Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Profil

Mire való? Hol található?

Ez az állomány kapcsolatot teremt a kiválasztott adatbázis és a rendszer működéséhez definiált XML csomag között.

Ebben a fájlban lehet definiálni:

 • a menü tartalmát (egész pontosan az első menüsor elemeit)
 • a belépés utáni kezdő képernyőt
 • a menüvel kapcsolatos beállításokat

Egy-egy XML csomagon belül több profil is definiálható, de mivel egy DBConnectionön belül csak egy Profile-ra lehet hivatkozni, minden Profile-hoz létre kell hozni egy DBConnectiont is.

Profil a rendszerben

A fájlrendszerbeli helye a Profile mappában van.

A menüsor első szintje

Az első menüsor (MinorMenu, MM) elemeit így kell felsorolni:

<Menu>
  <Item>
    <ResourceName>MMPelda</ResourceName>
    <Caption>Példa</Caption>   
  </Item>
  <Item>
    <ResourceName>MMDummy</ResourceName>
    <Caption>Dummy</Caption>   
  </Item>
</Menu>

Az egyes menüpontokat a /Profile/Menu kollekcióban kell definiálni, az Item node-ok segítségével. A ResourceName node-ban kell megadni az MM nevét, a Caption tag értéke lesz a menüponthoz tartozó címke.

A fenti példában egy Példa (MMPelda) és egy Dummy (MMDummy) menüpont van definiálva.

Többnyelvű menüpontot a Többnyelvűség fejezetben leírtak alapján lehet megvalósítani.

A menüpont elérhetősége, megjelenítésének paraméterei

Gyakori igény, hogy egyes menüpontok ne legyenek elérhetőek minden felhasználó számára. Ezt az adott Item node-on belül egy visible szabállyal állíthatjuk.

<Item>
  <ResourceName>MMAdmin</ResourceName>
  <Caption>Admin</Caption>   
  <Visible type="Simple">'[##Session.UserID##]'=='1'</Visible>   
</Item>

Lehetőség van a menüpont megjelenítésének módosítására (háttér szín, betűtípus, betűméret stb.), amit az MM XML állományban kell megtenni /Item/CssClass elérési úton keresztül. Az értékének annak a CSS osztálynak kell lennie, amely leírja a formázási szabályokat.

<Item>
  <ResourceName>MMDummy</ResourceName>
  <Caption>Dummy</Caption>
  <CssClass>MMDummyStyle</CssClass>
</Item>

Bővebb információt a Menük fejezetben találhat.

Hogyan tudom beállítani azt, hogy melyik képernyő jelenjen meg a bejelentkezés után?

Sikeres bejelentkezés után megjelenő kezdőképernyőt a /Profile/DefaultScreen útvonalon lehet beállítani, értéke az alapértelmezettnek választott képernyő relatív elérési útvonala MM/Screen formátumban, például:

<DefaultScreen type="Constant" return="string" default="">'MMDummy/ScreenDummy'</DefaultScreen>

Gyakori igény, hogy a bejelentkezés után megjelenő kezdőképernyő felhasználónként (vagy csoportonként) más és más legyen. A DefaultScreen egy RuleValueType típusú node, így akár egy SQL lekérdezést is használhatunk a kezdőképernyő megállapításához, például:

<DefaultScreen type="SQL" default="MMPEP/ScreenPEP" return="string">
    SELECT CASE WHEN [##Session.UserID##] = 4
    THEN `MMTorzsadatok/ScreenUsers`
    ELSE `MMPEP/ScreenPEP`
    END
</DefaultScreen>

A fenti példa alapján, ha a bejelentkezett felhasználó azonosítója 4-es, akkor neki az MMTorzsadatok/ScreenUsers, mindenki más számára pedig a MMPEP/ScreenPEP lesz a kezdőképernyő.

Gyorsindító

A felhasználó rendelkezésére áll egy úgynevezett "gyors indítás" menü, amelybe tetszőlegesen paraméterezett képernyők megnyitására van lehetőség. Ezt a listát a QuickLaunch/Item kollekció elemeinek megadásával definiálhatjuk.

Az alábbi példa a bejelentkezett felhasználó jelszavának megváltoztatását teszi lehetővé az által, hogy a felhasználó adatait megjelenítő karbantartót a saját felhasználói azonosítójával szűrve jeleníti meg a rendszer.

Példa:

<QuickLaunch>
  <Item id="1">
    <Caption>Gyors Link Felhasználóra</Caption>
    <ReferencedMinorMenu>MMTorzsadatok</ReferencedMinorMenu>
    <Screen>ScreenNewUser</Screen>
    <Filters>
      <Filter>
        <Name>ID</Name>
        <Type>Out</Type>
        <Value type="SQL" return="int" default="0"><![CDATA[SELECT TOP 1 ID FROM [User] WITH(NOLOCK) WHERE UserID = `[##Session.UserID##]` AND Deleted = 0 ORDER BY ID DESC]]></Value>
      </Filter>
    </Filters>
  </Item>
</QuickLaunch>

Ezzel a módszerrel tetszőleges ablak tetszőleges szűrési feltételekkel megjeleníthető, mely sokrétű felhasználásra ad lehetőséget.

A megjelenítendő menüpont nevét a Caption node segítségével állíthatjuk be, majd a ReferencedMinorMenu és a Screen node-ok határozzák meg a megjeleníteni kívánt képernyőt. Ezek ismert módon hivatkoznak a menüre és azon belül a képernyőre.

A Filters listában definiálhatjuk a felhasználni kívánt filtereket Filter node-ok segítségével. Az egyes szűrők típusát a Type node értéke, míg azonosítóját a Name node értékeként állíthatjuk be. A filter aktuális értékét a Value node kalkulálja ki, amely egy RuleValueType típusú szabály definíció. Az itt definiált filterek ugyanúgy fognak viselkedni, mint a komponensek közötti szűrésnél. Erről bővebben a DataDefiniton és a filterek kezelése fejezetben talál információt.

További beállítási lehetőségek

Fő menü helyzete/típusa

Lehetőség van a főmenü helyének megváltoztatására. Lehetséges állapotai a következők lehetnek:

 • Top: A képernyő tetején helyezkedik el két sorban. Ez az alapértelmezett viselkedés.
 • Side: Ez a képernyő oldalára helyezi át a menü rendszert.
 • Compact: Ez a beállítás a felső összecsukott helytakarékos beállítás.

Ezeket a beállításokat a /Profile/MenuType node értékeként paraméterezhetjük, például:

<MenuType>Side</MenuType>

Skin választó tiltása

Az Effector keretrendszerben lehetőség van több skin vagy színséma definiálására, amelyek közül a felhasználó a képernyőn az Effector logóra kattintva tud választani. Ezt a lehetőséget a /Profile/IsSkinSwitchingEnabled node segítségével lehet letiltani:

<IsSkinSwitchingEnabled>false</IsSkinSwitchingEnabled>

Ikonok megjelenítése a menürendszer első szintjén

Az Effector menürendszerének első szintjén ikonokat lehet megjeleníteni a /Profile/ShowMenuIcons node segítségével. Értéke true vagy false lehet, alapértelmezett érték a false (nincs ikon).

<ShowMenuIcons>true</ShowMenuIcons>

Ügyfél számára logó beállítása

A menürendszerben van egy kijelölt terület az ügyfél logó számára, amelybe a /Profile/CustomLogoUrl node értékeként beállított kép fájl töltődik be. Ha ennek a beállításnak üres az értéke vagy nem létezik, akkor az elkülönített terület sem látszik a menüben.

<CustomLogoUrl>ui/gfx/Oriana.png</CustomLogoUrl>

UserProfile módosítás letiltása

A /Profile/IsChangeUserProfileEnabled beállítással lehet letiltani a UserProfile módosításának lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a felületen nem jelenik meg a menüpont. Értéke lehet true és false, az alapértelmezett értéke true.

Felhasználó által definiált menü

Profile XML állomány root node-jában lehet engedélyezni, hogy a felhasználó saját maga állíthassa össze a menüelemek sorrendjét:

true

Ekkor a felhasználó a Profil módosítása ablak Menü beállítások fülén drag&drop segítségével át tudja szervezni a menüt.

Példák

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Profile xmlns="http://effector.hu/schema/ns/profile">
  <DefaultScreen type="SQL" return="string" default="">SELECT 'MMLicenseHandler/ScreenLHCGroups'</DefaultScreen>
  <Menu>
    <Item>
      <ResourceName>MMFeladatok</ResourceName>
      <Caption>Feladatok</Caption>
    </Item>
    <Item>
      <ResourceName>MMAdmin</ResourceName>
      <Caption>Admin</Caption>
    </Item>
  </Menu> 
</Profile>

 • Legutóbb frissítve: 6 hét 5 napja
 • Effector