Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

DGVC és PSearch típusok

A dgvc XML fájlok az XML csomag Display nevű könyvtárjában vannak. A fájlnév mindig dgvc szóval kezdődik. Egy ilyen xml a felületen Grid, CardList, CardGrid, TreeView, SectionList, Calendar kontrollként jelenhet meg.

/DataGridViewClass

Gyökér elem.

/DataGridViewClass/Name

A dgvc XML neve, amely megegyezik a fájlnévvel kiterjesztés nélkül.

/DataGridViewClass/Caption

A dgvc felirata, jelenleg nem jelenik meg a felületen.

/DataGridViewClass/DDO

Az adatok forrása. Annak a DDO fájlnak kell a nevét megadni (kiterjesztés nélkül), amely segítségével lekérdezett adatokat szeretnénk megjeleníteni a felületen.

/DataGridViewClass/Dinamic

Ha az adatokat dinamikus forrásból akarjuk megjeleníteni, akkor ennek a node-nak az értékét true-ra kell állítani. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke false.

Akkor dinamikus a forrás, ha a DDO fájlban egy olyan tárolt eljárás van megadva adatforrásként, amely bizonyos feltételektől függően más mezőket ad eredményként, akár egy teljesen más lekérdezést futtat le minden alkalommal.

/DataGridViewClass/OutFilterColumn

Annak a DDO-beli oszlopnak a neve, amely a filter kezelésben elsődlegesen részt vesz.

/DataGridViewClass/RowSelectionMethod (Effector 5.2+)

A rendszer minden sorhoz generál egy egyedi azonosítót. Két lehetséges értéket vehet fel:

 • GeneratedGUID: ekkor a rendszer a generált azonosító alapján azonosítja a kijelölt sort.
  • előny: egy sor biztosan kijelölhető
  • hátrány: új felvitel / refresh után mindenképpen az első sort fogja kijelölni.
 • BusinessObjectOrOutFilterColumn: a sor azonosítására a BusinessObject idcolumn attribútumának értékét veszi alapul, illetve az OutFilterColumn-ban megadott oszlopot veszi figyelembe a kijelöléskor
  • előny: megjegyzi melyik sor volt kijelölve, illetve új felvitel után kiválasztja a sort (ha benne van a lekért oldalban)
  • hátrány: egy azonosító több sort is jelenthet (paraméterezéstől függően jelöli ki helyesen a sorokat).

/DataGridViewClass/SimpleFilter

A node értékének false-ra állításával kikapcsolható a táblázat fejlécében lévő egyszerű szűrő. Opcionális, alapértelmezett értéke true.

/DataGridViewClass/OrderColumn

Annak az oszlopnak az SQL neve, amely szerint alapértelemezetten rendezni szeretnénk a táblázat sorait.

Attribútumok:

 • direction: a rendezés iránya, lehetséges értékei Asc, Desc

/DataGridViewClass/BusinessObject

A dgvc-hez megadható egy üzleti objektum, amely üzleti objektum kezeli a kijelölt sorok törlését.

Attribútumok:

 • idcolumn: az itt megadott oszlopból veszi a rendszer a szükséges egyedi azonosítót a törléshez. Ahhoz, hogy betöltéskor az alapértelmezetten kijelölt sor Out Filter-ek megfelelően ki legyenek küldve, meg kell adni ezt az attribútumot.

/DataGridViewClass/RowNumberIsVisible

(Effector 5.0.001+) A táblázat elemeinek sorszámozásának ki/bekapcsolása. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true.

/DataGridViewClass/CardPreviewToolIsVisible

(Effector 5.0.001+) Ha a táblázathoz tartozik kártya nézet is, akkor a táblázat nézetben megtekinthetjük az adott táblázatbeli sorhoz tartozó kártya előnézeti képét. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true.

/DataGridViewClass/DeleteToolIsVisible

(Effector 5.0.001+) Ha a dgvc-n definiálva van törlés gomb, akkor a táblázat "eszközök" oszlopában megjelenik a sor törlését megvalósító ikon. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true.

/DataGridViewClass/EditToolIsVisible

(Effector 5.0.001+) Ha a dgvc-n definiálva van ChainListNode, akkor a táblázat "eszközök" oszlopában megjelenik a sor szerkesztését megvalósító ikon. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true.

Több ChainListNode esetén a rendszer kiválasztja az első képernyő megnyitásra paraméterezett beállítást.

Attribútumok:

 • ChainListNode: több ChainListNode esetén a rendszer kiválasztja az első képernyő megnyitásra paraméterezett beállítást. Ez az automatizmus kikapcsolható a ChainListNode attribútum segítségével. Lehetséges értékei: selected, auto.
 • ChainListNodeClickedColumn: a ChainListNode selected értéke esetén be kell állítani annak az oszlopnak a nevét, amely oszlop kattintását szeretnénk szimulálni (ClickedColumn értéke a ChaniListNode-ban).

Példa1:

  <EditToolIsVisible>true</EditToolIsVisible>

Példa2:

  <EditToolIsVisible ChainListNode="selected" ChainListNodeClickedColumn="SampleColumn">true</EditToolIsVisible>

/DataGridViewClass/CardGroupOrientationChangeIsEnabled

(Effector 5.0.001+) Ha a dgvc-n definiálva van kártyanézet, és definiálva van hozzá csoportosítás, akkor a táblázat eszköztárban megjelenik a csoportosítás orientációját (függőleges, vízszintes) módosító ikon. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true.

/DataGridViewClass/IsColumnOptionVisible (Effector 5.4+)

A dgvc oszlopok fejlécében található funkciógombok (minimalizálás, rendezés, egyszerű szűrő) láthatóságának ki/be kapcsolása, helyettük egy ikon jelenik meg, és egérmutatóval fölé állva megjelennek az eredeti funkciógombok. Opcionális logikai paraméter, alapértelmezett értéke true.

/DataGridViewClass/CardViews

Gyűjtemény. Ha több kártyanézetet is definiálunk, akkor ebben a gyűjteményben kell felsorolni. Opcionális.

Attribútumok:

 • AlternateCardColumn: a definiált CardViewHTML-ek közül az jelenik meg, amelynek a definíciójában az ebben az attribútumban megadott mező, ha a lekérdezésben az adott rekord esetében ezen mező értéke nem null.

   <CardViews AlternateCardColumn="type">
     <CardViewHTML>
       ...
     </CardViewHTML>
     <CardViewHTML>
       [##type##]
       ...
     </CardViewHTML>
   </CardViews>
  

/DataGridViewClass/CardViewHTML

Kártyanézet definiálása.

Attribútumok:

 • DefaultDisplayType: alapértelmezett nézet a megjelenítéshez. Értéke card, grid. Grid esetében a kártya nézet helyett táblázat nézetben jelennek meg az adatok betöltéskor.
 • CardColumnCountColumn: a kártyákat egymás mellé tehetjük mátrixszerű elrendezésben. A CardColumnCountColum annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amelyben le van írva, hogy mennyi "oszlopa" legyen a mátrixnak.
 • CardWidthColumn: annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amely megadja az adott kártya szélességét pixelben, így lehetőség van különböző méretű kártyákat elhelyezni.
 • CardHeightColumn: annak az oszlopnak a nevét tartalmazza, amely megadja az adott kártya magasságát pixelben, így lehetőség van különböző méretű kártyákat elhelyezni.
 • InsertBeforeControl: a csoportosítás, rendezés, grafikon comboboxok elhelyezkedését ezen node beállításával szabályozhatjuk, értéke annak a PSearch-nek a neve, amely elé be kell beszúrni az említett kontrollokat. A beállítás hiányában, az utolsó helyekre kerülnek. Megjegyzés! Effector 5.0.001 verziótól ezen kontrollok a kártya eszköztárra kerültek, így használatuk elavulttá vált.
 • prsPsearchId vagy ProcessResultSetPSearch: annak a PSearch-nek az azonosítója, amely a ProcessResultSet hívást elvégzi a kártyára kattintás után. Ez a PSearch nem szükségszerűen látható. Megjegyzés! Effector 5.0.001 verziótól nincs ez a funkcionalitás megvalósítva.
 • group: a rendszer által szolgáltatott "rendezés" ComboBox megjelenítését szabályozza. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true.
 • sort: a rendszer által szolgáltatott "csoportosítás" ComboBox megjelenítését szabályozza. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true.
 • Graph: Azoknak az oszlopoknak a neveit tartalmazza vesszővel elválasztva, amelyekre alkalmazható a Graph megjelenítés. Opcionális. Segítségével meg lehet adni a GroupByColumn és a SortByColumn lenyíló listákhoz hasonlóan, hogy mi szerint rajzolja ki a kártyákat a rendszer (GraphBy attribútum a CardViewHTML-ben) egymás alá, olyan hosszúsággal, amekkora a kiválasztott érték. Tehát ha a grafikon ComboBox-ból pl. kiválasztom, hogy "ráfordítás" szerint rajzolja ki a "project" kártyákat, akkor a ráfordítás mező értékét hozzáadja a kártya alap szélességéhez, és olyan széles lesz az adott kártya + kiírja a ráfordítás értékét a kártya mellé jobbra. Magyarul egy elforgatott oszlopdiagram lesz a végeredmény.
 • CardWidth: a kártya szélességének beállítását tehetjük meg, amennyiben szükséges. Szélességet pixelben (mértékegység nélkül) vagy százalékban (mértékegységgel) adhatjuk meg.
 • CardHeight: a kártya magasságának beállítását tehetjük meg, amennyiben szükséges. Szélességet pixelben (mértékegység nélkül) vagy százalékban (mértékegységgel) adhatjuk meg. Ha értékének FromCardViewHTML-t adunk meg, akkor különböző magasságú kártyákat definiálhatunk. Megjegyzés! Effector 5.0.001 verziótól nem támogatott a CardGrid funkció.

   <CardViewHTML CardHeight="FromCardViewHTML" CardWidth="310px">
     <![CDATA[
       <div style="height:[##height##]px; display:[##Display##]"> 
         ...
       </div>
     ]]>
   </CardViewHTML>
  
 • DisableAppearanceToggler: letiltja a megjelenítés váltó gombot (kártya / táblázat közötti váltás lehetősége)
 • CardViewGroupColors: a csoportok eltérő stílusúak lehetnek, ezeket az alternáló stílusokat állíthatjuk be itt. Értéke vesszővel elválasztott CSS osztálynevek. Jelenleg: alter1, alter2, alter3, alter4, alter5, alter6, alter7, alter8, alter9, alter10 értékeket vehet fel. Ezek közül tetszőleges számú lehet. Ha több csoport van, mint az itt beállított CSS osztályok nevei, akkor az elsőtől folytatja. Opcionális attribútum.
 • CardViewGroupLabelCss: a csoportosítás címkéjének egyedi megjelenítést lehet beállítani. Ez egy CSS osztály nevet takar. Megjegyzés! Az Effector 5.0.001-es verziójától és a felett ez a beállítás nincs értelmezve.
 • CardCssFloat: attribútum segítségével felülbírálható a kártyák CSS-ben definiált "float" beállítása. Megjegyzés! Az Effector 5.0.001-es verziójától és a felett ez a beállítás nincs értelmezve.
 • CardViewGroupLayout: a csoportosítás orientációja. Opcionális, értéke Horizontal, Vertical. Megjegyzés Effector 5.0.001 verziótól ez felületről vezérelhető.
 • CardViewShowGroupElementCount: csoport számláló megjelenítése. Opcionális logikai érték. Megjegyzés! Effector 5.0.001 verziótól ez a beállítás nincs értelmezve.
 • DefaultGroupByColumn: értéke egy DDO-ban definiált oszlop neve, amely alapján alapértelmezetten csoportosítani szeretnénk a kártyákat. Opcionális.
 • DefaultGroupByDirection: az alapértelmezett rendezést állíthatjuk be a csoportosításhoz, a csoportok nevei ebben a sorrendben fognak megjelenni. Opcionális, értéke Asc, Desc, és a DefaultGroupByColumn beállítással együtt kell/lehet használni.
 • DragAndDropPSearch (5.0.001+): kártya nézet esetén lehetőség van drag&drop segítségével az egyik kártyát ráhúzni egy másik kártyára, és ekkor lefut egy ProcessResultSet hívás, ami egy nem látható gombra van rákötve. Ennek a gombnak az id értékét kell megadnunk ebben az attribútumban.
 • IsAnimationEnabled: a felületen a kártyák animálva jelennek meg. Egyes esetekben érdemes kikapcsolni ezt a lehetőséget. Értéke true, false. Opcionális, lapértelmezett értéke true. Megjegyzés! Effector 5.0.001 verziótól ez a beállítás nincs értelmezve.

/DataGridViewClass/CardGrid

CardGrid megjelenítőre akkor van lehetőség, ha a CardWidth és a CardHeight egyszerre vannak beállítva, ekkor a rendszer automatikusan átvált CardGrid módra.

A CardWidth attribútummal a kártya szélességének beállítását tehetjük meg, amennyiben szükséges. Szélességet százalékban állíthatunk az érték és a mértékegység megadásával: 100%. A CardHeight attribútummal a kártya szélességének beállítását tehetjük meg, amennyiben szükséges. Értéke általában egy pixelben megadott magasság, a mennyiség a mértékegység megadásával együtt szerepel: 45px.

/DataGridViewClass/TreeViewHTML

Fa struktúrájú nézet.

Attribútumok:

 • IDColumn: Annak az DDO-ban definiált oszlopnak az azonosítója, amely egy csomópontot egyértelműen azonosít.
 • ParentIDColumn: Az adott csomópont szülőjének az azonosítóját tartalmazó DDO oszlop azonosító.
 • ArrowText: Az összekötő nyílra írandó szöveget tartalmazó oszlop neve. Jelenleg nem használt.

/DataGridViewClass/SectionListHTML

A megjelenítő a SectionListHTML node hatására aktivizálódik. A node belsejében azt a HTML template-et kell megadni, ami az egyes szakaszok megjelenítését írja le. A hivatkozások ugyanúgy kicserélődnek, mint a többi megjelenítőben.

Attribútumok:

 • CardWidth: a kártya szélességének állítása, célszerű, hogy auto maradjon az értéke
 • CardHeight: kártya magasságának állítása, célszerű, hogy auto maradjon az értéke

/DataGridViewClass/Calendar

A naptár megjelenítő paraméterezése is hasonló az előzőekben tárgyalt nézetekhez, itt a Calendar node tartalmazza a szükséges HTML elemeket.

A rendszer hasonlóan a többi nézethet, itt is automatikusan átvált megfelelő a megjelenítésre amennyiben a Calendar szerepel a definícióban.

Fontos: Csak Esemény (Event) típusú objektumok mentésére használható a naptár.

Attribútumok:

 • StartDateColumn: DDO oszlop azonosító, amely a naptárban megjeleníteni kívánt elem kezdő dátumát tartalmazza.
 • EndDateColumn: DDO oszlop azonosító, amely a naptárban megjeleníteni kívánt elem befejező dátumát tartalmazza.
 • DisplayType: nem használt, mindig Daily.
 • NewEventButtonName: Azon PSearch id attribútumának értéke, amely az új esemény felvételéhez tartozó képernyőt megnyitja.

/DataGridViewClass/PSearchHandlingMethod (Effector 5.0.000- és Effector 5.4+)

A táblázathoz tartozó szűrőmezők milyen esemény hatására indítsák el az adatlekérést a szervertől. Értéke OnValueChange, OnRefreshButton. OnRefreshButton esetén a felületen megjelenő szűrés gombot kell megnyomni. Ebben az esetben a szűrés érvényre juttatása manuálisan történik, vagyis nem minden egyes szűrő változtatásakor történik meg az adatlekérés.

Megjegyzés! Effector 5.0.001 verzióig, illetve Effector 5.4 verziótól használható beállítás.

/DataGridViewClass/Style

Táblázat transzponálása szolgál. Lehetséges értékei: Grid, mely a normál állapotot; és Card, ami a transzponált adatokat jelenti. Opcionális, alapértelmezett értéke a Grid.

/DataGridViewClass/DocumentDragAndDropPSearch

Abban az esetben használható, ha a táblázatban van olyan PSearch, amely Dokumentumok felvételre szolgál. A node értéke a PSearch egyedi nevét tartalmazza. Ilyenkor kártya nézet esetén a dokumentumot az adott objektumhoz be lehet csatolni a kártyára húzással. Megjegyzés! Csak CardList megjelenítőn használható.

Megjegyzés! Effector 5.0.001 verziótól ez a lehetőség nincs megvalósítva.

/DataGridViewClass/RowsPerPage

Lapméret beállítására szolgál. Értéke egész szám.

Attribútumok:

 • AllRowsMeans: a számlálóra kattintáskor hány rekord töltődjön be. Ha értéke -1, akkor minden rekordot betölt. Ha értéke 0, akkor ki van kapcsolva a funkció.

Alapértelmezett értékek: RowsPerPage = 100, AllRowsMeans = 0.

<RowsPerPage AllRowsMeans="1000">100</RowsPerPage>

/DataGridViewClass/AutoRefresh

Az automatikus frissítést az AutoRefresh node-ban beállított értékkel szabályozhatjuk. Értéke percben értendő, a node hiánya, vagy nullára állítása esetén az automatikus frissítés funkciót letilthatjuk.

/DataGridViewClass/DisableToolbar (Effector 5.1+)

Opcionális logikai beállítás, az eszköztár láthatóságát tudjuk bele szabályozni. Alapértelmezett értéke false.

/DataGridViewClass/ToolbarOptions (Effector 5.1+)

Az eszköztár funkcióit tudjuk ki/be kapcsolni.

Attribútumok (logikai értékek, alapértelmezett értékük true):

 • showMultiSelectButton: többszörös kijelölés ki/be kapcsolása
 • showCardViewLayoutSwitchButton: csoportosítás orientációjának módosítása
 • showRowNumberSwitchButton: sorok sorszámozásának ki/be kapcsolása
 • showOpenColumnsButton: oszlopok kinyitása gomb láthatóságának ki/be kapcsolása
 • showToolsButton: eszközök gomb láthatóságának ki/be kapcsolása
 • gridViewGroup: táblázat eszköztáron a csoportosítás funkció láthatóságának ki/be kapcsolása

/DataGridViewClass/ColumnCaption

Segítségével egy SQL lekérdezésben állíthatjuk be a megjelenítendő oszlop neveket. Ennek dinamikus dgvc esetén van értelme, amikor a tárolt eljárás által visszaadott eredményhalmazba nem akarjuk beégetni az oszlopok fejléceinek feliratát.

Attribútumok:

 • processtype: a feldolgozás fajtája, értékei SQL, XML

/DataGridViewClass/ColumnCaption/Caption

XML processtype esetén ebben a node-ban adhatjuk meg az oszlop fejlécet.

Attribútumok:

 • columnName: az oszlop neve, amit a tárolt eljárás ad vissza

/DataGridViewClass/ColumnCaption/SQL

SQL processtype esetén ebben a node-ban adhatjuk meg azt a lekérdezést, ami az oszlopok azonosító/címke párban adja vissza (Name, Caption alias-szal).

/DataGridViewClass/Columns

Oszlopok gyűjteménye.

/DataGridViewClass/Columns/Column

A táblázat egy oszlopa.

Attribútumok:

 • name: egyedi azonosító, ez egyben a DDO-ban szereplő oszlop neve is
 • disallowGroup: CardList esetén a csoportosítás funkcióban való részvételt szabályozhatjuk. Opcionális, alapértelmezett értéke nem látható oszlop esetén true, látható oszlop esetén false.
 • disallowSort (Effector 5.1+): CardList esetén a rendezés funkcióban való részvételt szabályozhatjuk. Opcionális, alapértelmezett értéke nem rendezhető oszlop esetén true, rendezhető oszlop esetén false.
 • displayFormat: cella formázás, pl. ezres csoportosítás # ### vagy # ###,00
<Column name="PeopleName" disallowGroup="true">
<ColumnCaption>Felhasználó</ColumnCaption>
<Width>150</Width>
<Visible>true</Visible>
</Column>

/DataGridViewClass/Columns/Column/ColumnCaption

Az oszlop fejléce.

/DataGridViewClass/Columns/Column/Width

Oszlop szélessége, értéke pozitív egész szám, mely pixelben értendő.

/DataGridViewClass/Columns/Column/Visible

Oszlop láthatósági szabálya. RuleValueType típus.

/DataGridViewClass/Columns/Column/Type

Az oszlop típusa. Akkor van jelentősége, ha helyben módosítani szeretnénk az aktuális cella értékét. Típusai a következők lehetnek:

 • ComboBox: lenyíló lista

  Attribútumok:

  • name: a kontroll azonosítója, a dgvc-n egyedinek kell lennie
  • ComboDescription: a ComboDescription neve
  • source: adatforrás típusa, lehetséges értékei SQL, XML
  • lookupfiltername: ez az attribútum meghatározza, hogy melyik filter helyére helyettesítsük be a lookupfiltervalue-ban szereplő adatot.
  • lookupfiltervalue: ezt szeretnénk behelyettesíteni
  • keyColumn: a felhasználó arra az oszlopra kattint, ami az értéket szövegesen mutatja, de a keyColumn attribútumban megadott oszlopba fogja menteni a kiválasztott elem azonosítóját, a BusinessObject és az id értéke itt is kiszámolódik, de ebben az esetben a keyColumn-ban megadott oszlop lesz az érték helye
 • TextBox: szövegdoboz

  Attribútumok:

  • name: a kontroll azonosítója, a dgvc-n egyedinek kell lennie
 • Date: dátum választó

  Attribútumok:

  • name: a kontroll azonosítója, a dgvc-n egyedinek kell lennie
 • DateTime: dátum és időpont választó

  Attribútumok:

  • name: a kontroll azonosítója, a dgvc-n egyedinek kell lennie

/DataGridViewClass/Columns/Column/ComputedValueList

ComboBox típusú helyben szerkesztés esetén szűkíthetjük az értéklistát. RuleValueType típus.

/DataGridViewClass/Columns/Column/Readonly

Cella szerkeszthetősége. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true. Akkor kell false-ra állítani értékét, ha helyben szeretnénk szerkeszteni az adott oszlop értékeit. RuleValueType típus.

/DataGridViewClass/Columns/Column/Required

Helyben szerkeszthetőség esetén kell beállítani, ha az aktuális mező kitöltése kötelező. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke false. RuleValueType típus.

/DataGridViewClass/Columns/Column/MultiLine

Ha a /DataGridViewClass/Style értéke Card, akkor ezzel lehet állítani azt, hogy több soros lehet az oszlopban tárolt érték. Csak akkor él az opció, ha a Type nincs kitöltve, vagy TextBox az értéke.

Attribútumok:

 • height: többsoros beviteli mező magassága

/DataGridViewClass/Columns/Column/FieldProperties

Helyben szerkesztés esetén itt tudjuk megadni, hogy az adott mező milyen tulajdonságú az adatbázisban

Attribútumok:

 • type: az adott mező típusa. Lehetséges értékei System.String, System.Int16, System.Int32, System.Int64, System.Byte, System.Double. Alapértelmezett értéke System.String.
 • allowDBNull: lehet-e null az értéke; csak System.String esetén van értelmezve
 • maxLength: a mező maximális hossza; csak System.String esetén van értelmezve

/DataGridViewClass/Columns/Column/Mask

Adat maszkolása, pl. <Mask>99999999-9-99</Mask>

/DataGridViewClass/ChainListNodes

Linkelt objektumok gyűjteménye.

/DataGridViewClass/ChainListNodes/ChainListNode

Egy link a dgvc-n.

Attribútumok:

 • type: opcionális; a link típusa, lehetséges értékei:
  • New: a felugró képernyő új adat felviteli módban fog megjelenni (nem szerkesztésként)
  • NewOrExists: a rendszer ellenőrzi, hogy létezik–e a hivatkozott objektum. Ha igen akkor megjeleníti az adatait, ha nem, akkor újat készít.
  • ProcessResultSet: a linkre kattintva egy PRS hívás történik. A PRS hívást a ChainListNode-hoz kapcsolt PSearch fogja elvégezni, ezt az összekapcsolást az adott ChainListNode node ProcessResultSetPSearch nodejának beállításával tehetjük meg, az értéknek egy PRS-t megvalósító PSearch azonosítóját kell, hogy tartalmazza.
  • OpenUrl: segítségével egy URL nyitható meg.

/DataGridViewClass/ChainListNodes/ChainListNode/ClickedColumn

Annak az oszlopnak az azonosítója (a /DataGridViewClass/Columns/Column node name attribútuma), ahol megjelenik a link.

/DataGridViewClass/ChainListNodes/ChainListNode/LinkMM

Az új képernyő melyik munkamódszeren jelenjen meg.

/DataGridViewClass/ChainListNodes/ChainListNode/LinkScreen

Az új képernyő az adott munkamódszeren belül ebben a node-ban adható meg a már ismert képernyő referenciával (a LinkMM node-ban megadott munkamódszerben nem kell szerepelnie).

/DataGridViewClass/ChainListNodes/ChainListNode/LinkComponent

Az új képernyő Component-je amely értelmezni fogja a beérkező filtereket. Az Effector jelenleg nem használja ezt a beállítást, a korábbi verziók miatt maradt a rendszerben.

<ChainListNode>
  <ClickedColumn>SampleColumn</ClickedColumn>
  <KeyColumn type="SampleIDColumn">SampleIDColumn</KeyColumn>
  <LinkMM></LinkMM>
  <LinkScreen>ScreenSample</LinkScreen>
  <LinkComponent>ComponentSample</LinkComponent>
</ChainListNode>

/DataGridViewClass/ChainListNodes/ChainListNode/FilterInUrl

Csak OpenUrl típus esetén van értelmezve.

/DataGridViewClass/ChainListNodes/ChainListNode/ProcessResultSetPSearch

Csak ProcessResultSet típus esetén van értelmezve. Annak a PSearch-nek az azonosítóját (id attribútumát) kell megadnunk, amelyet végre szeretnénk hajtani, amikor a linkre kattintunk.

/DataGridViewClass/PSearches

Szűrőmezők gyűjteménye.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch

Egy szűrőmezőt reprezentáló node.

Attribútumok:

 • id: a szűrőmező egyedi azonosítója. Nem lehet egy dgvc-n belül két azonos.
 • displaytype: a szűrőmező típusát határozza meg, lehetséges értékei:
  • ActionButton: egy nyomógombot reprezentál, amely különböző funkciókkal rendelkezhet, például új objektum felvitele, objektum törlése, egy külső modul egy funkciójának meghívása, stb...
  • TextSearch: egysoros szövegszerkesztő vezérlő a szöveges kereséshez
  • ComboSearch: adott értéklistából történő szűrést valósít meg egy ComboBox vezérlővel
  • BoolSearch: logikai típusú adatoszlopra tudunk vele szűrni. Három állapotú jelölőnégyzet vezérlővel
  • DateSearch: dátum szűrést tesz lehetővé, dátum-kiválasztó vezérlővel
  • DateRange: dátumintervallum szűrést valósít meg
  • TagCloud: címkefelhő szűrés
  • QuerySearch: ComboBox-hoz hasonló szűrő, ám ilyenkor egy választó ablak ugrik fel (táblázatból lehet értéket választani)
 • actiontype: akkor használható, ha a displaytype attribútum értéke ActionButton. Lehetséges értékei:
  • Link: általános gomb definíció (Új felvitel és sor törlés)
  • Outer: egyedi DLL-hívás esetén kell megadni
  • ProcessResultSet: ProcessResultSet funkciót tartalmazó gomb
  • SQL: jelenleg nem használt lehetőség
  • Report: szintén egyedi DLL-ben megvalósított egyedi logikát hív meg, az Outer típussal szemben a PSearch-ök értékeit is átadja a DLL meghívásakor
 • filtertype: jelenleg nem használt, értéke lehet simple és complex

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Caption

A szűrőmező feletti felirat, vagy az akciógomb felirata.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/ConnectedColumn

A szűrőhöz kapcsolt oszlop. Itt egy érvényes SQL kifejezést/vagy SQL oszlopot kell megadni, amely a DDO SQL mondatára alapszik.

<ConnectedColumn>pep.PeopleID</ConnectedColumn>

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Operator

A szűréshez használható SQL operátor. Az operátorok felhasználása nem minden PSearch esetében lehetséges, például dátumintervallum (DateRange) szűrő esetén nem használható a like operátor. Felhasználási módjuk megegyezik az SQL szerverben tipikusan használható WHERE operátorokéval. Lehetséges értékei:

 • %like%, like%, %like
 • =, <, >, <=, >=, <>
 • in: ilyenkor a Query node megadására is szükség van, mely a kifejezés jobb oldalán szereplő eredményhalmazt fogja előállítani.
 • between: dátumintervallum (DateRange) esetében használható, a {0} helyére a kezdő dátum, az {1} helyére a végdátum kerül bele.

  <ConnectedColumn>(f.Deadline BETWEEN '{0}' AND '{1} 23:59:59.999')</ConnectedColumn>

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Query

Ez kizárólag az in operátor esetében használható elem. Itt egy SQL WHERE mondatrészt kell megadni, amely a ConnectedColumn-ban megadott oszlophoz állítja elő a kiértékelendő kifejezés jobb oldalát. Ha a Query értéke tartalmazza a #param# karakterláncot, akkor annak helyére lesz beillesztve a PSearch értéke. Ez tipikusan a Query node-ban elhelyezkedő SELECT utasítás szűrésére használható fel.

<PSearch id="ComboBoxSample" displaytype="ComboSearch" filtertype="complex">
  <ComboDescription>ComboSample</ComboDescription>
  <Caption>Sample Caption</Caption>
  <ConnectedColumn>sampleTable.SampleField</ConnectedColumn>
  <Operator>in</Operator>
  <Query>
    (SELECT PeopleID
    FROM People WITH (NOLOCK)
    WHERE PeopleID = '#param#')
  </Query>
</PSearch>

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Width

Szűrőmező szélessége. Pixelben értendő.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Collation

Szabadszöveges szűrőmező esetén van értelmezve. Akkor használjuk, ha az adatbázis mezőre eltérő Collation szerint akarunk szűrni, mint az alapbeállítás. Opcionális.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/DefaultValue

Szűrőmező alapértelmezett értéke. RuleValueType típus. Opcionális.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/ComputedValue

Szűrőmező számított értéke. RuleValueType típus. Opcionális.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/SessionValue

Szűrőmezőn található "házikó" ikonra kattintva kiértékelődő szabály. RuleValueType típus. Opcionális.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Readonly

Szűrőmező szerkeszthetősége. RuleValueType típus. Opcionális.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Visible

Szűrőmező láthatósága. RuleValueType típus. Opcionális.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/PlaceHolder

Szűrőmezőbe írt szöveg, ha nincs benne érték. RuleValueType típus. Opcionális.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/DisplayOver

Ha a szűrőmezőt nem a PSearchPanel-en szeretnénk megjeleníteni, hanem a táblázat egy oszlopának fejléce alatt, akkor be kell állítanunk ezt a node-ot. Értéke annak az oszlopnak a name attribútuma, amely fejléce alatt szeretnénk, hogy megjelenjen a szűrőmező. Opcionális.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Icon

(Effector 5.0.001+): ActionButton típusú PSearch esetén használható. A gombra tehetünk ki a felirat elé egy magyarázó ikont az előre definiált fontkészletből. Opcionális.

<Icon>efi-select-multiple-all</Icon>

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/OnlyNumber

TextBox szűrőmező esetén használható node, true érték esetén a mezőbe csak számértéket tudunk beírni. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke false.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/UseHTMLEncode

TextBox szűrőmező esetén használható node. Értékének true-ra állításával a beírt karaktereket HTML-kódolás után keresi az adatbázisban. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke false.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/CharacterCounterType

TextBox szűrőmező esetén használható node, a maximálisan beírható karakterek számát lehet vele megjeleníteni. Lehetséges értékei:

 • None: nincs kiírva (alapértelmezett érték)
 • Count: számolja a beírt karaktereket
 • Remaining: a maximális karakterszámból levonja a beírt karakterek számát

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/TriState

Három állású jelölőnégyzet, "igen/nem/mindegy" feltételekkel. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke true.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/IsMultiSelect

(Effector 5.0.001+): ComboSearch és DateRange esetén használható node. Értékének true-ra állításával több elemet is kiválaszthatunk a lenyíló listában. Ilyenkor a kiválasztott elemek 'IN' operátorral szerepelnek a szűrésben. Opcionális logikai érték, alapértelmezett értéke false.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/QueryDescription

Akkor használható, ha a PSearch node displaytype attribútumában QuerySearch van megadva. Érték listából választva szűrhetjük a /DataGridViewClass/PSearches/PSearch/ConnectedColumn-ban definiált mező értékeit.

Attribútumok:

 • LinkScreen: annak a képernyőnek a nevét tartalmazza, amely meg nyílik az értékválasztó gomb megnyomásakor
 • QueryDescription: az adatforrásként kapcsolt DDO neve, amely a kapcsolt mezőnek megfelelő adatokat tartalmazza
 • ValueMember: annak az oszlopnak a neve, amely az értéket tartalmazza
 • DisplayMember: annak az oszlopnak a neve, amely az értékhez tartozó szöveg leírást tartalmazza

   <PSearch id="SampleQuerySearch" displaytype="QuerySearch" filtertype="complex">
     <QueryDescription LinkScreen="ScreenSample" QueryDescription="DDSample" ValueMember="SampleValue" DisplayMember="DisplayValue" />
     <Caption>Sample Caption</Caption>
     <ConnectedColumn>SampleTable.SampleField</ConnectedColumn>
     <Operator>in</Operator>
     <Query>
       (SELECT SampleID1
       FROM SampleTable WITH (NOLOCK)
       WHERE Deleted=0 AND SampleID2 = #param#)
     </Query>
   </PSearch>
  

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/DDO

Akkor használható, ha a PSearch node displaytype attribútumában TagCloud van megadva. Az adatforrás meghatározását végezhetjük el vele, annak a DDO-nak a nevét tartalmazza, amely a címkefelhő adatait szolgáltatja. Fontos, hogy ez a DDO fogadni tudja a dgvc-n definiált szűrőket.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/TagGroupColumn

Akkor használható, ha a PSearch node displaytype attribútumában TagCloud van megadva.A DDO azon oszlopa, amely a csoport nevét tartalmazza.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/TagCaptionColumn

Akkor használható, ha a PSearch node displaytype attribútumában TagCloud van megadva. A DDO azon oszlopa, amely a címkék feliratát tartalmazza.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/TagValueColumn

Akkor használható, ha a PSearch node displaytype attribútumában TagCloud van megadva. A DDO azon oszlopa, amely a címke mellett megjelenített számláló értékét tartalmazza.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/TagIDColumn

Akkor használható, ha a PSearch node displaytype attribútumában TagCloud van megadva. A DDO azon oszlopa, amely a címkéhez tartozó (csoporton belüli) egyedi azonosítót tartalmazza

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/TagPSearchDefinitionColumn

Akkor használható, ha a PSearch node displaytype attribútumában TagCloud van megadva. A DDO azon oszlopa, amely a szűréshez definiál egy PSearch elemet.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/DisplayGroupInControl

Akkor használható, ha a PSearch node displaytype attribútumában TagCloud van megadva. Értéke true vagy false lehet, az alapértelmezett érték true. Ha értéke false, akkor a kontrollon nem jelenik meg, hogy mely csoportokból lettek választva az aktív címkék.

Példa:

<PSearch id="tagCloud1" displaytype="TagCloud" filtertype="simple">
  <Caption>Tag cloud</Caption>
  <DDO>DDTagCloudSample</DDO>
  <TagGroupColumn>tagGroup</TagGroupColumn>
  <TagCaptionColumn>tagCaption</TagCaptionColumn>
  <TagValueColumn>count</TagValueColumn>
  <TagIDColumn>tagID</TagIDColumn>
  <TagPSearchDefinitionColumn>psearchDef</TagPSearchDefinitionColumn>
  <Width>430</Width>
  <DisplayGroupInControl>false</DisplayGroupInControl>
</PSearch>

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/ButtonLooksLike (Effector 5.3+)

Opcionális. Link típusú ActionButton esetén használható. Segítségével megadhatjuk, hogy az adott gomb melyik gombra hasonlítson kinézetre. Lehetséges értékei: DeleteObject, CancelButton, NewObject.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/LinkMM

Link típusú ActionButton esetén használható. Segítségével megadhatjuk, hogy az új képernyő melyik munkamódszeren jelenjen meg. Ha a /DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Action értéke DeleteObject, akkor a node üres.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/LinkScreen

Link típusú ActionButton esetén használható. Az új képernyő az adott munkamódszeren belül itt adható meg a már ismert képernyő referenciával. Ha a /DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Action értéke DeleteObject, akkor a node üres.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/LinkBusinessObject

Link típusú ActionButton esetén használható. Az itt beállított üzleti objektum fogja reprezentálni a létrehozandó objektumunkat. Ha a /DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Action értéke DeleteObject, akkor a node üres.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/LinkComponent

Link típusú ActionButton esetén használható. Az új képernyő Component-je, amely értelmezni fogja a beérkező filtereket. Ha a /DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Action értéke DeleteObject, akkor a node üres.

Megjegyzés: Az Effector jelenleg nem használja ezt a beállítást, a korábbi verziók miatt maradt a rendszerben.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Action

Link típusú ActionButton esetén a lehetséges értékei:

 • NewObject: új objektum felvételére lehet használni a gombot. Ilyenkor a LinkBusinessObject-ben beállított BusinessObject vagy annak altípusából hoz létre újat a keretrendszer.
 • DeleteObject: a kijelölt sor, sorok törlődnek a rendszerből
 • SimpleLink: egy szabadon beparaméterezett Screen-t jelenít meg, ahol tetszőleges további műveletek végezhetőek.

  Attribútumok:

  • RefreshAfterAction: a művelet végrehajtása után frissüljön-e az egész képernyő, vagy az aktuális komponens. Opcionális, lehetséges értékei component, screen, nothing. Alapértelmezett értéke none.
  • RefreshScreenAfterAction: a művelet végrehajtása után frissüljön-e a képernyő. Opcionális logikai attribútum, alapértelmezett értéke false.
  • CloseScreenAfterAction: a művelet végrehajtása után a képernyő bezárását kezdeményezi. Opcionális logikai attribútum, alapértelmezett értéke false.

ProcessResultSet típusú ActionButton esetén a lehetséges értékei:

 • ExcelExport: a táblázatban megjelenített adatokra meghívja a keretrendszer ExcelExport funkcióját (Excel táblázatot készít belőle)

  Megjegyzés: Effector 5.0.001 verziótól a következő formátumokba lehet adatot exportálni: xls, xlsx, pdf, csv, ods, valamint lehetőség van megadni az exportálási tartományt is: az aktuális képernyő, a kijelölt rekordok, illetve az összes rekord exportja is lehetséges.

 • ProcessResultSet: a táblázat adataira meghívja a keretrendszer ProcessResultSet funkcióját. Ebben az esetben az Action node-on beállíthatóak bizonyos attribútumok is:
  • sp: A meghívandó tárolt eljárás neve.
  • CloseScreenAfterAction: a képernyő bezárását kezdeményezi a művelet befejezése után, értéke true, false.
  • RefreshAfterAction: értéke a screen, component, nothing lehetőségek egyike lehet. Itt állítható be, hogy képernyő melyik része frissüljön a PRS meghívása után. Ha ez a beállítás hiányzik, akkor a RefreshScreenAfterAction beállítása lesz érvényes.
  • RefreshScreenAfterAction: a művelet végrehajtása után frissítse-e a komponenst. Elavult, a RefreshAfterAction használata javasolt.
  • OnlySelectedRows: csak a kijelölt sorokat adja-e át a PRS funkciónak vagy a táblázat összes sorát. Értéke true, false.

Outer típusú ActionButton esetén értéke tetszőleges szöveg, amely átadódik az egyedi DLL-nek.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/DataSources

ExcelExport típusú Action esetén megadható más adathalmaz (dgvc) is (több is lehet), ezek gyűjtőtag-je.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/DataSources/DataSource

Annak a megjelenítőnek (dgvc) a nevét adjuk meg a tag-ek között prefix nélkül, amelynek tartalmát exportálni szeretnénk. Számuk tetszőleges lehet.

Attribútumok:

 • type: jelenleg nem használt, értéke dgvc
 • filtertype: a bejövő vagy a kimenő filterek legyenek átadva az exportáláskor, tehát amelyik megjelenítőn megnyomtam a gombot, az ahhoz a megjelenítőhöz tartozó in- vagy out filtereket kapja meg az export eljárás. Opcionális attribútum, két lehetséges értéke: in, out. Alapértelmezett beállítás az out.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/ExcelTemplate

ExcelExport típusú Action esetén megadható excel template, amelybe az adatexport történik. A template elérési útját az ExcelTemplate táblában kell megadni.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/ChainItems

ActionButtonChain típusú ActionButton esetén egy gombra több funkciót fel lehet fűzni, azaz egy gombra nyomással el tudjuk érni azt, mintha egymás után több gombot nyomtunk volna meg a felületen. Ezek gyűjteménye a ChainItems.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/ChainItems/Item

Értéke annak az ActionButton-nak az azonosítója (id attribútuma), amelyikhez tartozó műveletet végre szeretnénk hajtani.

Attribútumok:

 • id: azonosító, e szerinti sorrendben futnak le az egyes Item node-okban definiált funkciók

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Module

Outer típusú ActionButton esetén használható: a meghívni kívánt modul neve és elérési útvonala.

<Module classname="orn_Sample.SampleFunction">[##LocalProgramPath##]\Sample.dll</Module>

A rendszer a [##LocalProgramPath##] karakterláncot kicseréli a saját útvonalára.

Attribútumok:

 • classname: a modulban lévő osztályt határozza meg, amely osztálynak egy speciális interfészt kell megvalósítania (dialógus ablakról hívva az IEVIEditForm, táblázatról hívva az IEVIDataGrid interfészt).

Példa:

<PSearch id="Sample" displaytype="ActionButton" actiontype="Outer">
  <Module classname="SampleModule.SampleClass">[##LocalProgramPath##]\SampleModule.dll</Module>
  <Caption>StartProfiler</Caption>
  <Action RefreshAfterAction="screen">SampleAction</Action>
</PSearch>

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Question

ActionButton esetén használható node. Párbeszédablakot nyit meg a funkció lefutása előtt. Opcionális.

Attribútumok:

 • type: a felugró párbeszédablak típusa, lehetséges értékei:
  • OkCancel: a felugró ablak tartalmaz egy "OK" és egy "Cancel" gombot. Az "OK" gomb megnyomására a művelet folytatódik, a "Mégsem" gomb megnyomására nem fog történni semmi.
  • Ok: egy tájékoztató ablakot lehet megjeleníteni mentés előtt
  • Cancel: tájékoztatást jelenít meg, de meg is akadályozza a mentést

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Question/Condition

Ez a node határozza meg, hogy milyen szabálynak kell lefutnia, melynek true visszatérési értéke esetén jelenik meg a párbeszédablak.

/DataGridViewClass/PSearches/PSearch/Question/Message

A Condition node-ban meghatározott feltétel true értéke esetén a Message node értéke jelenik meg.

Példa:

<PSearch id="SampleButton" displaytype="ActionButton" actiontype="Outer" CloseScreenAfterAction="true">
  <Caption>SampleCaption</Caption>
  <Action>SampleAction</Action>
  <Module classname="SampleModule.SampleClass">[##LocalProgramPath##]\SampleModule.dll</Module>
  <Question type="Ok">
    <Condition type="Constant">true</Condition>
    <Message type="Constant">SampleMessage</Message>
  </Question>
</PSearch>

/DataGridViewClass/Summaries

Összegző sor. Gyűjtemény.

/DataGridViewClass/Summaries/Summary

Összegző sor egy mezője.

Attribútumok:

 • SummaryType: az aggregálás típusa, értékei
  • Sum: oszlop értékeinek összegzése
  • Average: oszlop értékeinek átlagolása
  • Count: oszlop értékeinek száma
  • Maximum: oszlop értékeinek maximuma
  • Minimum: oszlop értékeinek minimuma
  • Custom: tetszőleges szöveg megjelenítése a Column attribútumban megadott oszlop alatt

   <Summary SummaryType="Custom" Column="SampleColumn">Összesen:</Summary>

 • Column: melyik oszlopra szeretnénk alkalmazni az aggregálást

Példa:

<Summaries>
  <Summary SummaryType="Custom" Column="CustomerName">Összesen:</Summary>
  <Summary SummaryType="Sum" Column="Salary"></Summary>
  <Summary SummaryType="Average" Column="DailyWork"></Summary>
</Summaries>

Példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <DataGridViewClass> <Name>Users</Name> <Caption>Felhasználók</Caption> <OutFilterColumn>ID</OutFilterColumn> <DDO>DDBaseUsers</DDO> <BusinessObject idcolumn="ID">BusinessObjectUser</BusinessObject> <OrderColumn>PeopleName</OrderColumn> <DocumentDragAndDropPSearch>NewDocument</DocumentDragAndDropPSearch> <Columns> <Column name="PeopleName"> <ColumnCaption>Felhasználó</ColumnCaption> <Visible>true</Visible> </Column> <Column name="ID"> <Visible>false</Visible> </Column> <Column name="UserID"> <Visible>false</Visible> </Column> <Column name="Email"> <Visible>true</Visible> </Column> <Column name="UserName"> <ColumnCaption>Felhaszn. név</ColumnCaption> <Visible>true</Visible> </Column> <Column name="Department"> <Visible>false</Visible> </Column> </Columns> <PSearches> <PSearch id="NewUser" displaytype="ActionButton" actiontype="Link"> <LinkMM>MMPEP</LinkMM> <LinkScreen>ScreenNewUser</LinkScreen> <LinkBusinessObject>BusinessObjectPeople</LinkBusinessObject> <LinkComponent>ComponentUserEdit</LinkComponent> <Caption>Új felhasználó</Caption> <Action>NewObject</Action> </PSearch> </PSearches> </DataGridViewClass>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 6 hete
 • Effector