Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Diagram

Diagramot lehet vele megjeleníteni. Az XML csomag ChartForm könyvtárjában találhatók a fájlok. A fájl neve minden esetben ChartForm karakterlánccal kell kezdődnie.

/ChartForm

Ez fogja össze a megjelenítőt leíró XML fájl struktúráját.

/ChartForm/Name (String)

Mindig a fájl neve mínusz a kiterjesztés.

/ChartForm/DDO (String)

A diagram adatait visszaadó DDO xml neve. A DDO-ról bővebben a DDO és a filterek kezelése szakaszban olvashat.

/ChartForm/ChartType (String)

Az alapértelmezett diagramtípus, értéke lehet:

 • spline: ívelt vonal
 • areaspline: ívelt vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött.
 • line: vonal
 • area: vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött.
 • bar: sáv
 • pie: kőr
 • column: oszlop

/ChartForm/Legend

Az értéke lehet true / false, és azt szabályozza, hogy látható-e a jelmagyarázat.

Attribútumok:

 • position: Opcionális attribútum, meghatározza, hogy a jelmagyarázat hol jelenjen meg. Értéke lehet:
  • Right: jobb oldalon, ez az alapértelmezett
  • Left: bal oldalon
  • Bottom: alul

/ChartForm/TopText (String)

Opcionális node. Lehetőség van a diagram fülé egy statikus szöveget írni.

/ChartForm/BottomText (String)

Opcionális node. Lehetőség van a diagram alá egy statikus szöveget írni.

/ChartForm/SeriesIDColumn (String)

A keretrendszer képes egynél több sorozat megjelenítésre (bal oldalt két személyt jelölnek ki, és jobb oldalon a diagramban a két személy mint két sorozat lesz megjelenítve a diagramban). A sorozat azonosítója. (pl PeopleID)

/ChartForm/SeriesColumn (String)

Annak az oszlopnak a neve, amely a sorozathoz tartozó szöveges leírást tartalmazza, például az ember neve.

/ChartForm/CategoriesColumn (String)

Annak az oszlopnak a neve, amely az X tengely osztásait tartalmazza. (pl. a hét száma)

/ChartForm/ColorColumn (String)

Opcionális node. Annak az oszlopnak neve, amelyben a színek vannak definiálva a diagramnak. Ez csak a lehetséges színek tömbjét változtatja meg amiből továbbra is a Highchart választja a megfelelőt.

/ChartForm/Colors (String)

Opcionális node. Be lehet állatni vele, hogy egyes sorozatokat mely színekből választva rajzoljon ki. Ez egy vesszővel elválasztott listát jelent.

/ChartForm/BackgroundColor (String)

Opcionális node. Segítségével beállítható a háttér színe.

/ChartForm/RadiusColumn (String)

Opcionális node. Beállítható, hogy mely oszlop tartalmazza az indikátorok rádiuszát.

/ChartForm/Stacked

Opcionális node. Halmozott megjelenítés beállítása. Értéke lehet Normal és Percent.

/ChartForm/ChartJSONObject (String)

Opcionális node. Az Effector előállít egy JSON szöveget, amely alapján a HighChart képes felépíteni egy diagramot. Ezt lehet kiegészíteni az ebben a beállításban megadott JSON szöveggel.

/ChartForm/AutoRefresh (Integer)

Opcionális node. Bekapcsolja az automatikus frissülést. A Beírt érték percben értendő.

/ChartForm/NavigationButton (Boolean)

Opcionális node. Értéke true / false lehet. Alapért elemezett érték false. Bekapcsolható vele a diagramon egy kis gomb, amely segítségével exportálni lehet a diagramot.

/ChartForm/ChainListNodes

Opcionális node. Lehetőség van linkelt képernyő paraméterezésére, amelyről bővebben a DGVC és PSearch típusok fejezetben olvashat.

/ChartForm/PSearches

Opcionális node. Lehetőség van további szűrő mező paraméterezésére, amelyről bővebben a DGVC és PSearch típusok fejezetben olvashat.

/ChartForm/xAxis

Opcionális node. Az x tengely beállításait gyűjtő tag.

/ChartForm/xAxis/LabelRotation

Az x tengely feliratainak elforgatása fokban

Példa:

<xAxis>
  <LabelRotation>-45</LabelRotation>
</xAxis>

/ChartForm/DataColumns

Ez egy gyűjtő node. Ebben a nodeb-an kell felsorolni az adatokat tartalmazó oszlopok nevét és beállításait.

/ChartForm/DataColumns/DataColumn

A node értéke az adatokat tartalmazó DDO beli oszlop neve. Több ilyen is lehet, ebben az esetben egy sorozathoz több diagram is tartozhat.

Attribútumok:

 • ChartType: A ChartType attribútum adja meg a diagram típusát határozza meg. Opcionális attribútum, ha nincs kitöltve, akkor a /ChartForm/ChartType node-ból veszi az értéket a rendszer. Értéke lehet:

  • spline: ívelt vonal
  • areaspline: ívelt vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött.
  • line: vonal
  • area: vonal diagram, a vonal alatti terület kitöltött.
  • bar: sáv
  • pie: kőr
  • column: oszlop
 • Caption: Opcionális attribútum. A Caption attribútummal pedig megkülönböztető végződést lehet adni.
 • FillGapWithValue: Opcionális attribútum. Ezzel a beállíéátssal meg lehet adni, hogy azokban az esetekben, ha egy kategóriára (y tengely elem) nem tartalmaz adatot az adott DataColumn oszlopban, milyen értéket írjon a helyre. (valós szám adható meg)
 • AxisOptions: Opcionális attribútum. A felhasználható tengely opciók paraméterezéséhez használt node. Értéke egy JSON string, mely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát.
 • MarkerOptions: Opcionális attribútum. A felhasználható markerek beállításához használt node. Értéke egy JSON string, mely az elérhető opciókat tartalmazza. Lásd a gyártó oldalát.
 • ShowInLegend: Opcionális attribútum. Segítségével megadhatjuk, hogy a jelmagyarázatban szerepeljen-e az adott sorozat.

Példa:

<DataColumns>
  <DataColumn ChartType="areaspline" Caption=" - Valószínûség">Data2</DataColumn>
  <DataColumn ChartType="spline" Caption=" - Aktivitás">Data</DataColumn>
</DataColumns>

Példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?> <ChartForm> <Name>ChartFormProjectActivity</Name> <Caption>Ügylet aktivitás</Caption> <DDO>DDChartProjectActivity</DDO> <ChartType>areaspline</ChartType> <Legend position="Bottom">true</Legend> <TopText /> <BottomText /> <xAxis> <LabelRotation>-45</LabelRotation> </xAxis> <SeriesIDColumn>SeriesID</SeriesIDColumn> <SeriesColumn>Series</SeriesColumn> <CategoriesColumn>Category</CategoriesColumn> <DataColumns> <DataColumn ChartType="areaspline" Caption=" - Valószínûség">Data2</DataColumn> <DataColumn ChartType="spline" Caption=" - Aktivitás">Data</DataColumn> </DataColumns> <ChainListNodes> <ChainListNode> <ClickedColumn>Value</ClickedColumn> <KeyColumn type="Project_ID">SeriesID</KeyColumn> <LinkMM>MMFolyamatok</LinkMM> <LinkScreen>ScreenProject</LinkScreen> <LinkComponent>ComponentProjectsEdit</LinkComponent> </ChainListNode> </ChainListNodes> </ChartForm>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 6 hete
 • Effector