több csoportban szerepel vagy több alkalmazás példányhoz fér hozzá), úgy rá a legmagasabb jelszó politikai profiljának biztonsági szintje vonatkozik.

Jelszó politikai profil hozzárendelése csoporthoz

A létrehozott profil a Licence kezelő (Szerver) munkamódszer Csoportok képernyőjén rendelhető hozzá a csoporthoz. Ehhez szükséges az adott csoport nevére kattintani, melyre a következő képernyő nyílik fel:

Jelszó politika csoporthoz

A „Jelszó politika” mezőben szükséges kiválasztani a megfelelő profilt és menteni a hozzárendelést. A csoporthoz rendelt jelszó politikai profil felülbírálja az alkalmazás példányhoz rendelt jelszó politikai beállítást.

Jelszó politikai profil hozzárendelése alkalmazás példányhoz

A létrehozott profil a Licence kezelő (Szerver) munkamódszer Alkalmazás példányok képernyőjén rendelhető hozzá a kiválasztott rendszerhez. Ehhez szükséges az adott alkalmazás példányra kártyáját kiválasztani a (bal oldalon) és a jobb oldali panelen a „Jelszó politika” mezőben hozzárendelni a megfelelő profilt, majd menteni.

Jelszó politika alkalmazás példányhoz

 • Legutóbb frissítve: 1 év 23 hete
 • Effector