Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Workflow

Ez a fejezet a folyamatok paraméterezésével foglalkozik.

A rendszerben található folyamatok listáját, illetve az egyes folyamatlépések listáját a Workflow könyvtárban található XML állományok írják le.

WorkFlows.xml

Ebben a fájlban van felsorolva, hogy milyen folyamatok (és részfolyamatok) vannak definiálva a rendszerben. A fájlnak léteznie kell akkor is, ha az adott Effector rendszerben nincs folyamat definiálva.

/Workflows

Gyökérelem, gyűjtemény. Ha nincs a rendszerben egyetlen folyamat sem definiálva, akkor üresen kell hagyni.

/Workflows/Workflow

Egy folyamat a rendszeren belül. Tetszőleges számú folyamatot definiálhatunk egy rendszeren belül.

/Workflows/Workflow/ObjectType (String)

A folyamat típusa. Ehhez az értékhez fog a rendszer egy WorkFlow[name].[verzió].xml nevű fájlt keresni, ahol a [verzió] egy 1-től induló sorszám (lásd lejjebb).

/Workflows/Workflow/Caption (String)

Az Effector Studio szempontjából fontos beállítása, ezen a néven fog megjelenni a folyamat a szerkesztőben.

Példa:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Workflows xmlns="http://effector.hu/schema/ns/workflows">
  <Workflow>
    <ObjectType>Sample</ObjectType>
    <Caption>Teszt folyamat</Caption>
  </Workflow>
</Workflows>

WorkflowSample.1.xml

A Workflows.xml fájlban megadott "Sample" típusú folyamat 1. verziója. A folyamat leíró fájlok a Workflow almappában vannak tárolva.

A rendszer képes a folyamatok verziózására, ezért lehet azt megvalósítani, hogy ha egy élő rendszerben kérnek módosítást egy meglévő folyamatban, akkor a már elindított folyamatok lefutnak az előző verzió szerint, viszont az újonnan indított folyamatok már az új verzió szerint fognak lefutni.

A folyamat indításakor az adatbázisban a Workflow nevű táblában keletkezik egy új rekord. Az ObjectType oszlopban lesz a Workflow tag ObjectType beállításának értéke. A keletkezett WorkflowId értéket bejegyzi a rendszer a folyamatban résztvevő objektumok WorkflowID oszlopába. Ezek az objektumok alapvetően BusinessObjectEvent ("Event" tábla) és BusinessObjectProject ("Project" tábla) BusinessObject-ek.

/Workflow

Gyökér elem. Folyamat lépések gyűjteménye.

/Workflow/Guid (GUID)

Az Effector Studio számára fontos beállítás! Ezért módosítani, törölni vagy kézzel fájlhoz adni nem szabad.

/Workflow/IsSubWorkflow (Boolean)

Megadja, hogy az adott folyamat részfolyamat-e.

/Workflow/Steps

A folyamat lépéseit felsoroló gyűjtő node.

/Workflow/Steps/Step

A folyamaton belüli folyamat lépés. A következő attribútumok védettek, ezért módosításuk, törlésük, kézzel létrehozásuk nem ajánlott: subStart, subprocessguid, subEnd, isStart, isStop. Ezek a beállítások az Effector Studio számára fontosak.

A folyamat lépések felsorolása tetszőleges, nem tükrözi a folyamat valódi lefutásának sorrendjét. Mégis célszerű a könnyebb olvashatóság miatt ugyanolyan sorrendben felsorolni (amennyiben ez lehetséges).

Példa

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Workflow xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Workflow">
  <Steps>
    <Step>
      <BusinessObject>BusinessObjectProjectSample</BusinessObject>
      <Caption>Teszt folyamat</Caption>
    </Step>
    <Step>
      <BusinessObject>BusinessObjectEventFirstStep</BusinessObject>
      <Caption>Első lépés</Caption>
    </Step>
  </Steps>
</Workflow>

/Workflow/Steps/Step/BusinessObject (String)

A folyamatlépéshez tartozó üzleti objektum, egyedinek kell lennie az egész rendszeren belül. Értéke BusinessObject{BOType}{ObjectType}, ahol

 • a {BOType} attól függően, hogy ügylet vagy esemény a típus, Project vagy Event lehet,
 • az {ObjectType} pedig az adott objektum típusa. Az adott folyamatlépéshez tartozó XML állomány nevének meg kell ezzel egyeznie.

/Workflow/Steps/Step/Caption (String)

A folyamatlépés rövid neve. Jelenleg csak az Effector Studio használja, felületen nem jelenik meg.

/Workflow/ExitPoints

Az Effector Studio által használt gyűjtő node. Részfolyamat esetén a kilépési pontokat definiálja.

/Workflow/ExitPoints/ExitPoint

Részfolyamat esetén a kilépési pontokat definiálja.

Attribútumok:

 • businessObject (String): kilépési pont objektuma
 • objectType (String): kilépési pont típusa

/Workflow/ExitPoints/ExitPoint/Caption (String)

A kilépési pont címkéje.

/Workflow/ExitPoints/ExitPoint/Condition (RuleValueType)

A kilépési pont feltétele.

/Workflow/Graphs

Az Effector Studio által használt beállítás, a folyamathoz tartozó ábra leírását tartalmazza. Ezért módosítani vagy törölni nem szabad.

/Workflow/Meta

Ez a beállítás fogja tartalmazni a folyamathoz tartozó meta információkat. Ezek közvetlen módosítása nem ajánlott.

/Workflow/Meta/Attribute (String)

A meta információkat tartalmazza, a name attribútumban kell megadni a meta információ nevét (kulcs).

Példa

<Meta>
  <Attribute name="Version">1</Attribute>
  <Attribute name="Description">rövíd leírás</Attribute>
</Meta>

 • Legutóbb frissítve: 28 hét 3 napja
 • Effector