Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Minor Menu

A menük(MM) alkotják az Effector menürendszerének gerincét (Főmenü)- a legfelsőbb szintű menüket. Ezek az elemek határolják el a valamely szempont vagy szempontok alapján összetartozó funkciókat. Ezek a szempontok lehetnek szervezeti felépítésből vagy feladatkörből adódó különbségek. Minden munkamódszernek tartalmaznia kell legalább egy képernyőt, de tipikusan több képernyőt szervezünk egy-egy MM alá.

A képernyőkről bővebben a Képernyők fejezetben talál információt.

Elhelyezkedése a rendszerben

A menük több helyen is előfordulhatnak referenciaként, általában a képernyőkre történő hivatkozással együtt szerepelnek, egyedi azonosítót alkotva az adott képernyő megjelenítéséhez. Ahogyan azt az Architektúra fejezetben is láthattuk, egy-egy képernyő több menühöz is tartozhat, ahogyan a cég életében is a különböző munkakörökben szükség lehet ugyanazoknak az adatoknak a megjelenítésére, kezelésére.

Az alábbi ábra szemlélteti közvetlen kapcsolatát/helyét a rendszerben, mely megfelel a fő feladatának - a menürendszer kialakításának.

MM a rendszerben

A következő ábra a rendszerben elfoglalt helyét a felhasználási lehetőségeinek megfelelően a kapcsolatain keresztül szemlélteti.

MM, mint referencia

Kapcsolata, ahol referenciaként van/lehet jelen:

Helye a fájlrendszerben az adott XML csomagon belül az MinorMenu mappában van. A fájlnévre vonatkozó konvenció következtében a fájl nevének meg kell egyeznie az MM nevével.

Elérhető funkciók:

A menük felépítése viszonylag egyszerű, ezért az elérhető funkciók köre sem nagy, viszont fontos szerepet játszik az Effector felhasználói felületének kialakításában.

Egy MM XML-ben az alábbi beállítások elérhetőek:

 • A menühöz tartozó képernyők beállítása
 • A menühöz tartozó képernyők láthatóságának szabályzása

Példa:

<MinorMenu xmlns="http://effector.hu/schema/ns/minormenu"> 
  <Menu>
    <Item>
      <Caption>Törzsadatok</Caption>
      <ResourceName>ScreenTorzsadatok</ResourceName>
    </Item>
    <Item>
      <Caption>Admin</Caption>
      <ResourceName>ScreenAdmin</ResourceName>
      <Visible type="Simple" return="boolean">'[##Session.UserID##]'=='1'</Visible>
    </Item>
  </Menu>
</MinorMenu>

A menühöz tartozó képernyők beállítása

A definíciós állomány felépítése egyszerű.

A MinorMenu-n belül egy <Menu> kollekcióban Item-ek felsorolásaval adjuk meg a képernyőket. A megjelenő címke a <Caption> tag-be kerül, míg a screen XML fájl neve a <ResourceName>-be.

  <Item>
    <Caption>Törzsadatok</Caption>
    <ResourceName>ScreenTorzsadatok</ResourceName>
  </Item>

Definíció:

 • ResourceName: Tartalmazza a képernyő definíciójára történő hivatkozást. Értéke a képernyő definíciós állomány fájlneve kiterjesztés nélkül.
 • Caption: a képernyőhöz megjelenő felirat a menürendszerben
 • NewObjectCount: egy tetszőleges SQL utasítás segítségével tetszőleges adat jeleníthető meg a képernyő neve mellett, valamint ez összegezve a menünél (tehát a menürendszerben egy szinttel feljebb) is látszik.

A Képernyők láthatóságának szabályzása

A menün belül képernyőnként láthatósági szabály megadására is lehetőség van, mely a menü felépítésekor fog kiértékelődni. Ezt a láthatósági szabályt a MinorMenu\Menu\Item\Visible node-ban adhatjuk meg (lásd a fenti példa), szintaktikáját tekintve egy RuleValueType, melyről bővebben a Szabályok fejezetben talál információt.

Itt kell megemlítenünk, hogy a menükön és képernyőkön alkalmazott láthatósági szabályok alkotják a jogosultságok kialakításának első vonalát. Ezáltal a felhasználó számára már képernyő, illetve menü szinten elrejthetők azok az adatok, amelyek megtekintéséhez nem rendelkezik a megfelelő jogokkal. Például nem tartozik egy bizonyos csoportba, vagy osztályhoz.

 • Legutóbb frissítve: 1 év 6 hete
 • Effector