Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Workflow 6.1

Ez a fejezet a folyamatok paraméterezésével foglalkozik.

A rendszerben található folyamatok listáját, illetve az egyes folyamatlépések listáját a Workflow könyvtárban található XML állományok írják le.

WorkFlows.xml

Ebben a fájlban van felsorolva, hogy milyen folyamatok vannak definiálva a rendszerben. A fájlnak léteznie kell akkor is, ha az adott Effector rendszerben nincs folyamat definiálva.

/WorkFlows

Gyökérelem, gyűjtemény. Ha nincs a rendszerben egyetlen folyamat sem definiálva, akkor üresen kell hagyni.

/WorkFlows/WorkFlow

Egy folyamat a rendszeren belül. Tetszőleges számú folyamatot definiálhatunk egy rendszeren belül. Értéke a folyamat neve. Ez csak tájékoztató jellegű, nem fog megjelenni a rendszeren belül.

/WorkFlows/WorkFlow/ObjectType

A folyamat típusa; ehhez az értékhez fog a rendszer egy WorkFlow[name].[verzió].xml nevű fájlt keresni, ahol a [verzió] egy 1-től induló sorszám (ld. lejjebb).

/WorkFlows/WorkFlow/Caption

A folyamat címkéje, ilyen névvel fog szerepelni a folyamatválasztó listában.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<WorkFlows>
  <Workflow><!-- egy folyamat a rendszerben -->
    <ObjectType>Sample</ObjectType>
    <Caption>Teszt folyamat</Caption>
  </Workflow>
</WorkFlows>

WorkFlowSample.1.xml

A WorkFlows.xml fájlban megadott "Sample" típusú folyamat 1. verziója.

A rendszer képes a folyamatok verziózására, ezért lehet azt megvalósítani, hogy ha egy élő rendszerben kérnek módosítást egy meglévő folyamatban, akkor a már elindított folyamatok lefutnak az előző verzió szerint, viszont az újonnan indított folyamatok már az új verzió szerint fognak lefutni.

A folyamat indításakor az adatbázisban a "WorkFlow" nevű táblában keletkezik egy új rekord. Az "ObjectType" oszlopban lesz a WorkFlow tag ObjectType beállításának értéke. A keletkezett WorkFlowId értéket bejegyzi a rendszer a folyamatban részt vevő objektumok WorkflowID oszlopába. Ezek az objektumok alapvetően BusinessObjectEvent ("Event" tábla) és BusinessObjectProject ("Project" tábla) BusinessObject-ek.

/WorkFlow

Gyökér elem. Folyamat lépések gyűjteménye.

/WorkFlow/IsSubWorkflow (Boolean)

Az adott folyamat részfolyamat-e.

/WorkFlow/Steps

A folyamat lépéseit felsoroló gyűjtő node.

/WorkFlow/Steps/Step

A folyamaton belüli folyamat lépés.

/WorkFlow/Steps/Step/BusinessObject

A folyamatlépéshez tartozó üzleti objektum, egyedinek kell lennie az egész rendszeren belül. Értéke: BusinessObject{BOType}{ObjectType}, ahol a {BOType} attól függően, hogy ügylet, vagy esemény a típus Project vagy Event lehet, az {ObjectType} pedig az adott objektum típusa. Az adott folyamatlépéshez tartozó XML állomány nevének meg kell ezzel egyeznie.

/WorkFlow/Steps/Step/Caption

A folyamatlépés rövid neve. Jelenleg csak az Effector Studio használja, felületen nem jelenik meg.

/WorkFlow/ExitPoints

Az Effector Studio által használt gyűjtő node. Részfolyamat esetén a kilépési pontokat definiálja.

/WorkFlow/ExitPoints/ExitPoint

Részfolyamat esetén a kilépési pont

Attribútumok:

 • businessObject (String) - kilépési pont objektuma
 • objectType (String) - kilépési pont típusa

/WorkFlow/ExitPoints/ExitPoint/Caption

A kilépési pont címkéje.

/WorkFlow/ExitPoints/ExitPoint/Condition (RuleValueType)

A kilépési pont feltétele.

A folyamat lépések felsorolása tetszőleges, nem tükrözi a folyamat valódi lefutásának sorrendjét. Mégis célszerű a könnyebb olvashatóság miatt ugyanolyan sorrendben felsorolni (amennyiben ez lehetséges).

Példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> <Workflow xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Workflow"> <Steps> <Step> <BusinessObject>BusinessObjectProjectSample</BusinessObject> <Caption>Teszt folyamat</Caption> </Step> <Step> <BusinessObject>BusinessObjectEventFirstStep</BusinessObject> <Caption>Első lépés</Caption> </Step> </Steps> </Workflow>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 6 hete
 • Effector