Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Profile 6.2

A megjeleníthető menüpontok listáját tartalmazza. Az alapértelmezett képernyőt, illetve a gyors linkeket is itt lehet definiálni. Tipikusan egy van belőle, amely az XML csomag Profile könyvtárjában található.

/Profile

Gyökérelem. Kötelező.

Példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<Profile xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Profile">
  <DefaultScreen type="Constant" return="string" default="">MMExample/ScreenCompanies</DefaultScreen>
  <Menu>
    <Item>
      <Caption>Példa</Caption>
      <ResourceName>MMExample</ResourceName>
      <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false">
        <![CDATA[SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMExample', '', '[##Session.UserID##]')]]>
      </Visible>
    </Item>
    <Item>
      <Caption>ReleaseTest</Caption>
      <ResourceName>MMReleaseTest</ResourceName>
      <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false">
        <![CDATA[SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMReleaseTest', '', '[##Session.UserID##]')]]>
      </Visible>
    </Item>
    <Item>
      <Icon>efi-m-licenc</Icon>
      <Caption>Licence kezelő (kliens)</Caption>
      <ResourceName>MMLicenseHandler</ResourceName>
      <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false">
        <![CDATA[ SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMLicenseHandler', NULL, '[##Session.UserID##]')]]>
      </Visible>
    </Item>
  </Menu>
  <LoadHomeViewAfterLogin>true</LoadHomeViewAfterLogin>
</Profile>

/Profile/DefaultView (RuleValueType)

Kötelező. Ebben a tag-ben tároljuk el a kezdő nézetet, melyet a következő formában kell megadni: MMName/ScreenName.

Példa <DefaultView type="Constant" return="string" default="">MMExample/ScreenCompanies<DefaultView>

/Profile/MenuType (Enumeration)

Opcionális. Alapértelmezett: Top

Desktop nézetben ezzel lehet állítani, hogy felső vagy oldalsó menü jelenjen meg.

Lehetséges értékei: Compact/Side/Top

Példa <MenuType>Top</MenuType>

/Profile/Menu

Gyűjtemény. A Profile-hoz tartozó menüpontok listája.

Példa

<Menu>
  <Item>
    <Icon>efi-m-licenc</Icon>
    <Caption>Példa</Caption>
    <CssClass></CssClass>
    <ResourceName>MMExample</ResourceName>
    <Visible>true</Visible>
  </Item>
</Menu>

/Profile/Menu/Item

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott menüpont elemet leíró node.

/Profile/Menu/Item/Icon (String)

Opcionális. A menüponthoz tartozó ikon CSS osztályának neve.

/Profile/Menu/Item/Caption (String)

Kötelező. Értéke a menüpont megjelenítendő neve.

/Profile/Menu/Item/CssClass (String)

Opcionális. A menüpontra vonatkozó formázás CSS osztályának neve.

/Profile/Menu/Item/Visible (RuleValueType)

Opcionális. A menüpont láthatóságát lehet vele szabályozni.

Példa

<Visible type="SQL" return="boolean" default="false"><![CDATA[
  SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] (``, '', '[##Session.UserID##]')]]>
</Visible>

/Profile/QuickLaunch

Opcionális.

Gyűjtemény. Fix menüpontokat definiál a lenyíló listába.

Példa

<QuickLaunch>
  <Item id="elso">
    <Caption>Jelszó módosítás</Caption>
    <Screen>ScreenNewUser</Screen>
    <ReferencedMinorMenu>MMTorzsadatok</ReferencedMinorMenu>
    <Visible>true</Visible>
    <Filters>
      <Filter>
        <Name>ID</Name>
        <Type>Out</Type>
        <Value type="SQL" return="int" default="0"><![CDATA[SELECT TOP 1 ID FROM [User]WITH(NOLOCK) WHERE UserID = '[##Session.UserID##]' AND Deleted = 0 ORDER BY ID DESC]]></Value>
      </Filter>
    </Filters>
  </Item>
  <Item id="masodik">
    <Caption>Profil módosítás</Caption>
    <Screen>ScreenIDEPeopleEdit</Screen>
    <ReferencedMinorMenu>MMIDE</ReferencedMinorMenu>
    <Visible>true</Visible>
    <Filters>
      <Filter>
        <Name>People_ID</Name>
        <Type>Out</Type>
        <Value type="SQL" return="string" default="">SELECT '[##Session.UserID##]'</Value>
      </Filter>
      <Filter>
        <Name>JumpType</Name>
        <Type>Param</Type>
        <Value type="SQL" return="string" default="">SELECT 'NoAction'</Value>
      </Filter>
    </Filters>
  </Item>
</QuickLaunch>

/Profile/QuickLaunch/Item

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott QuickLaunch elemet leíró node.

Attribútumok:

 • id - egyedinek kell lennie az egész XML-ben. Kötelező attribútum!

/Profile/QuickLaunch/Item/Caption (String)

Tartalma lesz a menüpont felirata.

/Profile/QuickLaunch/Item/ReferencedMinorMenu (String)

A megnyitni kívánt képernyőt tartalmazó menüpont neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Screen (String)

A megnyitni kívánt képernyő neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters

Gyűjtemény. A képernyő megnyitásához szükséges filterek definíciói.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott filter definíciója.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Name (String)

A filtert azonosító név.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Type (String)

A filter típusa. (Általában Out / Param.)

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Value (RuleValueType)

A filter értéke.

/Profile/IsSkinSwitchingEnabled (Boolean)

Opcionális. A skin váltás engedélyezett-e. Alapértelmezett: true

Példa <IsSkinSwitchingEnabled>false</IsSkinSwitchingEnabled>

/Profile/ShowMenuIcons (Boolean)

Opcionális. A Menüben látszódnak-e az ikonok. Alapértelmezett: false

/Profile/LoadHomeViewAfterLogin (Boolean)

Opcionális. Belépéskor a Home alá beállított képernyő töltődjön be. Alapértelmezett: false

/Profile/CustomLogoUrl (String)

Opcionális. Egyedi logót tartalmazó fájl elérési útvonala.

Példa <CustomLogoUrl>ui/gfx/custom_logo.png</CustomLogoUrl>

/Profile/IsNotificationEnabled (Boolean)

Opcionális. Az értesítési rendszer bekapcsolása. Alapértelmezett: false

/Profile/NotificationScreen (String)

Opcionális. Ezzel be lehet állítani, hogy az értesítés funkcióhoz tartozó ikonra kattintáskor melyik képernyő jöjjön be a beépített helyett.

 • Legutóbb frissítve: 21 hét 2 napja
 • Effector