Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Diagram

Ebben a fejezetben a Chart megjelenítőt tárgyaljuk. Segítségével a forrásként beállított DataDefinition-ből származó adatok diagramon történő megjelenítésére van lehetőség.

Az alkalmazott Chart komponensről bővebb információt a HighCharts mint komponens gyártó oldalán talál.

Elhelyezkedés

Az XML csomag Chart könyvtárában találhatók a fájlok. A fájl nevének minden esetben Chart karakterlánccal kell kezdődnie.

Példa:

<Chart xmlns="http://effector.hu/schema/ns/chart">
  <Caption />
  <DataDefinition>DataDefinitionCF1</DataDefinition>
  <Legend>None</Legend>
  <TopText>Munkával töltött órák száma</TopText>
  <BottomText>(összes ember)</BottomText>
  <SeriesIDColumn>SeriesID</SeriesIDColumn>
  <SeriesColumn>Series</SeriesColumn>
  <CategoriesColumn>Category</CategoriesColumn>
  <DataColumns>
    <DataColumn columnName="Data">
      <ChartType>pie</ChartType>
    </DataColumn>
  </DataColumns>
  <ControlPanel />
</Chart>

Elérhető funkciók

 • Diagram definiálása
 • Adatsorok meghatározása
 • Linkelt objektumok beállítása
 • Szűrők és akció gombok definiálása

Diagram definiálása

A diagram definícióját az alábbi kötelező node-ok megadásával végezhetjük el. Mindegyikből csak egy szerepelhet. A leíró gyökéreleme a Chart node, amely az alábbi node-kat tartalmazhatja:

 • Caption : Segítségével állítható be a diagram címkéje.
 • DataDefinition: A diagramhoz tartozó DataDefinition-t állíthatjuk be ezen a nodeon keresztül. Az itt beállított DataDefinition szolgáltatja az adatokat, és a filterek kezelésében is szerepet játszik.
 • ChartType: Az alapértelmezett diagram típust állíthatjuk be segítségével.
 • Legend : Segítségével a jelmagyarázat láthatósága állítható be. Lehetséges értékei: None, Left, Right, Bottom. Alapértelmezett értéke None.
 • TopText és BottomText nodeok kitöltésével megadhatók statikus szövegek, melyek alul vagy felül jelennek meg a diagramon.
 • AutoRefreshInterval : Beállításával megadható a frissítési periódus. Értéke percben értendő.
 • BackgroundColor: Segítségével beállítható a háttér színe. Megadása opcionális.
 • MarkerRadiusColumn: Beállítható, hogy mely oszlop tartalmazza az indikátorok rádiuszát.
 • IsNavigationButtonVisible: Értéke true vagy false lehet. Alapértelmezett értéke false. Bekapcsolható vele a diagramon egy kis gomb, amely segítségével exportálni lehet a diagramot.
 • ChartJSONObject: Az Effector előállít egy JSON szöveget, amely alapján a HighChart képes felépíteni egy diagramot. Ezt lehet kiegészíteni az ebben a beállításban megadott JSON szöveggel.

A következő node-ok segítségével állítható be, hogy az adatforrást illetve az abban szereplő oszlopokat hogyan értelmezze a diagram megjelenítő.

 • SeriesIDColumn: A rendszer képes egynél több sorozat egyidejű kezelésére, ezért meg kell határozni, hogy az adatforrásban melyik oszlop reprezentálja a sorozatokat azonosító mezőt. Például a bejövő szűrőben egyszerre több személy azonosítója (PeopleID) érkezik, akkor a DataDefinition mindegyik azonosítóhoz fog adatot tartalmazni (amelyhez van). Az előállított sorozatokat az itt beállított oszlop azonosító segítségével csoportosítja a rendszer. Beállítása a következő: <SeriesIDColumn>PeopleID</SeriesIDColumn>, ha a DataDefinition-ban definiálva van a PeopleID oszlop. A példában a sorozatok azonosítója a PeopleID mező érték lesz.
 • SeriesColumn: A sorozathoz megjelenő leírást tartalmazó mező neve.
 • CategoriesColumn: Az X tengely osztásait tartalmazó oszlop neve.
 • ColorColumn : Megadható az oszlop neve, amely a színeket szolgáltatja a diagramnak. Ez csak a lehetséges színek tömbjét változtatja meg, amiből továbbra is a Highchart választja a megfelelőt. Ez opcionális beállítás.

Adatsorok meghatározása

A DataDefinition-ban szereplő adat oszlopok összekötését a diagrammal az alábbi node-ok segítségével tehetjük meg. Az egyes sorozatokat a DataColumns kollekció DataColumn elemeiben kell rögzítenünk. Az egyes sorozatokhoz megadhatók az alapértelmezett chart típusok, valamint egyéb funkciók is beállíthatók. Ezeket node-ok megadásával paraméterezhetjük. Az node-ok megadása ChartType node kivételével nem kötelező.

 • DataColumn node paraméterezéséhez:
  • A DataColumn node columnName attribútumának értéke tartalmazza a sorozat adatait reprezentáló oszlopot.
  • ChartType: megadja a diagram típusát. Az itt megadható típus a következők egyike lehet: areaspline, spline, line, area, bar, pie, column, gauge, solidgauge. További információt a gyártó honlapján talál. (lásd fenn.)
  • Caption: megkülönböztető végződést lehet adni.
  • FillGapWithValue: Hiányzó érték esetén ezzel az értékkel tölti fel a hiányt. Lebegőpontos szám. Opcionális.
  • AxisOptions: A felhasználható tengely opciók paraméterezéséhez használt node. Értéke egy JSON string, amely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát. Opcionális elem.
  • MarkerOptions: A felhasználható markerek beállításához használt node. Értéke egy JSON string, mely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát. Opcionális elem.
  • ShowInLegend: Segítségével megadhatjuk, hogy a jelmagyarázatban szerepeljen-e az adott sorozat.
  • bar {"min": 0}

Linkelt objektumok beállítása

A Linkelt objektumok beállítása megegyezik a rendszerben általánosan megtalálható Link-ek használatával. Erről bővebben a Táblázatok és ControlPanel-kontrollok fejezetben olvashat.

Szűrők és akció gombok definiálása

Működésében és definiálásban megegyezik a Táblázatok és ControlPanel-kontrollok cikkben leírtakkal.

 • Legutóbb frissítve: 1 év 3 hete
 • Effector