Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Chart

Diagramot lehet vele megjeleníteni. Az XML csomag Chart könyvtárában találhatók a fájlok. A fájl nevének minden esetben Chart karakterlánccal kell kezdődnie.

/Chart

Ez fogja össze a megjelenítőt leíró XML fájl struktúráját.

/Chart/Caption (String)

A fájl Effector Studio által használt megnevezése.

/Chart/DataDefinition (String)

A diagram adatait visszaadó DataDefinition fájl neve. A DataDefinition-ről bővebb leírás a DataDefinition és a filterek kezelése szakaszban olvasható.

/Chart/Legend (Enumeration)

Szabályozza, hogy látható-e, és ha igen, akkor hol legyen a jelmagyarázat:

 • None: nincs jelmagyarázat (alapértelmezett)
 • Right: jobb oldalon
 • Left: bal oldalon
 • Bottom: alul

/Chart/TopText (String)

Opcionális beállítás. Lehetőség van a diagram fölé egy statikus szöveget írni.

/Chart/BottomText (String)

Opcionális beállítás. Lehetőség van a diagram alá egy statikus szöveget írni.

/Chart/SeriesIDColumn (String)

A keretrendszer képes egynél több sorozat megjelenítésre (például: bal oldalt két személyt jelölnek ki, és jobb oldalon a diagramban a két személy mint két sorozat lesz megjelenítve a diagramban). A sorozat egyedi azonosítója (például PeopleID).

/Chart/SeriesColumn (String)

Annak az oszlopnak a neve, amely a sorozathoz tartozó szöveges leírást tartalmazza (például az ember neve).

/Chart/CategoriesColumn (String)

Annak az oszlopnak a neve, amely az X tengely osztásait tartalmazza (például a hét száma).

/Chart/ColorColumn (String)

Opcionális beállítás. Annak az oszlopnak neve, amely tartalmazza a használni kívánt színt.

/Chart/SeriesColors (String)

Opcionális beállítás. Be lehet állítani vele, hogy egyes sorozatokat mely színekből választva rajzoljon ki. Ez egy vesszővel elválasztott listát jelent.

Példa:

<SeriesColors>#DDDF0D,#7798BF,#55BF3B,#DF5353,#aaeeee,#ff0066,#eeaaee,#55BF3B,#DF5353,#7798BF,#aaeeee</SeriesColors> 

/Chart/BackgroundColor (String)

Opcionális beállítás. Segítségével beállítható a háttér színe.

/Chart/MarkerRadiusColumn (String)

Opcionális beállítás. Annak az oszlopnak a neve, amely tartalmazza az adott jelölőhöz tartozó méretbeállításokat (például különböző méretű pontok megjelenítése).

/Chart/ChartJSONObject (String)

Opcionális beállítás. Az Effector előállít egy JSON szöveget, amely alapján a HighChart képes felépíteni egy diagramot. Ezt lehet kiegészíteni az ebben a beállításban megadott JSON szöveggel.

Példa:

<ChartJSONObject>{"chart": { "polar": true }}</ChartJSONObject>

/Chart/AutoRefreshInterval (Integer)

Opcionális beállítás. Bekapcsolja az automatikus frissülést. A beírt érték percben értendő.

/Chart/IsNavigationButtonVisible (Boolean)

Opcionális beállítás. Értéke true vagy false lehet. Alapértelmezett értéke false. Bekapcsolható vele a diagramon egy gomb, amely segítségével exportálni lehet a diagramot.

/Chart/Links

Opcionális beállítás. Lehetőség van linkelt képernyő paraméterezésére, amelyről bővebben a DisplayDefinition és Control típusok fejezetben olvashat.

/Chart/ControlPanel

Opcionális beállítás. Lehetőség van további szűrő mező paraméterezésére, amelyről bővebben a DisplayDefinition és Control típusok fejezetben olvashat.

/Chart/LabelRotation

A feliratok elforgatása fokban.

Attribútumok:

 • xAxis: x tengely feliratainak elforgatása
 • yAxis: y tengely feliratainak elforgatása

Példa:

<LabelRotation xAxis="" yAxis=""></LabelRotation>

/Chart/DataColumns

Gyűjtő node. Ebben a node-ban kell felsorolni az adatokat tartalmazó oszlopok nevét és beállításait.

/Chart/DataColumns/DataColumn

Egy adatokat tartalmazó oszlop beállításait összefoglaló node. A kötelező columnName attribútummal kell megadni annak a DataDefinition-beli oszlopnak a nevét, amely az adatot tartalmazza.

/Chart/DataColumns/DataColumn/Stacking (Enumeration)

Opcionális beállítás. Halmozott megjelenítés beállítása. Értéke lehet Normal, Percent vagy None. Alapértelmezett értéke None.

/Chart/DataColumns/DataColumn/ChartType (Enumeration)

Kötelező beállítás, a diagram típusa. Értékei:

 • pie: torta
 • bar: sáv
 • line: vonal
 • area: vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött
 • areaspline: ívelt vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött
 • column: oszlop
 • spline: ívelt vonal
 • gauge: óra
 • solidgauge: óra (folyamatos)

/Chart/DataColumns/DataColumn/Caption

Opcionális beállítás. A Caption attribútummal megkülönböztető végződést lehet adni a felületen.

Példa:

<DataColumns>
  <DataColumn columnName="NyitottLepesDB">
    <ChartType>line</ChartType> 
    <Caption> - nyitott feladat</Caption>
  </DataColumn>
  <DataColumn columnName="LezartLepesDB">
    <ChartType>line</ChartType> 
    <Caption> - lezárt feladat</Caption>
  </DataColumn>
</DataColumns>

/Chart/DataColumns/DataColumn/FillGapWithValue (Float)

Opcionális beállítás. Ezzel a beállítással meg lehet adni, hogy azokban az esetekben, ha egy kategóriára (Y tengely elem) nem tartalmaz adatot az adott DataColumn oszlopban, milyen értéket írjon a helyre (valós szám adható meg).

/Chart/DataColumns/DataColumn/AxisOptions (String)

Opcionális beállítás. A felhasználható tengely opciók paraméterezéséhez használt node. Értéke egy JSON string, amely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát.

Példa:

<DataColumn columnName="Data">
  <ChartType>bar</ChartType> 
  <AxisOptions>{"min": 0}</AxisOptions> 
</DataColumn>

/Chart/DataColumns/DataColumn/MarkerOptions (String)

Opcionális beállítás. A felhasználható markerek beállításához használt node. Értéke egy JSON string, amely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát.

/Chart/DataColumns/DataColumn/ShowInLegend (Boolean)

Opcionális, a jelmagyarázatban szerepeljen-e az adott sorozat.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Chart xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Chart">
  <Caption></Caption>
  <DataDefinition></DataDefinition>
  <CategoriesColumn></CategoriesColumn>
  <SeriesIDColumn></SeriesIDColumn>
  <SeriesColumn></SeriesColumn>
  <ColorColumn></ColorColumn>
  <Legend></Legend>
  <TopText></TopText>
  <BottomText></BottomText>
  <AutoRefreshInterval></AutoRefreshInterval>
  <LabelRotation xAxis="" yAxis=""></LabelRotation>
  <SeriesColors></SeriesColors>
  <MarkerRadiusColumn></MarkerRadiusColumn>
  <BackgroundColor></BackgroundColor>
  <IsNavigationButtonVisible></IsNavigationButtonVisible>
  <ChartJSONObject></ChartJSONObject>

  <DataColumns>
    <DataColumn columnName="">
      <ChartType></ChartType>
      <Caption></Caption>
      <FillGapWithValue></FillGapWithValue>
      <AxisOptions></AxisOptions>
      <MarkerOptions></MarkerOptions>
      <ShowInLegend></ShowInLegend>
      <Stacking></Stacking>
    </DataColumn>
  </DataColumns>

  <ControlPanel></ControlPanel>
  <Links></Links>
</Chart>

 • Legutóbb frissítve: 10 hét 1 napja
 • Effector