Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Chart

Diagramot lehet vele megjeleníteni. Az XML csomag Chart könyvtárjában találhatóak a fájlok. A fájl neve minden esetben Chart karakterlánccal kell kezdődnie.

/Chart

Ez fogja össze a megjelenítőt leíró XML fájl struktúráját.

/Chart/Caption (String)

A fájl Effector Studio által használt megnevezése.

/Chart/DataDefinition (String)

A diagram adatait visszaadó DataDefinition fájl neve. A DataDefinition-ről bővebb leírás a DataDefinition és a filterek kezelése szakaszban olvasható.

/Chart/Legend

Szabályozza, hogy látható-e, és ha igen, akkor hol legyen a jelmagyarázat:

 • None: nincs jelmagyarázat
 • Right: jobb oldalon, ez az alapértelmezett
 • Left: bal oldalon
 • Bottom: alul

/Chart/TopText (String)

Opcionális beállítás. Lehetőség van a diagram fölé egy statikus szöveget írni.

/Chart/BottomText (String)

Opcionális beállítás. Lehetőség van a diagram alá egy statikus szöveget írni.

/Chart/SeriesIDColumn (String)

A keretrendszer képes egynél több sorozat megjelenítésre (pl. bal oldalt két személyt jelölnek ki, és jobb oldalon a diagramban a két személy, mint két sorozat lesz megjelenítve a diagramban). A sorozat egyedi azonosítója (pl PeopleID).

/Chart/SeriesColumn (String)

Annak az oszlopnak a neve, amely a sorozathoz tartozó szöveges leírást tartalmazza, például az ember neve.

/Chart/CategoriesColumn (String)

Annak az oszlopnak a neve, amely az X tengely osztásait tartalmazza. (pl. a hét száma)

/Chart/ColorColumn (String)

Opcionális beállítás. Annak az oszlopnak neve, amelyben a színek vannak definiálva a diagramnak. Ez csak a lehetséges színek tömbjét változtatja meg amiből továbbra is a Highchart választja a megfelelőt.

/Chart/SeriesColors (String)

Opcionális beállítás. Be lehet állatni vele, hogy egyes sorozatokat mely színekből választva rajzoljon ki. Ez egy vesszővel elválasztott listát jelent.

/Chart/BackgroundColor (String)

Opcionális beállítás. Segítségével beállítható a háttér színe.

/Chart/MarkerRadiusColumn (String)

Opcionális beállítás. Annak az oszlopnak a neve, amely tartalmazza az adott jelölőhöz tartozó méretbeállításokat (pl. különböző méretű pontok megjelenítése....).

/Chart/ChartJSONObject (String)

Opcionális beállítás. Az Effector előállít egy JSON szöveget, amely alapján a HighChart képes felépíteni egy diagramot. Ezt lehet kiegészíteni az ebben a beállításban megadott JSON szöveggel.

/Chart/AutoRefreshInterval (Integer)

Opcionális beállítás. Bekapcsolja az automatikus frissülést. A beírt érték percben értendő.

/Chart/IsNavigationButtonVisible (Boolean)

Opcionális beállítás. Értéke true / false lehet. Alapértelemezett érték false. Bekapcsolható vele a diagramon egy gomb, amely segítségével exportálni lehet a diagramot.

/Chart/Links

Opcionális beállítás. Lehetőség van linkelt képernyő paraméterezésére, amelyről bővebben a DisplayDefinition és Control típusok fejezetben olvashat.

/Chart/ControlPanel

Opcionális beállítás. Lehetőség van további szűrő mező paraméterezésére, amelyről bővebben a DisplayDefinition és Control típusok fejezetben olvashat.

/Chart/xAxis

Opcionális beállítás. Az x tengely beállításait gyűjtő tag.

/Chart/LabelRotation

A feliratok elforgatása fokban Attribútumok:

 • xAxis: x tengely feliratainak elforgatása
 • yAxis: y tengely feliratainak elforgatása

Példa:

<LabelRotation xAxis="" yAxis=""></LabelRotation>

/Chart/DataColumns

Gyűjtő node. Ebben a node-ban kell felsorolni az adatokat tartalmazó oszlopok nevét és beállításait.

/Chart/DataColumns/DataColumn

A node értéke az adatokat tartalmazó DataDefinition-beli oszlop neve. Több ilyen is lehet, ebben az esetben egy sorozathoz több diagram is tartozhat.

/Chart/DataColumns/DataColumn/Stacking

Opcionális beállítás. Halmozott megjelenítés beállítása. Értéke lehet Normal, Percent, None. Alapértelmezett értéke None.

/Chart/DataColumns/DataColumn/ChartType

Kötelező beállítás, a diagram típusa, értékei:

 • pie: torta
 • bar: sáv
 • line: vonal
 • area: vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött
 • areaspline: ívelt vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött
 • column: oszlop
 • spline: ívelt vonal
 • gauge: óra
 • solidgauge: óra (folyamatos)

/Chart/DataColumns/DataColumn/Caption

Opcionális beállítás. A Caption attribútummal pedig megkülönböztető végződést lehet adni.

/Chart/DataColumns/DataColumn/FillGapWithValue

Opcionális beállítás. Ezzel a beállítással meg lehet adni, hogy azokban az esetekben, ha egy kategóriára (y tengely elem) nem tartalmaz adatot az adott DataColumn oszlopban, milyen értéket írjon a helyre. (valós szám adható meg)

/Chart/DataColumns/DataColumn/AxisOptions

Opcionális beállítás. A felhasználható tengely opciók paraméterezéséhez használt node. Értéke egy JSON string, mely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát.

/Chart/DataColumns/DataColumn/MarkerOptions

Opcionális beállítás. A felhasználható markerek beállításához használt node. Értéke egy JSON string, mely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát.

/Chart/DataColumns/DataColumn/ShowInLegend

Opcionális, a jelmagyarázatban szerepeljen-e az adott sorozat.

Példa

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Chart xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Chart"> <Caption></Caption> <DataDefinition></DataDefinition> <CategoriesColumn></CategoriesColumn> <SeriesIDColumn></SeriesIDColumn> <SeriesColumn></SeriesColumn> <ColorColumn></ColorColumn> <Legend></Legend> <TopText></TopText> <BottomText></BottomText> <AutoRefreshInterval></AutoRefreshInterval> <LabelRotation xAxis="" yAxis=""></LabelRotation> <SeriesColors></SeriesColors> <MarkerRadiusColumn></MarkerRadiusColumn> <BackgroundColor></BackgroundColor> <IsNavigationButtonVisible></IsNavigationButtonVisible> <ChartJSONObject></ChartJSONObject> <DataColumns> <DataColumn columnName=""> <ChartType></ChartType> <Caption></Caption> <FillGapWithValue></FillGapWithValue> <AxisOptions></AxisOptions> <MarkerOptions></MarkerOptions> <ShowInLegend></ShowInLegend> <Stacking></Stacking> </DataColumn> </DataColumns> <ControlPanel></ControlPanel> <Links></Links> </Chart>

 • Legutóbb frissítve: 1 hét 6 napja
 • Effector