Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

ExcelLikeForm

Ezzel a komponenssel adatok rögzíthetők egy excel-szerű felületen.

Alapvető funkciók:

 • Mentés
 • Betöltés
 • Adatok begyűjtése betöltéskor
 • Adatok kinyerése mentéskor

A fájlok az ExcelLikeForm mappában találhatóak meg. A fájlnevek prefixe kötelezően ELF.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<ExcelLikeForm>
  <Caption />
  <DataDefinition>DataDefinitionHQExcel</DataDefinition>
  <BusinessObject>BusinessObjectExcel</BusinessObject>

  <IDColumn>id</IDColumn>
  <NameColumn>ExcelName</NameColumn>

  <SpreadJSONColumn>JSON</SpreadJSONColumn>
  <TemplateIDColumn>TemplateExcelID</TemplateIDColumn>
  <TemplateNameColumn>TemplateExcelName</TemplateNameColumn>
  <DataExchangeSettings>
    <DataLoaderStoredProcedure>osp_wrk_ExcelTakeOut_CollectData</DataLoaderStoredProcedure>
    <DataSaverStoredProcedure>osp_wrk_ExcelTakeOut_DistributeData</DataSaverStoredProcedure>
    <ParametersTable>orn_ExcelTakeOutParameters</DataParametersTable>
    <ValuesTable>orn_ExcelTakeOutData</ValuesTable>
  </DataExchangeSettings>
  <TemplateURL></TemplateURL>
</ExcelLikeForm>

BusinessObject: Ezt a BO-t használja a rendszer az Excel betöltésére és mentésére. A BO-ból a rendszer figyelembe veszi a jogosultsággal kapcsolatos beállításokat is.

IDColumn: Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza az “Excel” egyedi azonosítóját.

NameColumn: Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza az “Excel” nevét. Opcionális beállítás.

SpreadJSONColumn: Annak az oszlopnak (BO) a neve, amely tartalmazza az Excel-t leíró JSON-t.

TemplateIDColumn: Annak az oszlopnak (BO) a neve, amely meghatározza, hogy melyik sablon excel-ből lett létrehozva az adott sor.

TemplateNameColumn: Annak az oszlopnak a neve, amely tartalmazhatja a template nevét. Opcionális beállítás.

DataLoaderStoredProcedure: Opcionális, annak a tárolt eljárásnak a neve, amely az adatokat betöltéskor összegyűjti. A következő paramétereket kell fogadnia (ezeket az értékeket a rendszer automatikusan tölti):

 • @ProcessID BIGINT: Kötelező paraméter, a feldolgozást összefogó azonosító kerül bele (a rendszer ez alá az azonosító alá tárolja az egyes értékeket)
 • @ExcelID INT: Kötelező paraméter, az Excel JSON-t tartalmazó táblának az egyik sorát jelöli meg
 • @TemplateExcelID INT: Kötelező paraméter, melyik sablonból lett létrehozva az Excel sor
 • @userID INT: Opcionális paraméter; ha létezik, akkor a rendszer a bejelentkezett felhasználó id-jával tölti ki.

DataSaverStoredProcedure: Opcionális, annak a tárolt eljárásnak a neve, amely mentéskor az adatokat szét fogja osztani. A következő paramétereket kell fogadnia (ezeket az értékeket a rendszer automatikusan tölti):

 • @ProcessID BIGINT: Kötelező paraméter, a feldolgozást összefogó azonosító kerül bele (a rendszer ez alá az azonosító alá tárolja az egyes értékeket)
 • @ExcelID INT: Kötelező paraméter, az Excel JSON-t tartalmazó táblának az egyik sorát jelöli meg
 • @TemplateExcelID INT: Kötelező paraméter, melyik sablonból lett létrehozva az Excel sor
 • @userID INT: Opcionális paraméter; ha létezik, akkor a rendszer a bejelentkezett felhasználó id-jával tölti ki
 • @Comment VARCHAR(MAX): Opcionális paraméter; ha létezik, és ha egyedi excellikeform megvalósítást használunk, akkor ebben a paraméterben át lehet adni egy a felületen bekért szöveget, amelynek mentéséről a DataSaverStoredProcedure tárolteljárásban kell gondoskodni

ParametersTable: Opcionális, annak a táblának a neve, amely tartalmazza azokat a cella tartományokat, amelyeket az adatok begyűjtésekor, illetve kigyűjtésekor használni fog a rendszer.

ValuesTable: Opcionális, annak a táblának a neve, amelyet a rendszer az adatok betöltésére, kimentésére használ. A DataLoaderStoredProcedure és a DataSaverStoredProcedure ezt a táblát írja / olvassa a ParametersTable táblában leírt paraméterek alapján.

SheetsToHide: Opcionális; ha el szeretnénk rejteni bizonyos sheet-eket (pl. jogosultsági megfontolásból). Az elrejteni kívánt sheet-ek nevét egymástól "#|#" jellel elválasztva kell megadnunk.

TemplateURL: Ritkán használt opció. Lényegében annak a view-nak az elérési útját kell megadni, amely az alapértelmezett megjelentő helyett akarunk használni. Ezzel lehetőség van egyedi javascript kódot írni, olyanokat, amelyeket egy általános megjelenítőn nem értelmezhető műveleteket hajtanak végre. Ilyen művelet lehet például sorok elrejtése a betöltött adatok alapján.

Természetesen a DataLoaderStoredProcedure, DataSaverStoredProcedure, ParametersTable és ValuesTable nem kötelező beállítás, így lehetőség van csak a JSON-t menteni. Ugyanakkor ezek közül egyik sem hiányozhat, ha az egyik be van állítva.

A Parameters tábla azoknak a cella tartományoknak a leírását tartalmazza, amelyet az adatok begyűjtésekor, illetve kigyűjtésekor használni fog a rendszer.

CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTakeOutParameters](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
  [TemplateExcelID] [int] NULL,
  [Name] [varchar](200) NULL,
  [Direction] [varchar](5) NULL,
  [RangeName] [varchar](200) NULL,
  [WorkSheetName] [varchar](200) NULL,
  [Absolute_Start_RowIndex] [int] NULL,
  [Absolute_Start_ColumnIndex] [int] NULL,
  [Absolute_End_RowIndex] [int] NULL,
  [Absolute_End_ColumnIndex] [int] NULL,
  [Created] [datetime] NULL,
  [CreatedByID] [int] NULL,
  [Deleted] [tinyint] NULL
) ON [PRIMARY]
 • TemplateExcelID: Melyik Excel template-hez kapcsolódik a paraméter
 • Name: Technikai név, erre hivatkozunk majd a Values táblában
 • Direction: IN (csak bejövő adat a DataLoaderStoredProcedure használja), OUT (csak kimenő adat a DataSaverStoredProcedure használja), INOUT (mindkét irány, tehát a DataLoader és a DataSaver is használja ezt a paramétert)
 • RangeName: Opcionális. Az Excelben definiált és névvel ellátott cella tartomány neve. Ha ez Excel nem tartalmaz ilyet, akkor a következő 5 paramétert használva kell definiálni a cella tartományt.
 • WorkSheetName: Opcionális, a munkafül neve. Csak akkor kell kitölteni, ha a RangeName üres.
 • Absolute_Start_RowIndex, Absolute_Start_ColumnIndex: Opcionális, a cella tartomány bal felső sarka nulla bázisú sorszámokkal hivatkozva. Csak akkor kell kitölteni, ha a RangeName üres.
 • Absolute_End_RowIndex, Absolute_End_ColumnIndex: Opcionális, a cella tartomány jobb alsó sarka nulla bázisú sorszámokkal hivatkozva. Csak akkor kell kitölteni, ha a RangeName üres.

A ValuesTable tábla annak a táblának a neve, amit a rendszer az adatok betöltésére, kimentésére használ. A DataLoaderStoredProcedure és a DataSaverStoredProcedure ezt a táblát írja / olvassa a ParametersTable táblában leírt paraméterek alapján. Enne a táblának a szerkezete változhat, de vannak benne kötelező mezők.

CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTakeOutData](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [ProcessID] [bigint] NULL,
  [ParameterName] [varchar](200) NULL,
  [Data0] [varchar](2000) NULL,
  [Díata1] [varchar](2000) NULL,
  [Data2] [varchar](2000) NULL,
  [Data3] [varchar](2000) NULL,
  [Data4] [varchar](2000) NULL,
  [Data5] [varchar](2000) NULL,
  [Data6] [varchar](2000) NULL,
  [Data7] [varchar](2000) NULL,
  [Data8] [varchar](2000) NULL,
  [Data9] [varchar](2000) NULL,
  [Created] [datetime] NULL,
  [CreatedByID] [int] NULL,
  [Deleted] [tinyint] NULL
) ON [PRIMARY]
 • ProcessID: Kötelező oszlop. A rendszer a DataLoaderStoredProcedure és a DataSaverStoredProcedure meghívása előtt generál egy azonosítót, amivel össze lehet fogni a hívás során keletkező adatokat. Csak BIGINT típusú lehet.
 • ParameterName: Kötelező oszlop. A ParametersTable táblában definiált paraméter neve (ParametersTable.Name).
 • Data0..Data9: Kötelező, de ”bármennyi” lehet belőle. Ezekbe az oszlopokba rögzíti a rendszer az adatokat. Ha a ParametersTable-ben definiált range 4 oszlop és 3 sort takar, akkor ebben a táblában a Data0..Data3 oszlopok lesznek kitöltve és 3 sor lesz rögzítve. Ezek sorrendjében az id oszlop értéke a névadó (tehát a kisebb id érték felől a nagyobb felé haladva lesz benne a terület sorai). A rendszer fel van készítve további oszlopok használatára is. A hozzáadott oszlopok nevét minden esetben Data szóval kell kezdeni, utána egy egész számot írva határozzuk meg az oszlopok sorrendjét.

Példa

CREATE TABLE [dbo].[orn_Excel](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY ,
  [TemplateExcelID] [int] NULL,
  [ParentExcelID] [int] NULL,
  [JSON] [varchar](max) NULL,
  [Created] [datetime] NULL,
  [CreatedByID] [int] NULL,
  [Deleted] [tinyint] NULL,
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO

CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTemplate](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
  [Name] [varchar](200) NULL,
  [Version] [int] NULL,
  [JSON] [varchar](max) NULL,
  [Created] [datetime] NULL,
  [CreatedByID] [int] NULL,
  [Deleted] [tinyint] NULL,
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO

CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTakeOutParameters](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
  [TemplateExcelID] [int] NULL,
  [Name] [varchar](200) NULL,
  [Direction] [varchar](5) NULL,
  [RangeName] [varchar](200) NULL,
  [WorkSheetName] [varchar](200) NULL,
  [Absolute_Start_RowIndex] [int] NULL,
  [Absolute_Start_ColumnIndex] [int] NULL,
  [Absolute_End_RowIndex] [int] NULL,
  [Absolute_End_ColumnIndex] [int] NULL,
  [Created] [datetime] NULL,
  [CreatedByID] [int] NULL,
  [Deleted] [tinyint] NULL
) ON [PRIMARY]
GO

CREATE TABLE [dbo].[orn_ExcelTakeOutData](
  [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
  [ProcessID] [bigint] NULL,
  [ParameterName] [varchar](200) NULL,
  [Data0] [varchar](2000) NULL,
  [Data1] [varchar](2000) NULL,
  [Data2] [varchar](2000) NULL,
  [Data3] [varchar](2000) NULL,
  [Data4] [varchar](2000) NULL,
  [Data5] [varchar](2000) NULL,
  [Data6] [varchar](2000) NULL,
  [Data7] [varchar](2000) NULL,
  [Data8] [varchar](2000) NULL,
  [Data9] [varchar](2000) NULL,
  [Data10] [varchar](2000) NULL,
  [Data11] [varchar](2000) NULL,
  [Data12] [varchar](2000) NULL,
  [Data13] [varchar](2000) NULL,
  [Data14] [varchar](2000) NULL,
  [Data15] [varchar](2000) NULL,
  [Data16] [varchar](2000) NULL,
  [Data17] [varchar](2000) NULL,
  [Data18] [varchar](2000) NULL,
  [Data19] [varchar](2000) NULL,
  [Data20] [varchar](2000) NULL,
  [Data21] [varchar](2000) NULL,
  [Data22] [varchar](2000) NULL,
  [Data23] [varchar](2000) NULL,
  [Data24] [varchar](2000) NULL,
  [Data25] [varchar](2000) NULL,
  [Data26] [varchar](2000) NULL,
  [Data27] [varchar](2000) NULL,
  [Data28] [varchar](2000) NULL,
  [Data29] [varchar](2000) NULL,
  [Data30] [varchar](2000) NULL,
  [Data31] [varchar](2000) NULL,
  [Data32] [varchar](2000) NULL,
  [Data33] [varchar](2000) NULL,
  [Data34] [varchar](2000) NULL,
  [Data35] [varchar](2000) NULL,
  [Data36] [varchar](2000) NULL,
  [Data37] [varchar](2000) NULL,
  [Data38] [varchar](2000) NULL,
  [Data39] [varchar](2000) NULL,
  [Created] [datetime] NULL,
  [CreatedByID] [int] NULL,
  [Deleted] [tinyint] NULL
) ON [PRIMARY]
GO

ELFHQ.xml

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<ExcelLikeForm>
  <Caption />

  <DataDefinition>DataDefinitionHQExcel</DataDefinition>

  <BusinessObject>BusinessObjectExcel</BusinessObject>

  <SpreadJSONColumn>JSON</SpreadJSONColumn>  
  <IDColumn>id</IDColumn>
  <TemplateIDColumn>TemplateExcelID</TemplateIDColumn>
  <DataExchangeSettings>
    <DataLoaderStoredProcedure>osp_wrk_ExcelTakeOut_CollectData</DataLoaderStoredProcedure>
    <DataSaverStoredProcedure>osp_wrk_ExcelTakeOut_DistributeData</DataSaverStoredProcedure>
    <ParametersTable>orn_ExcelTakeOutParameters</DataParametersTable>
    <ValuesTable>orn_ExcelTakeOutData</ValuesTable>
  </DataExchangeSettings>
</ExcelLikeForm>

BusinessObjectExcel.xml

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<BusinessObject>
  <DataTable>orn_Excel</DataTable>
  <UniqueIDColumn>id</UniqueIDColumn>
  <Fields>
    <Field name="id" />
    <Field name="JSON" disableLogging=”true” />
    <Field name="Created" />
    <Field name="CreatedByID" />
    <Field name="TemplateExcelID" />
  </Fields>

  <Rights>
    <Modify type="Constant" return="boolean" default="false">true</Modify>
    <View type="Constant" return="boolean" default="false">true</View>
  </Rights>
</BusinessObject>

Tárolt eljárások:

CREATE PROCEDURE [dbo].[osp_wrk_ExcelTakeOut_CollectData] (
  @ProcessID BIGINT,
  @ExcelID INT,
  @TemplateExcelID INT
)
  AS BEGIN

  IF @TemplateExcelID = 7 BEGIN
    DECLARE
      @BusinessYear DATETIME,
      @BY0 VARCHAR(20),
      @Year INT

    SET @BusinessYear = GETDATE()
    SET @Year = YEAR(@BusinessYear) - 2000
    IF MONTH(@BusinessYear) < 7 BEGIN
      SET @BY0 = '20' + CAST(@Year - 1 AS VARCHAR(20)) + '_' + CAST(@Year AS VARCHAR(20))
    END ELSE BEGIN
      SET @BY0 = '20' + CAST(@Year AS VARCHAR(20)) + '_' + CAST(@Year + 1 AS VARCHAR(20))
    END

    INSERT INTO orn_ExcelTakeOutData (ProcessID, ParameterName, Data0)
    SELECT @ProcessID, 'BusinessYear0', @BY0

    DECLARE @Forecast TABLE (
      ForecastID INT,
      BDThemeID INT,
      RefLaunch DATETIME
    )

    INSERT INTO @Forecast (ForecastID, BDThemeID, RefLaunch)
    SELECT f.ForecastID, f.BDThemeID, t.RefLaunch
    FROM orn_Forecast f WITH(NOLOCK)
    INNER JOIN orn_BDTheme t WITH(NOLOCK) ON t.BDThemeID = f.BDThemeID
    WHERE f.ExcelID = @ExcelID

    DECLARE
      @YDiff INT,
      @MDiff INT,
      @L0Index INT,
      @id INT

    SELECT TOP 1 @YDiff = DATEDIFF(month, GETDATE(), RefLaunch) / 12.0, @MDiff = DATEDIFF(month, GETDATE(), RefLaunch) % 12
    FROM @Forecast

    SET @L0Index = 3 + (@YDiff + CASE WHEN @MDiff < -6 THEN -1 WHEN @MDiff > 6 THEN 1 ELSE 0 END)

    IF @L0Index<0 BEGIN
      RAISERROR (15600,-1,-1, 'Reference Date is Smaller!');
    END

    INSERT INTO orn_ExcelTakeOutData (ProcessID, ParameterName)
    SELECT @ProcessID, 'LaunchYear'

    SET @id = SCOPE_IDENTITY();

    DECLARE
      @sql VARCHAR(max);

    DECLARE
      @i INT = 0

    WHILE @i<26 BEGIN
      SET @sql = 'UPDATE orn_ExcelTakeOutData SET Data'+CAST(@i AS varchar(20))+'=''L' + CAST(((0 - @L0Index) + @i) AS VARCHAR(20)) + ''' WHERE id = ' + CAST(@id AS varchar(20))
      EXECUTE (@sql)
      SET @i = @i + 1
    END
  END
END

CREATE PROCEDURE [dbo].[osp_wrk_ExcelTakeOut_DistributeData] (
  @ProcessID BIGINT,
  @ExcelID INT,
  @TemplateExcelID INT
)
AS BEGIN
  IF @TemplateExcelID = 7 BEGIN
    DECLARE
      @ForecastID INT

    SELECT @ForecastID = ForecastID
    FROM orn_Forecast
    WHERE ExcelID = @ExcelID

    DECLARE
      @ParamID INT,
      @ParamName VARCHAR(200)

    DECLARE cur_parameters CURSOR
    READ_ONLY FOR     
    SELECT id, Name
    FROM orn_ExcelTakeOutParameters WITH(NOLOCK)
    WHERE Deleted = 0 AND TemplateExcelID = @TemplateExcelID
      AND Direction IN ('INOUT', 'OUT')

    OPEN cur_parameters
    FETCH NEXT FROM cur_parameters INTO @ParamID, @ParamName
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN
      IF @ParamName = 'TH UNIT' BEGIN
        DELETE FROM orn_Temp_THUNIT WHERE ForecastID = @ForecastID

        INSERT INTO orn_Temp_THUNIT (ForecastID, Yminus3, Yminus2, Yminus1)
        SELECT @ForecastID, CAST(Data0 AS FLOAT), CAST(Data1 AS FLOAT), CAST(Data2 AS FLOAT)
        FROM orn_ExcelTakeOutData
        WHERE ProcessID = @ProcessID
        ORDER BY id ASC
      END
      FETCH NEXT FROM cur_parameters INTO @ParamID, @ParamName  
    END
    CLOSE cur_parameters
  END
END

 • Legutóbb frissítve: 1 év 23 hete
 • Effector