Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Jelszó házirend beállitások

A jelszó házirend beállítások is a szerver oldali beállítások közé sorolhatók, tehát a Licence kezelő (Szerver) képernyőin keresztül tehetők meg:

 • Alkalmazás példányok alapértelmezett beállításai
 • Jelszó házirend
 • Alkalmazás példányok
 • Csoportok

A jelszó házirend kezelésben (motorverzióhoz kapcsolódóan) két verziót különböztetünk meg. Az 5.3 motorverzió kezeli az 1.0-s jelszó politikát, míg efölötti motorverzióhoz a 2.0-s jelszó házirend tartozik.

Egyidejűleg létezik tehát a korábbi, 1.0-s és az újabb, 2.0-s verzió is.

Motorverzió frissítésénél merül fel a két verzió kezelésének kérdése, ezért az alábbiakban erre tekintettel részletezzük a verziók beállítását.

A verziók közötti választással az adminisztrátor élhet.

Általános szabály, hogy a visszafelé történő kompatibilitás miatt az újabb (2.0) verzió kezeli az 1.0-s verzió beállításait. Abban az esetben, ha a 2.0-s verzió szerinti jelszó házirend beállításra kerül, úgy már nem érvényes az előbbi állítás, tehát az 1.0-s verzió rögzített értékei nem lesznek figyelembe véve.

A 2.0-s verziójú jelszó házirend akkor kerül beállításra, ha az alkalmazás példányhoz (a Licence kezelő (Szerver) MinorMenü Alkalmazás példányok képernyőjén) vagy a felhasználói csoporthoz (a Csoportok képernyőn) hozzárendelésre kerül a jelszó házirend profil.

A jelszó házirend profil a Jelszó házirend képernyőn keresztül rögzíthető.

A jelszó házirend 1.0-s verziójában a beállítások alkalmazás példány, míg a 2.0-s verziójában már felhasználói csoport szinten is megtehetők.

Jelszó házirend 1.0

Az 1.0-s verzió esetében az alábbi beállítási lehetőségeket biztosítja az Effector az Alkalmazás példányok alapértelmezett beállításai (minden alkalmazásra vonatkozóan), illetve az Alkalmazás példányok (a kiválasztott alkalmazásra vonatkozóan) képernyőkön keresztül:

 • PasswordPolicy_AlphaUpperCaseMinCount: Minimális nagy betűk száma a jelszóban. Egész szám, pl.: 2
 • PasswordPolicy_BanTimeout: A kitiltott felhasználó kizárásának hossza, percben megadva. Egész szám, pl.: 20
 • PasswordPolicy_ChangeAfterFirstLogin: Annak a beállítása, hogy a felhasználó első bejelentkezésekor meg kell-e változtatni a jelszavát. (false / true (meg kell változtatni))
 • PasswordPolicy_ChangeInterval: Annak a beállítása, hogy hány naponta kell a felhasználónak a jelszavát megváltoztatni. Egész szám, pl.: 30
 • PasswordPolicy_MaxLength: A jelszó maximális hosszúságának megadása. Egész szám, alapértelmezett érték: 100
 • PasswordPolicy_MaxRetryCount: Hibás bejelentkezések maximális száma, melyet ha elér a felhasználó, kitiltja a rendszer. Egész szám, pl.: 3
 • PasswordPolicy_MinLength: Jelszó minimális hosszúsága. Egész szám, alapértelmezett érték: 1
 • PasswordPolicy_NumericMinCount: Számjegyek minimális száma a jelszóban. Egész szám, pl.: 2
 • PasswordPolicy_PasswordRepeatingProhibited: Azon utolsó alkalmak számának (n) a megadása, mely alkalmak során megadott jelszavakat nem használhatja újból a felhasználó. Egész szám, pl.: 5
 • PasswordPolicy_UserIdleTimeout: Maximum inaktivitással tölthető idő, percben megadva. Egész szám, pl.: 5

Jelszó házirend 2.0

A Licence kezelő (Szerver) MinorMenü Jelszó házirend képernyőjén van lehetőség az alkalmazás példányokra vagy csoportokra kiterjedő jelszó házirend profilt készíteni.

Jelszó házirend profil

Néhány információs kiegészítéssel, a beállításokra vonatkozó tudnivalók megegyeznek a jelszó házirend 1.0 esetén összefoglaltakkal:

 • Név: a jelszó házirend profil neve, kötelezően kitöltendő mező
 • Biztonsági szint: értéke egész szám, kötelezően kitöltendő mező
 • Jelszó min. hossza: PasswordPolicy_MinLength
 • Jelszó max. hossza: PasswordPolicy_MaxLength
 • Nagy betűk min. száma: PasswordPolicy_AlphaUpperCaseMinCount
 • Számjegyek min. száma: PasswordPolicy_BanTimeout
 • Max. belépési kísérlet: PasswordPolicy_MaxRetryCount
 • Kitiltási idő (perc): PasswordPolicy_BanTimeout
 • Inaktívan tölthető idő (perc): PasswordPolicy_UserIdleTimeout
 • Jelszó csere intervallum (nap): PasswordPolicy_ChangeInterval
 • Első bejelentk. után változtatandó: PasswordPolicy_ChangeAfterFirstLogin
 • Utolsó n jelszó nem lehet: PasswordPolicy_PasswordRepeatingProhibited
 • Egyszer használható jelszó: kétfaktoros autentikáció engedélyezése vagy tiltása

Minél magasabb a biztonsági szint értéke, annál magasabb megbízhatóságot képvisel.

A rendszerben több jelszó házirend profil is létrehozható. Ennek megfelelően eltérő profil állítható be különböző csoportokhoz vagy alkalmazás példányokhoz.

Abban az esetben, ha egy felhasználóra több jelszó házirend profil is vonatkozik (mert több csoportban szerepel vagy több alkalmazás példányhoz fér hozzá), úgy rá a legmagasabb jelszó házirend profiljának biztonsági szintje vonatkozik.

Jelszó házirend profil hozzárendelése csoporthoz

A létrehozott profil a Licence kezelő (Szerver) MinorMenü Csoportok képernyőjén rendelhető hozzá a csoporthoz. Ehhez szükséges az adott csoport nevére kattintani, melyre a következő képernyő nyílik fel:

Jelszó házirend csoporthoz

A „Jelszó házirend” mezőben szükséges kiválasztani a megfelelő profilt és menteni a hozzárendelést. A csoporthoz rendelt jelszó házirend profil felülbírálja az alkalmazás példányhoz rendelt jelszó házirend beállítást.

Jelszó házirend profil hozzárendelése alkalmazás példányhoz

A létrehozott profil a Licence kezelő (Szerver) MinorMenü Alkalmazás példányok képernyőjén rendelhető hozzá a kiválasztott rendszerhez. Ehhez szükséges az adott alkalmazás példányra kártyáját kiválasztani a (bal oldalon) és a jobb oldali panelen a „Jelszó házirend” mezőben hozzárendelni a megfelelő profilt, majd menteni.

Jelszó házirend alkalmazás példányhoz

 • Legutóbb frissítve: 49 hét 5 napja
 • Effector