Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Legördülő lista adatforrás

A lenyíló listák paraméterezésére szolgáló állomány a ComboDefinition. Fő célja, hogy a lenyíló lista értékkészletét definiálja, valamint újrafelhasználhatóvá tegye.

Elhelyezkedése a rendszerben

Fizikai helye a ComboDefinitions mappában található. A ComboDefinition mindig referenciaként szerepel, önmagában nem használható. Rendszerben elfoglalt helyét pedig az alábbi ábra szemlélteti:

ComboBox kapcsolatai

Elérhető funkciók:

 • Adatforrás meghatározása
 • Érték és megjelenő mezők meghatározása

Adatforrás meghatározása

Példa:

<ComboDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/combodefinition">
  <SourceType>Database</SourceType>
  <Source>
    <Database>
      <SelectionString>
        <![CDATA[
          SELECT p.PeopleID, p.Name as PeopleName
          FROM People p WITH(NOLOCK)
          INNER JOIN [User] u WITH(NOLOCK) ON p.PeopleID=u.UserID
          WHERE u.Deleted = 0
            AND p.Deleted = 0
            AND 1=1
          ORDER BY p.Name
        ]]>
      </SelectionString>
      <KeyColumnDefinition>p.PeopleID</KeyColumnDefinition>
      <KeyColumn>PeopleID</KeyColumn>
      <ValueColumn>PeopleName</ValueColumn>
    </Database>
  </Source>
</ComboDefinition>

<ComboDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/ComboDefinition">
  <SourceType>XML</SourceType>
  <Source>
    <FixedValues>
      <Value key="1">alma</Value>
      <Value key="2">korte</Value>
    </FixedValues>
  </Source>
</ComboDefinition>

Az adatforrás meghatározására két node szolgál, az egyik a kapcsolat típusát, a másik pedig a szelekciós mondatot határozza meg.

 • SourceType: A kapcsolat típusa Database vagy XML lehet.
 • Source: SourceType=Database esetén egy SELECT utasítás, ami az értéklistát kérdezi le. A WHERE feltételben célszerű rendezni az adatokat, valamint be kell tennünk egy 1=1 kiegészítést a későbbi szűrés megvalósítása érdekében. Ezt az 1=1 feltételt fogja a rendszer lecserélni a megfelelő szűrő kifejezésre. A SELECT utasításnak minimum két mezőt tartalmaznia kell.

Érték és megjelenítő mezők meghatározása

A szelekciós mondatban lekérdezett mezők közül az egyik reprezentálja a ComboBox értékét, a másik pedig a megjelenítendő leírást. Egy kulcs-érték párok alkotta lista az, amit a ComboBoxban megjelenítünk.

Felhasználható node-ok:

 • KeyColumn: A comboBox egy sorát reprezentáló érték (kulcs).
 • ValueColumn: A kulcshoz tartozó megjelenítésre alkalmas mező.

Elemek színezése

A lenyíló lista elemeinek egyenként be lehet állítani CSS osztályt, így színezni lehet az elemeket. A CSS osztályokat a delivery/gfx/style.css fájlban kell definiálni. A ComboDefinition fájlban kell a funkciót beállítani.

Ha a lenyíló lista SourceType beállítása XML, akkor a Value elemen egy cssClass nevű beállításban kell megadni az alkalmazni kívánt CSS osztály nevét.

Példa:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ComboDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/combodefinition">
 <SourceType>XML</SourceType>
 <Source>
  <FixedValues>
  <Value key="Egyeb" cssClass=”red”>Egyéb</Value>
  </FixedValues>
 </Source>
</ComboDefinition>

Ha a lenyíló lista SourceType beállítása Database, akkor Source/Database/CssClassColumn beállítással kell megadni annak az oszlopnak a nevét, amely tartalmazni fogja az adott elemhez alkalmazni kívánt CSS osztály nevét.

Példa:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ComboDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/combodefinition">
  <SourceType>Database</SourceType>
  <Source>
   <Database>
     <SelectionString>
       <![CDATA[
        SELECT ProbabilityID
        , Name AS ProbabilityName
        ,CASE WHEN Weight < 0.4 THEN 'red' WHEN Weight < 0.7 THEN 'yellow' ELSE 'green' END AS ProbabilityCellClass
        FROM Probability WITH (NOLOCK)
        WHERE Deleted=0 AND 1=1
        ORDER BY Sort
      ]]>
     </SelectionString>
     <KeyColumn>ProbabilityID</KeyColumn>
     <ValueColumn>ProbabilityName</ValueColumn>
     <CssClassColumn>ProbabilityCellClass</CssClassColumn>
   </Database>
  </Source>
</ComboDefinition>

 • Legutóbb frissítve: 33 hét 1 napja
 • Effector