Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

DataDefinition

Az Effector rendszerben a DataDefinition állományok az adatbázis és a megjelenítő komponensek között teremtik meg a kapcsolatot. A DataDefinition a megjelenítő komponensek adatforrásaként funkcionál. A fájl nevének mindig DataDefinition karakterlánccal kell kezdődnie és az XML csomag DataDefinition könyvtárjában találhatóak meg.

/DataDefinition

Gyökér node.

/DataDefinition/SqlSelect (String)

Ez a node egy SQL mondatot tartalmaz, az SQL mondat oszlopokat kiválasztó része nélkül, vagy egy törölt eljárás nevét. Az oszlopok definiálása a Columns node-ban történik.

Attribútumok:

 • distinct (Boolean) - duplikátumok ki legyenek-e szűrve
 • type (String) - a lekérdezés típusát adja meg. értéke lehet:
  • Select - ekkor a node értéke egy SQL mondat az oszlopokat kiválasztó rész nélkül (alapértelmezett)
  • StoredProcedure - ekkor a node értéke egy tárolt eljárás neve

/DataDefinition/IsDynamic (String)

Opcionális logikai beállítás. A lekérdezés oszlopai dinamikusan generálódnak az SqlSelect részben megadott tárolt eljárásban. Alapértelmezett értéke false.

/DataDefinition/Columns

Gyűjtemény. Az adatforrás oszlopainak definícióit tartalmazza. Kötelező, ha az IsDynamic beállítás értéke false.

/DataDefinition/Columns/Column

A gyűjtemény egy eleme. Az adatforrás egy oszlopának a definícióját tartalmazza.

Attribútum:

 • name (String): az oszlop egyedi azonosítója, az egész XML-ben egyedi

/DataDefinition/Columns/Column/Definition (String)

Az oszlop SQL definícióját tartalmazza. Ennek ugyanolyan szintaktikai szabályoknak kell megfelelnie, mint egy SQL-es oszlop kifejezésnek.

/DataDefinition/Columns/Column/IdColumn (String)

Opcionális.

Amennyiben az oszlopra Link-et is szeretnénk kötni, megadása kötelező. Az elsődleges kulcsként használt oszlop XML beli egyedi azonosítóját kell hogy tartalmazza, melyen definiálva kell, hogy legyen egy Out típusú filter.

/DataDefinition/Columns/Column/BusinessObject (String)

Opcionális.

Kizárólag inplace editing esetén van jelentősége. Értéke az a módosítást elvégző BusinessObject neve. (XML fájlnév pont és kiterjesztés nélkül)

/DataDefinition/Columns/Column/IsComposite

(Boolean): ha az adott DataDefinition fájlon belül egy másik oszlopra szeretnénk hivatkozni, akkor a hivatkozni kívánt DataDefinition oszlop nevét (name attribútumot) kell megadnunk az SqlName node-on belül. Opcionális beállítás, alapértelmezett értéke false.

  <Column name="ColumnA">
    <Definition>ColumnA</Definition>
  </Column>
  <Column name="ColumnB" IsComposite="true">
    <Definition>SELECT TOP 1 X FROM Y WHERE Y.Z = [##Column.ColumnA##]</Definition>
  </Column>

/DataDefinition/Columns/Column/IsComposite/UseFileInterface

A fájlok megtekintése/letöltése védett módban működik. Ez annyit jelent, hogy egy közös FileInterface nevű szolgáltatás kezeli a fájl műveleteket. Ha például szeretnénk letölteni egy dokumentumot egy Link-re kattintva, akkor a következő paraméterezést kell használnunk:

  <Column name="FileInterfaceID">
    <Definition><![CDATA[CAST(d.DocumentID AS VARCHAR(20)) as FileInterfaceID]]></Definition>
    <IdColumn>DocumentID</IdColumn>
    <UseFileInterface>true</UseFileInterface>
    <OutFilter type="Param">
      <Alias>FileInterfaceID</Alias>
    </OutFilter>
  </Column>
  <Column name="FileLink">
    <Definition><![CDATA['<a href="FileInterface?p=[##Column.FileInterfaceID##]&a=download" target="_blank">' + ISNULL(d.RenamedFilename,'') + '</a>' AS FileLink]]></Definition>
    <IdColumn>DocumentID</IdColumn>
    <IsComposite>true</IsComposite>
  </Column>

A "FilteInterfaceID" nevű DataDefinition oszlopban megadjuk a fájl Document táblabeli egyedi azonosítóját, a rendszerrel pedig a UseFileInterface beállítás true értékre állításával közöljük, hogy az adott dokumentumhoz generáljon egy egyedi kulcsot, amely át fog adódni a "FileLink" nevű DataDefinition oszlopnak azáltal, hogy az IsComposite beállítás true-ra van állítva, és a definíciójában hivatkozunk a "FilteInterfaceID" nevű oszlopra.

/DataDefinition/Columns/Column/OutFilter

Opcionális.

Az oszlophoz tartozó filter definicióját tartalmazza. Amennyiben az oszlop egy Link-ként használt oszlop IdColumn node-jában szerepel, kitöltése kötelező, és a node Type beállításának Out értéket kell adni.

/DataDefinition/Columns/Column/OutFilter/Type

A kimenő filter típusa, lehetséges értékei Outés Param.

/DataDefinition/Columns/Column/OutFilter/Alias (String)

Az adott filter ezen az álnéven fog megjelenni a kimenő filterek között. Ez lesz az oszlop, mint filter azonosítója. Ilyen néven fogja fogadni a túloldalon az adatforrás, mint bejövő filter.

/DataDefinition/InFilters

Opcionális.

Gyűjtemény. Azon Out típusú filterek listája, melyre az adott DataDefinition "feliratkozik". Ezen filterek közül fog egyet felhasználni a panel tartalmának szűrésére. (Azért egyet, mert a DataDefinition-ben Out-ként definiált filterek közül mindig csak egy fog ténylegesen Out-ként is kimenni. A többi Param típusú lesz.)

/DataDefinition/InFilters/InFilter

A gyűjtemény egy eleme.

/DataDefinition/InFilters/InFilter/Alias (String)

Egy létező bejövő filter neve.

/DataDefinition/InFilters/InFilter/ConnectedColumnDefinition

A DataDefinition melyik mezőjéhez kapcsolódjon az adott filter. A mező Definition node-jában szereplő értéket kell itt megadni.

/DataDefinition/ForwardedFilters

Gyűjtemény. A továbbítandó filterek listája.

/DataDefinition/ForwardedFilters/ForwardedFilter (String)

A gyűjtemény egy eleme. Értéke a bejövő filter (alias) neve. A filter ugyanilyen néven kerül továbbításra.

/DataDefinition/InFilters/InFilter/Alias (String)

Egy létező bejövő filter neve.

/DataDefinition/InFilters/InFilter/AsType (String)

Milyen típusúként adja tovább a DataDefinition a megadott Alias-ú bejövő filtert.

Példa

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> <DataDefinition xmlns="http://effector.hu/schema/ns/DataDefinition"> <IsDynamic></IsDynamic> <SqlSelect distinct="" type=""></SqlSelect> <Columns> <Column name=""> <UseFileInterface></UseFileInterface> <IsComposite></IsComposite> <Definition></Definition> <BusinessObject></BusinessObject> <IdColumn></IdColumn> <OutFilterColumn></OutFilterColumn> <OutFilter> <Type></Type> <Alias></Alias> </OutFilter> </Column> </Columns> <InFilters> <InFilter> <Alias></Alias> <ConnectedColumnDefinition></ConnectedColumnDefinition> </InFilter> </InFilters> <ForwardedFilters> <ForwardedFilter> <Alias></Alias> <AsType></AsType> </ForwardedFilter> </ForwardedFilters> </DataDefinition>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 6 hete
 • Effector