Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

ExcelLikeForm

Ezzel a komponenssel adatok rögzíthetőek egy Excel-szerű felületen.

/ExcelLikeForm

Gyökér node.

/ExcelLikeForm/Caption (String)

Opcionális. A megjelenítő címkéje. Jelenleg csak az Effector Studio használja.

/ExcelLikeForm/DataDefinition (String)

Az adatforrás.

/ExcelLikeForm/BusinessObject (String)

Ezt használja a rendszer az Excel betöltésére és mentésére. A BusinessObject-ből a rendszer figyelembe veszi a jogosultsággal kapcsolatos beállításokat is.

/ExcelLikeForm/SpreadJSONColumn (String)

Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza a megjeleníteni kívánt JSON-t. A BusinessObject-ben is ugyanezzel a névvel kell szerepelnie, hogy a mentés sikeres legyen.

/ExcelLikeForm/IDColumn (String)

Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza az Excel egyedi azonosítóját. A mentéskor ezt az azonosítót fogja használni a rendszer.

/ExcelLikeForm/TemplateIDColumn (String)

Annak az oszlopnak (BusinessObject) a neve, amely meghatározza, hogy melyik sablon Excel-ből lett létrehozva az adott sor.

/ExcelLikeForm/TemplateNameColumn (String)

Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazhatja a template nevét. Opcionális beállítás.

/ExcelLikeForm/NameColumn (String)

Egy DataDefinition-beli oszlop neve, amely tartalmazza az Excel nevét. Opcionális beállítás. Ez megjelenhet a felületen is.

/ExcelLikeForm/DataExchangeSettings

Az adatcsere beállításait tartalmazó node. Az itt írt beállításokra akkor van szükség, amikor a megjelenített Excelbe betöltéskor adatokat szeretnénk beszúrni vagy mentéskor adatokat akarunk kinyerni (és különböző táblákba szétosztani).

/ExcelLikeForm/DataExchangeSettings/DataLoaderStoredProcedure (String)

Opcionális. Annak a törölt eljárásnak a neve, amely az adatokat betöltéskor összegyűjti. A következő paramétereket kell fogadnia (ezeket az értékeket a rendszer automatikusan tölti):

 • @ProcessID (BIGINT): Kötelező paraméter. A feldolgozást összefogó azonosító kerül bele (a rendszer ezen azonosító alatt tárolja az egyes értékeket).
 • @ExcelID (INT): Kötelező paraméter. Az Excel JSON-t tartalmazó táblának az egyik sorát jelöli meg.
 • @TemplateExcelID (INT): Kötelező paraméter. Megadja, hogy melyik sablonból lett létrehozva az Excel sor.
 • @userID (INT): Opcionális paraméter. Ha létezik, akkor a rendszer a bejelentkezett felhasználó id-jával tölti ki.

/ExcelLikeForm/DataExchangeSettings/DataSaverStoredProcedure (String)

Opcionális, annak a törölt eljárásnak a neve, amely mentéskor az adatokat szét fogja osztani. A következő paramétereket kell fogadnia (ezeket az értékeket a rendszer automatikusan tölti):

 • @ProcessID (BIGINT): Kötelező paraméter. A feldolgozást összefogó azonosító kerül bele (a rendszer ezen azonosító alatt tárolja az egyes értékeket).
 • @ExcelID (INT): Kötelező paraméter. Az Excel JSON-t tartalmazó táblának az egyik sorát jelöli meg.
 • @TemplateExcelID (INT): Kötelező paraméter. Megadja, hogy melyik sablonból lett létrehozva az Excel sor.
 • @userID (INT): Opcionális paraméter. Ha létezik, akkor a rendszer a bejelentkezett felhasználó id-jával tölti ki.
 • @Comment (VARCHAR(MAX)): Opcionális paraméter. Ha létezik, és egyedi excellikeform megvalósítást használunk, akkor ebben a paraméterben át lehet adni egy a felületen bekért szöveget, amelynek mentéséről a DataSaverStoredProcedure tárolt eljárásban kell gondoskodni.

/ExcelLikeForm/DataExchangeSettings/ParametersTable (String)

Opcionális. Annak a táblának a neve, amely tartalmazza azokat a cella tartományokat, amelyeket az adatok begyűjtésekor, illetve kigyűjtésekor használni fog a rendszer.

/ExcelLikeForm/DataExchangeSettings/ValuesTable (String)

Opcionális. Annak a táblának a neve, amelyet a rendszer az adatok betöltésére, kimentésére használ. A DataLoaderStoredProcedure és a DataSaverStoredProcedure ezt a táblát írja/olvassa a ParametersTable táblában leírt paraméterek alapján.

/ExcelLikeForm/SheetsToHide (RuleValueType)

Opcionális beállítás. Az elrejteni kívánt sheetek nevének kiszámításához használt szabály, amely eredménye egymástól "#|#" jellel elválasztott sheet nevek.

/ExcelLikeForm/TemplateURL (String)

Ritkán használt opció. Lényegében annak a view-nak az elérési útját kell megadni, amelyet az alapértelmezett megjelenítés helyett akarunk használni. Ezzel lehetőség van egyedi JavaScript kódot írni, olyanokat, amelyek egy általános megjelenítőn nem értelmezhető műveleteket hajtanak végre. Ilyen művelet lehet például sorok elrejtése a betöltött adatok alapján.

Példa:

Példa

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <ExcelLikeForm xmlns="http://effector.hu/schema/ns/excellikeform"> <Caption></Caption> <DataDefinition></DataDefinition> <BusinessObject></BusinessObject> <SpreadJSONColumn></SpreadJSONColumn> <IDColumn></IDColumn> <TemplateIDColumn></TemplateIDColumn> <TemplateNameColumn></TemplateNameColumn> <NameColumn></NameColumn> <DataExchangeSettings> <DataLoaderStoredProcedure></DataLoaderStoredProcedure> <DataSaverStoredProcedure></DataSaverStoredProcedure> <ParametersTable></ParametersTable> <ValuesTable></ValuesTable> </DataExchangeSettings> <TemplateURL></TemplateURL> </ExcelLikeForm>

 • Legutóbb frissítve: 33 hét 1 napja
 • Effector