Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Profile

A megjeleníthető menüpontok listáját tartalmazza. Az alapértelmezett képernyőt, illetve a gyors linkeket is itt lehet definiálni. Tipikusan egy van belőle, amely az XML csomag Profile könyvtárában található.

/Profile

Gyökérelem. Kötelező.

Példa

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Profile xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Profile">
  <DefaultScreen type="Constant" return="string" default="">MMExample/ScreenCompanies</DefaultScreen>
  <Menu>
    <Item>
      <Caption>Példa</Caption>
      <ResourceName>MMExample</ResourceName>
      <Visible type="SQL" return="boolean" default="false">
        <![CDATA[SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMExample', '', '[##Session.UserID##]')]]>
      </Visible>
    </Item>
    <Item>
      <Caption>ReleaseTest</Caption>
      <ResourceName>MMReleaseTest</ResourceName>
      <Visible type="SQL" return="boolean" default="false">
        <![CDATA[SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMReleaseTest', '', '[##Session.UserID##]')]]>
      </Visible>
    </Item>
    <Item>
      <Icon>efi-m-licenc</Icon>
      <Caption>Licence kezelő (kliens)</Caption>
      <ResourceName>MMLicenseHandler</ResourceName>
      <Visible type="SQL" return="boolean" default="false">
        <![CDATA[ SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('MMLicenseHandler', NULL, '[##Session.UserID##]')]]>
      </Visible>
    </Item>
  </Menu>
  <LoadHomeViewAfterLogin>true</LoadHomeViewAfterLogin>
</Profile>

/Profile/DefaultScreen (RuleValueType)

Kötelező. Ebben a tagben tároljuk el a kezdő nézetet, melyet a következő formában kell megadni: MMName/ScreenName.

Példa <DefaultScreen type="Constant" return="string" default="">MMExample/ScreenCompanies<DefaultScreen>

/Profile/MenuType (Enumeration)

Opcionális. Alapértelmezett: Top

Desktop nézetben ezzel lehet állítani, hogy felső vagy oldalsó menü jelenjen meg.

Lehetséges értékei:

- `Compact`
- `Side`
- `Top`

Példa <MenuType>Top</MenuType>

/Profile/Menu

Gyűjtemény. A Profile-hoz tartozó menüpontok listája.

Példa

<Menu>
  <Item>
    <Icon>efi-m-licenc</Icon>
    <Caption>Példa</Caption>
    <CssClass></CssClass>
    <ResourceName>MMExample</ResourceName>
    <Visible type="SQL" return="boolean" default="false">true</Visible>
  </Item>
</Menu>

/Profile/Menu/Item

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott menüpont elemet leíró node.

/Profile/Menu/Item/Icon (String)

Opcionális. A menüponthoz tartozó ikon CSS osztályának neve.

/Profile/Menu/Item/ResourceName (String)

Kötelező. Értéke a menüpont fájljának a neve .xml kiterjesztés nélkül.

/Profile/Menu/Item/Caption (String)

Kötelező. Értéke a menüpont megjelenítendő neve.

/Profile/Menu/Item/CssClass (String)

Opcionális. A menüpontra vonatkozó formázás CSS osztályának neve.

/Profile/Menu/Item/Visible (RuleValueType)

Opcionális. A menüpont láthatóságát lehet vele szabályozni.

Példa

<Visible type="SQL" return="boolean" default="false">
  <![CDATA[SELECT dbo.[ofn_FSYS_LHC_GetMenuVisibility] ('', '', '[##Session.UserID##]')]]>
</Visible>

/Profile/QuickLaunch

Opcionális.

Gyűjtemény. Fix menüpontokat definiál a lenyíló listába.

Példa

<QuickLaunch>
  <Item id="elso">
    <Caption>Jelszó módosítás</Caption>
    <Screen>ScreenNewUser</Screen>
    <ReferencedMinorMenu>MMTorzsadatok</ReferencedMinorMenu>
    <Visible>true</Visible>
    <Filters>
      <Filter>
        <Name>ID</Name>
        <Type>Out</Type>
        <Value type="SQL" return="int" default="0"><![CDATA[SELECT TOP 1 ID FROM [User] WITH(NOLOCK) WHERE UserID = '[##Session.UserID##]' AND Deleted = 0 ORDER BY ID DESC]]></Value>
      </Filter>
    </Filters>
  </Item>
  <Item id="masodik">
    <Caption>Profil módosítás</Caption>
    <Screen>ScreenIDEPeopleEdit</Screen>
    <ReferencedMinorMenu>MMIDE</ReferencedMinorMenu>
    <Visible>true</Visible>
    <Filters>
      <Filter>
        <Name>People_ID</Name>
        <Type>Out</Type>
        <Value type="SQL" return="string" default="">SELECT '[##Session.UserID##]'</Value>
      </Filter>
      <Filter>
        <Name>JumpType</Name>
        <Type>Param</Type>
        <Value type="SQL" return="string" default="">SELECT 'NoAction'</Value>
      </Filter>
    </Filters>
  </Item>
</QuickLaunch>

/Profile/QuickLaunch/Item

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott QuickLaunch elemet leíró node.

Attribútumok:

- `id`: Egyedinek kell lennie az egész XML-ben. Kötelező attribútum!

/Profile/QuickLaunch/Item/Caption (String)

Tartalma lesz a menüpont felirata.

/Profile/QuickLaunch/Item/ReferencedMinorMenu (String)

A megnyitni kívánt képernyőt tartalmazó menüpont neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Screen (String)

A megnyitni kívánt képernyő neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Visible (RuleValueType)

Opcionális. Az elem láthatóságát lehet vele szabályozni.

Példa

<Visible type="SQL" return="boolean" default="false">true</Visible>

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters

Gyűjtemény. A képernyő megnyitásához szükséges filterek definíciói.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott filter definíciója.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Name (String)

A filtert azonosító név.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Type (String)

A filter típusa. (Általában Out / Param.)

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Value (RuleValueType)

A filter értéke.

/Profile/IsSkinSwitchingEnabled (Boolean)

Opcionális. A skin váltás engedélyezett-e. Alapértelmezett: true

Példa

<IsSkinSwitchingEnabled>false</IsSkinSwitchingEnabled>

/Profile/ShowMenuIcons (Boolean)

Opcionális. A Menüben látszódnak-e az ikonok. Alapértelmezett: false

/Profile/LoadHomeViewAfterLogin (Boolean)

Opcionális. Belépéskor a Home alá beállított képernyő töltődjön be. Alapértelmezett: false

/Profile/CustomLogoUrl (String)

Opcionális. Egyedi logót tartalmazó fájl elérési útvonala.

Példa

<CustomLogoUrl>ui/gfx/custom_logo.png</CustomLogoUrl>

/Profile/IsNotificationEnabled (Boolean)

Opcionális. Az értesítési rendszer bekapcsolása. Alapértelmezett: false

/Profile/NotificationScreen (String)

Opcionális. Ezzel be lehet állítani, hogy az értesítés funkcióhoz tartozó ikonra kattintáskor melyik képernyő töltsön be a beépített helyett.

/Profile/IsChangeUserProfileEnabled (Boolean)

Opcionális. A profil módosításának lehetőségét vezérli. Alapértelmezett: true

/Profile/IsUserDefinedMenuEnabled (Boolean)

Opcionális. A profil módosítás alatt megjelenő menü elrendelés módosíthatóságát vezérli. Alapértelmezett: false

 • Legutóbb frissítve: 1 év 1 hete
 • Effector