Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Képernyők

Képernyőknek vagy más néven Screen-eknek nevezzük azon komponensek és megjelenítők összességét, amelyek egyszerre megjelennek az Effector-ban. Egy képernyő egy vagy több komponensből épülhet fel. A több komponensből felépülő képernyőket osztott képernyőknek nevezzük. Ezeken a képernyőkön lehetőségünk van definiálni úgynevezett osztásokat, melyek lehetnek függőlegesek vagy vízszintesek. Ezek az osztások határozzák meg azt, hogy a komponensek mekkora helyet foglalhatnak el. Az egyes komponensek méretei nem rögzítettek, a felhasználó ezen osztásokat megragadva át tudja méretezni őket.

Egy komponenses képernyő:

Egy komponensből álló képernyő

Osztott képernyő: Osztott képernyő

Elhelyezkedése a rendszerben

A képernyők elsődleges feladata a felhasználó számára az adatokat reprezentáló komponensek elrendezése a böngészőben. A fontosabb adatokat bal oldalra, a kevésbé fontos vagy másodlagos komponenseket pedig a jobb oldalra célszerű rendezni. Fizikai helyét tekintve a Screen mappában kaptak helyet a képernyő definíciós állományok.

Az alábbi ábra szemlélteti közvetlen kapcsolatát/helyét a rendszerben, mely egyben megfelel a fő feladatainak.

Képernyő a rendszerben

Elérhető funkciók

 • A képernyő struktúrájának definiálása
 • Komponensek egymáshoz kapcsolása
 • Képernyő stílusának beállítása
 • Képernyő méretének beállítása
 • Képernyő láthatóságának szabályozása

Példák

Egy komponenses képernyő:

<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/screen"> 
  <Caption>Admin</Caption>
  <Component>ComponentAdmin</Component> 
</Screen>

Osztott képernyő (komplex példa):

<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/screen">
  <Caption>Törzsadatok</Caption>
  <Splits>
    <Split id="1" orientation="Vertical" splitterDistance="50%">
      <Component1 type="Component" id="1">ComponentTorzsadat</Component1>
      <Component2 type="Component" id="2">ComponentTorzsadatEdit</Component2>
    </Split>
  </Splits>
  <Connections>
    <Connection fromComponent="1" toComponent="2" />
  </Connections>
</Screen>

4 részre osztott képernyő:

<Screen>
  <Caption>DashBoard</Caption>
  <Splits>
     <Split id="1" orientation="Horizontal" splitterDistance="50%">
        <Component1 type="Split">11</Component1>
        <Component2 type="Split">12</Component2>
    </Split>
    <Split id="11" orientation="Vertical" splitterDistance="50%">
      <Component1 type="Component" id="1">ComponentChart1</Component1>
      <Component2 type="Component" id="2">ComponentChart2</Component2>
    </Split>
      <Split id="12" orientation="Vertical" splitterDistance="50%">
        <Component1 type="Component" id="3">ComponentChart3</Component1>
        <Component2 type="Component" id="4">ComponentChart4</Component2>
    </Split>
  </Splits>
  <Connections />
</Screen>

A képernyő struktúrájának definiálása

A képernyő amennyiben egy paneles, úgy csak egy <Component> tagben megadjuk a benne foglalt komponens nevét, azaz az XML fájlnevét kiterjesztés nélkül. Lásd első példa. A <Caption> tag a képernyő neve lesz, ez a név fog megjelenni az Effector Studio felületen.

 • Az egyes képernyők maximális szélességét, és maximális magasságát is megadhatjuk, de csak felugró ablakként lesznek az értékek értelmezve. A felugró képernyők esetén a <Width> és a <Height> beállításával a képernyő maximális méretét lehet megadni, így kevés adat, vagy kevés beviteli mező esetén nem fog túl nagy területet elfoglalni a megjelenített képernyő. Az itt beállítható értékek lehetnek százalékos és pixelben megadottak is. Pixel esetén csak az értéket kell megadni, százalék esetében viszont a mértékegységet(%) is fel kell tüntetni. Opcionális tagek.

Elsőként egyszerű, egy komponenst tartalmazó képernyőt definiálunk:

<Screen xmlns="http://effector.hu/schema/ns/screen"> 
  <Caption>AdminEdit</Caption>
  <Component>ComponentAdminEdit</Component>
  <Height>50%</Height><!--Ez százalékban értelmezett-->
  <Width>550</Width><!--Ez pixelben értelmezett-->
</Screen>

Opcionálisan láthatósági szabály megadható, erről részletesebb leírás lentebb olvasható.

Osztott képernyők definiálása:

Osztott képernyők definiálását az ún. <Splits> konténer node segítsével tehetjük meg. Ez a konténer tartalmazza a felosztást reprezentáló <Split> definíciókat, melyből tetszőleges számút vehetünk fel.

Minden <Split>-nek tartalmaznia kell egy azonosítót, mely a hierarchia megvalósításában és az osztások egymásba ágyazásakor játszik majd szerepet. Ezt az azonosítót az id attribútumban adhatjuk meg. Az id típusa egész szám.

További attribútumok:

 • orientation: az elválasztás irányát adja meg. Lehetséges értékei a Horizontal és a Vertical.
 • splitterDistance: az osztás arányát adja meg. Az értéket meg lehet százalékban adni, vagy pixelben. Százalékos érték megadásakor a mértékegység (%) megadása is kötelező, pixel esetében viszont tilos megadni mértékegységet.
 • disableDrag : opcionális logikai attribútum; az egyes panelek közötti osztás mozgatását lehet letiltani tehát, ha a splitterDistance értéket 30%-ra állítjuk és a disableDrag-et true-ra, akkor felhasználó nem fogja tudni átméretezni a képernyőosztás mértékét. Alapértelmezett értéke false.

Splitek tartalma:

A Split node belső szerkezete fix, mindegyik pontosan két node-ot tartalmazhat(Component1 és Component2 node-ok), melyek jelenthetnek egy konkrét Component objektumot vagy egy újabb osztást. Lent egy ketté-osztott képernyőre láthatunk példát.

A Component1 és Component2 node-ok attribútumai:

A type attribútum adja meg, hogy az adott node egy konkrét komponenst vagy egy újabb osztást jelent-e. Lehetséges értékei:

 • Component: ez esetben a node értéke egy konkrét komponens neve lesz (fájlnév kiterjesztés nélkül). Ennek megfelelően az id attribútum kitöltése kötelezővé válik, mert a később kialakítandó kapcsolati hálóban ez fogja azonosítani az egyes komponenseket. Az id attribútum értékének egyedinek kell lennie az adott képernyőn a komponensek tekintetében.

 • Split: Ekkor az adott node egy újabb osztást reprezentál. Értékét pedig annak a Split-nek az azonosítójára kell beállítani, amit a panel helyén szeretnénk megjeleníteni. Így egy képernyő szinte tetszőleges mélységben oszthatóvá válik. Az alábbi példán láthatjuk, hogy az első split Component2 node-ja referenciázza a második splitet.

Példa 2 paneles képernyő (Component):

<Splits>
  <Split id="1" orientation="Vertical" splitterDistance="50%" disableDrag="true">
    <Component1 type="Component" id="1">ComponentDummy1</Component1>
    <Component2 type="Component" id="2">ComponentDummy2</Component2>
  </Split>
</Splits>

Példa 3 paneles képernyő (Split):

<Splits>
  <Split id="1" orientation="Vertical" splitterDistance="50%">
    <Component1 type="Component" id="1">ComponentDummy6</Component1>
    <Component2 type="Split">2</Component2>
  </Split>
  <Split id="2" orientation="Horizontal" splitterDistance="50%">
    <Component1 type="Component" id="2">ComponentDummy7</Component1>
    <Component2 type="Component" id="3">ComponentDummy8</Component2>
  </Split>
</Splits>

Komponensek egymáshoz kapcsolása

Miután meghatároztuk a komponensek elhelyezkedését, meg kell adnunk, hogy a különböző komponensek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. A komponensek összekapcsolásával állítható be a szűrések iránya. Ez határozza meg a filterek irányát.

Kapcsolatokat a Screen\Connections kollekcióban a Connection node-ok segítségével definiálhatunk. Ezek a definíciók összerendelnek két komponenst, és meghatározzák a kapcsolat irányát.

Körkörös referencia nem engedélyezett.

Mit is jelent ez?

Abban az esetben, ha több komponensünk definiált (minimum három), akkor létre tudnánk hozni körkörös hivatkozást: az egyes szűri a másodikat, az a harmadikat, amely megint az elsőt szűri le.

<Connections>
  <Connection fromComponent="1" toComponent="2" />
  <Connection fromComponent="1" toComponent="3" />
</Connections>

A képernyőhöz tudunk egyedi HTML-t létrehozni, amivel a kinézetét tudjuk megváltoztatni. Ezt a HTML kódrészletet a Form\TemplateURL node segítségével emelhetjük be. A node-ba a képernyőhöz tartozó template elérési útját kell megadnunk.

 • Legutóbb frissítve: 1 év 3 hete
 • Effector