Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

DBConnection

Connections.xml

Gyűjtő állomány. A rendszerben elérhető adatbázis kapcsolatok listáját tartalmazza.

/Connections

Gyökér node. Gyűjtemény.

Példa: Lásd az oldal alján.

/Connections/ConnectionFile (String)

A gyűjtemény egy eleme. Értéke az adatbázis kapcsolatot leíró fájl teljes neve (kiterjesztéssel együtt).

Connection{Azonosító}.xml

Egy adatbázis kapcsolat beállításait leíró állomány.

/Connection

Gyökér node.

/Connection/Caption

Adatbázis kapcsolat felirata. Ez jelenik meg a bejelentkezési képernyőn az adatbázis választó lenyíló listában (több kapcsolat esetén).

/Connection/ResourcePath

Az adatbázis kapcsolathoz tartozó XML csomag elérési útja. Lehet relatív, vagy abszolút.

/Connection/ResourcePath

Opcionális. Egy C# DLL elérési útját lehet megadni, melyben Effector XML csomag állományok találhatóak.

/Connection/IsEncrypted

Nem használjuk. Értéke általában false. true-ra állításával jelezhetjük, ha a Database, Server, User_ID, Password mezők titkosított adatokat tartalmaznak. A titkosítás egy tool-lal történik.

/Connection/Profile (String)

Itt lehet megadni, hogy melyik Profile XML fájl tartozik az adott adatbázis kapcsolathoz. Értéke a fájl neve pont és kiterjesztés nélkül.

/Connection/Database (String)

Az Effectort tartalmazó adatbázis neve a szerveren.

/Connection/Server (String)

Az adatbázis szerver IP címe vagy DNS neve.

/Connection/PersistSecurityInfo (String)

ConnectionString része. Állítása nem jellemző. Értéke mindig: false.

/Connection/IntegratedSecurity (String)_

ConnectionString része. Állítása nem jellemző. Értéke mindig: SSPI.

/Connection/TrustedConnection (String)_

ConnectionString része. Állítása nem jellemző. Értéke mindig: false.

/Connection/Languages

Opcionális. Gyűjtemény. A rendszerben használt nyelvek listája.

/Connection/Languages/Language

A gyűjtemény egy eleme. Egy nyelv definíciója. Értéke a nyelv szöveges leírása. (Például: magyar, angol)

Attribútumok:

 • code - a nyelv kétbetűs kódja (Például: HU, EN)

/Connection/ThirdLoginField (String)

Opcionális. Lehetőség van a login képernyőn egy harmadik bejelentkező mező megjelenítésére. Ennek a mezőnek a címkéjét adhatjuk meg itt. Amennyiben a node üres vagy nincs megadva, a rendszer nem jeleníti meg a plusz mezőt.

/Connection/IsTestOnly (Boolean)

Opcionális. Bekapcsolásával bejelentkezés után egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg a rendszer, hogy az adott adatbázis csak egy tesztelésre használt verzió. Alapértelmezett: false.

/Connection/IsObjectEditListEnabled (Boolean)

Opcionális. Az IsObjectEditListEnabled funkciót kapcsolja be. További infóért lásd a szabályok referencia oldalon a [##Special.IsObjectEditListEnabled##] elemet.

/Connection/IsDocumentVersionEnabled (Boolean)

Opcionális. Beállítható, hogy rendszer szinten verziózza-e az Effector a becsatolt dokumentumokat.

/Connection/UserID (String)_

Az adatbázis szerverhez használt bejelentkezési név.

/Connection/Password (String)

Az adatbázis szerverre történő bejelentkezéshez használt jelszó.

Példák:

Connections.xml

<Connections xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://effector.hu/media/docs/schema/DBConnections.xsd">
  <ConnectionFile>ConnectionEffectorTeszt.xml</ConnectionFile>
</Connections>

ConnectionEffectorTeszt.xml

<Connection xmlns="http://effector.hu/schema/ns/Connection">
  <Caption>Teszt</Caption>
  <ResourcePath>XML_Test\</ResourcePath>

  <ResourceFile>xmlconfigresource.dll</ResourceFile>
  <IsEncrypted>false</IsEncrypted>

  <Profile>ProfileTest</Profile>

  <Server>localhost\SQL</Server>
  <Database>effector_test</Database>

  <Persist_Security_Info>false</Persist_Security_Info>
  <Integrated_Security>SSPI</Integrated_Security>
  <Trusted_Connection>false</Trusted_Connection>

  <Languages>
    <Language code="en-US">english</Language>
    <Language code="hu-HU">magyar</Language>
  </Languages>

  <ThirdLoginField></ThirdLoginField>
  <IsTestOnly>false</IsTestOnly>
  <IsObjectEditListEnabled>false</IsObjectEditListEnabled>
  <IsDocumentVersioningEnabled>true</IsDocumentVersioningEnabled>

  <User_ID>user1</User_ID>
  <Password>Password123</Password>
</Connection>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 5 napja
 • Effector