Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Profil

Mire való? Hol található?

Ez az állomány kapcsolatot teremt a kiválasztott adatbázis és a rendszer működéséhez definiált XML csomag között.

Ebben a fájlban lehet definiálni

 • a menü tartalmát (egész pontosan az első menüsor elemeit kell benne felsorolni)
 • a belépés utáni kezdő képernyőt
 • a menüvel kapcsolatos beállításokat

Egy-egy XML csomagon belül több profil is definiálható, de mivel egy DBConnection-on belül egy Profile-re lehet csak hivatkozni, minden Profile-hoz létre kell hozni egy DBConnection-t is.

Profil a rendszerben

A fájlrendszer béli helye a Profile mappában van.

Az állomány gyökér nodejában kapott helyet az állomány azonosító, amely kitöltése kötelező, és a konvenciónak megfelelően tükröznie kell az állomány fájlnevét is, például ProfileAlap.xml esetén <Profile id="Alap">…</Profile> kell lennie.

A menüsor első szintje

Az első menüsor (munkamódszerek) elemeit így kell felsorolni:

<MMk>
  <MM id="MMFolyamatok" icon="IconMMFolyamatok" color="56,86,131">Tudásbázis</MM>
  <MM id="MMTorzsadatok" icon="IconMMTorzsadatok" color="56,86,131">Törzsadatok</MM>
</MMk>

Az egyes menüpontokat a /Profile/MMk kollekcióban kell definiálni, az MM node-ok segítségével. Az id attribútumban kell megadni a munkamódszer nevét, az MM tag értéke lesz a menüponthoz tartozó címke.

A fenti példában egy Tudásbázis (MMFolyamatok) és egy Törzsadatok (MMTorzsadatok) menüpont van definiálva.

Többnyelvű menüpontot a Többnyelvűség fejezetben leírtak alapján lehet megvalósítani.

Megjegyzés!

Az icon és a color attribútumok már nem használatosak, de benne kell lenniük az XML fájlban.

A menüpont elérhetősége, megjelenítésének paraméterei

Gyakori igény, hogy egyes menüpontok ne legyenek elérhetőek minden felhasználó számára. Ezt az adott MM XML fájlban (például: MMTorzsadatok) található láthatósági szabállyal lehet meghatározni az /MM/Rules/Visible elérési úton keresztül.

Az Effector 4.0.002-es verziójától felfelé lehetőség van a menüponthoz ikont definiálni, amit szintén az MM XML fájlban kell megtenni /MM/Icon elérési úton keresztül. Az értékének annak a CSS osztálynak kell lennie, amely meghatározza az ikont.

Az Effector 5.0.001-es verziójától felfelé lehetőség van a menüpont megjelenítésének módosítására (háttér szín, betűtípus, betűméret...), amit szintén az MM XML állományban kell megtenni /MM/CssClass elérési úton keresztül. Az értékének annak a CSS osztálynak kell lennie, amely leírja a formázási szabályokat.

Bővebb információt a Munkamódszerek fejezetben találhatsz.

Hogyan tudom beállítani azt, hogy melyik képernyő jelenjen meg a bejelentkezés után?

Sikeres bejelentkezés után megjelenő kezdő képernyőt a /Profile/DefaultView útvonalon lehet beállítani, értéke az alapértelmezettnek választott képernyő relatív elérési útvonala MM/Screen formátumban, például:

<DefaultView type="Constant" return="string" default="">MMFolyamatok/ScreenUgyletekEsemenyek</DefaultView>

Gyakori igény, hogy a bejelentkezés után megjelenő kezdő képernyő felhasználónként (vagy csoportonként) más és más legyen. A DefaultView egy RuleValueType típusú node, így akár egy SQL lekérdezést is használhatunk a kezdő képernyő megállapításához, például:

<DefaultView type="SQL" default="MMPEP/ScreenPEP" return="string">
    SELECT CASE WHEN [##Session.UserID##] = 4
    THEN `MMTorzsadatok/ScreenUsers`
    ELSE `MMPEP/ScreenPEP`
    END
</DefaultView>

A fenti példa alapján, ha a bejelentkezett felhasználó azonosítója 4-es akkor a MMTorzsadatok/ScreenUsers, mindenki más számára pedig a MMPEP/ScreenPEP lesz a kezdő képernyő.

Gyors indító

A felhasználó rendelkezésére áll egy úgynevezett "gyors indítás" menü, amelybe tetszőlegesen paraméterezett képernyők megnyitására van lehetőség. Ezt a listát a QuickLaunch/Item kollekció elemeinek megadásával definiálhatjuk.

Az alábbi példa a bejelentkezett felhasználó jelszavának megváltoztatását teszi lehetővé az által, hogy a Felhasználó adatait megjelenítő karbantartót a saját felhasználói azonosítójával szűrve jeleníti meg a rendszer.

Példa:

<QuickLaunch>
  <Item>
    <Name>Jelszó módosítás</Name>
    <MM>MMTorzsadatok</MM>
    <Screen>ScreenNewUser</Screen>
    <Filters>
      <Filter>
        <Name>ID</Name>
        <Type>Out</Type>
        <Value type="SQL" return="int" default="0"><![CDATA[SELECT TOP 1 ID FROM [User] WITH(NOLOCK) WHERE UserID = `[##Session.UserID##]` AND Deleted = 0 ORDER BY ID DESC]]></Value>
      </Filter>
    </Filters>
  </Item>
</QuickLaunch>

Ezzel a módszerrel tetszőleges ablak tetszőleges szűrési feltételekkel megjeleníthető, mely sokrétű felhasználásra ad lehetőséget.

A megjelenítendő menüpont nevét a Name node segítségével állíthatjuk be, majd az MM és Screen node-ok határozzák meg a megjeleníteni kívánt képernyőt. Ezek az ismert módon hivatkoznak a munkamódszerre és azon belül a képernyőre.

A Filters listában definiálhatjuk a felhasználni kívánt filtereket Filter node-ok segítségével. Az egyes szűrők típusát a Type node értéke, míg azonosítóját a Name node értékeként állíthatjuk be. A filter aktuális értékét a Value node kalkulálja ki, amely egy RuleValueType típusú szabály definíció. Az itt definiált filterek ugyanúgy fognak viselkedni, mint a komponensek közötti szűrésnél. Erről bővebben a DDO és a filterek kezelése fejezetben talál információt.

Abban az esetben, ha oldalsó menüt használunk, lehetőségünk van arra, hogy a gyors-indítás menü alapértelmezett állapotát is beállítsuk, ezt állathatjuk "zárt" illetve "nyitott" állásúra. Ezt a beállítást a QuickLaunchBlockCollapsed node értékének megadásával tehetjük meg. Értéke true vagy false lehet. Alapértelmezetten be van kapcsolva, azaz a gyors-indítás menü összezárva jelenik meg a felhasználó számára.

Példa:

<QuickLaunchBlockCollapsed>false</QuickLaunchBlockCollapsed>

További beállítási lehetőségek

Fő menü helyzete/típusa

Lehetőség van a főmenü helyének megváltoztatására. Lehetséges állapotai a következők lehetnek:

 • top: A képernyő tetején helyezkedik el két sorban. Ez az alapértelmezett viselkedés.
 • side: Ez a képernyő oldalára helyezi át a menü rendszert.

Ezeket a beállításokat a /Profile/MenuType node értékeként paraméterezhetjük, például:

<MenuType>side</MenuType>

Kilépés gomb láthatósága

A kilépés gomb láthatóságát a /Profile/ExitButttonIsVisible node segítségével lehet beállítani. Értéke lehet true / false, az alapértelmezett (ha a Profile-ban nem szerepel ez a beállítás) érték true. Példa:

<ExitButttonIsVisible>false</ExitButttonIsVisible>

Megjegyzés!

Az Effector 5.0.001-es és az utáni verziókban az beállítás nincs figyelembe véve!

ESC billentyű tiltása

Alap esetben az Effector ESC gomb megnyomására a rendszer bezárja az épp aktuálisan nyitott legfelső ablakot (nem a böngésző ablakot, hanem az Effector alkalmazáson belül felugró ablakot). Ezt a viselkedést le lehet tiltani a /Profile/ESCIsEnabled node segítségével:

<ESCIsEnabled>false</ESCIsEnabled>

A beállítás true / false értéket vehet fel, alapértelmezett érték true.

Megjegyzés!

Az Effector 5.0.001-es és az utáni verziókban az beállítás nincs figyelembe véve!

Skin választó tiltása

Az Effector keretrendszerben lehetőség van több skin vagy színséma definiálására, amelyek közül a felhasználó a képernyőn az Effector logóra kattintva tud választani. Ezt a lehetőséget a /Profile/SkinSwitchingIsEnabled node segítségével lehet letiltani:

<SkinSwitchingIsEnabled>false</SkinSwitchingIsEnabled>

Ikonok megjelenítése a menürendszer első szintjén

Az Effector menürendszerének első szintjén ikonokat lehet megjeleníteni a /Profile/MenuIcons node segítségével. Értéke true / false lehet, alapértelmezett érték a false (nincs ikon).

<MenuIcons>true</MenuIcons>

Ügyfél számára logo beállítása

A menürendszerben van egy kijelölt terület az ügyfél logo számára, amelybe a /Profile/CustomLogoUrl node értékeként beállított kép fájl töltődik be. Ha ennek a beállításnak üres az értéke vagy nem létezik, akkor az elkülönített terület sem látszik a menüben.

Megjegyzés!

Az Effector 4.0.002-es és az utáni verzióktól létezik ez a beállítás.

Példák

Első példa:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<Profile id="Proba" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://effector.hu/media/docs/schema/Profile.xsd">
  <DefaultView type="Constant" return="string" default="">MMFolyamatok/ScreenUgyletekEsemenyek</DefaultView>
  <MMk>
    <MM id="MMFolyamatok" icon="IconMMFolyamatok" color="56,86,131">Tudásbázis</MM>
    <MM id="MMTorzsadatok" icon="IconMMTorzsadatok" color="56,86,131">Törzsadatok</MM>
  </MMk>
</Profile>

Második példa:

Ebben a példában side menüt állítunk be, nem kellenek az ikonok a menübe és letiltjuk a skin váltást.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<Profile id="Proba" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://effector.hu/media/docs/schema/Profile.xsd">
  <DefaultView type="Constant" return="string" default="">MMFolyamatok/ScreenUgyletekEsemenyek</DefaultView>
  <MMk>
    <MM id="MMFolyamatok" icon="IconMMFolyamatok" color="56,86,131">Tudásbázis</MM>
    <MM id="MMTorzsadatok" icon="IconMMTorzsadatok" color="56,86,131">Törzsadatok</MM>
  </MMk>

  <MenuType>side</MenuType>
  <MenuIcons>false</MenuIcons>
  <SkinSwitchingIsEnabled>false</SkinSwitchingIsEnabled>

</Profile>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 6 hete
 • Effector