Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Excel Like Form

Ezzel a komponenssel adatok rögzíthetőek egy excel-szerű felületen.

/ExcelLikeForm

Root node.

/ExcelLikeForm/Name

Az állomány egyedi azonosítója.

/ExcelLikeForm/Caption

Opcionális. A megjelenítő címkéje. Jelenleg nem használt.

/ExcelLikeForm/DDO

Az adatforrás.

/ExcelLikeForm/BusinessObject

Ezt használja a rendszer az excel betöltésére és mentésére. A BO-ból a rendszer figyelembe veszi a jogosultsággal kapcsolatos beállításokat is.

/ExcelLikeForm/SpreadJSONColumn

DDO oszlop neve, amely tartalmazza a megjeleníteni kívánt JSON-t, a BusinessObject-ben is ugyanezzel a névvel kell szerepelnie.

/ExcelLikeForm/IDColumn

Egy DDO-beli oszlop neve, amely tartalmazza az excel egyedi azonosítóját.

/ExcelLikeForm/TemplateIDColumn

Annak az oszlopnak (BO) a neve, amely meghatározza, hogy melyik sablon excel-ből lett létrehozva az adott sor.

/ExcelLikeForm/TemplateNameColumn

Annak az oszlopnak a neve, amely tartalmazhatja a template nevét. Opcionális beállítás.

/ExcelLikeForm/NameColumn

Egy DDO-beli oszlop neve, amely tartalmazza az excel nevét. Opcionális beállítás.

/ExcelLikeForm/DataCollectorSP

Opcionális, annak a tárolt eljárásnak a neve, amely az adatokat betöltéskor összegyűjti. A következő paramétereket kell fogadnia (ezeket az értékeket a rendszer automatikusan tölti):

 • @ProcessID BIGINT: Kötelező paraméter, a feldolgozást összefogó azonosító kerül bele (a rendszer ez alá az azonosító alá tárolja az egyes értékeket)
 • @ExcelID INT: Kötelező paraméter, az excel JSON-t tartalmazó táblának az egyik sorát jelöli meg
 • @TemplateExcelID INT: Kötelező paraméter, melyik sablonból lett létrehozva az excel sor
 • @userID INT: Opcionális paraméter; ha létezik, akkor a rendszer a bejelentkezett felhasználó id-jával tölti ki.

/ExcelLikeForm/DataDistributorSP

Opcionális, annak a tárolt eljárásnak a neve, amely mentéskor az adatokat szét fogja osztani. A következő paramétereket kell fogadnia (ezeket az értékeket a rendszer automatikusan tölti):

 • @ProcessID BIGINT: Kötelező paraméter, a feldolgozást összefogó azonosító kerül bele (a rendszer ez alá az azonosító alá tárolja az egyes értékeket)
 • @ExcelID INT: Kötelező paraméter, az excel JSON-t tartalmazó táblának az egyik sorát jelöli meg
 • @TemplateExcelID INT: Kötelező paraméter, melyik sablonból lett létrehozva az excel sor
 • @userID INT: Opcionális paraméter; ha létezik, akkor a rendszer a bejelentkezett felhasználó id-jával tölti ki
 • @Comment VARCHAR(MAX): Opcionális paraméter; ha létezik, és ha egyedi excellikeform megvalósítást használunk, akkor ebben a paraméterben át lehet adni egy a felületen bekért szöveget, amelynek mentéséről a DataDistributorSP tárolteljárásban kell gondoskodni

/ExcelLikeForm/DataParametersTable

Opcionális, annak a táblának a neve, amely tartalmazza azokat a cella tartományokat, amelyeket az adatok begyűjtésekor, illetve kigyűjtésekor használni fog a rendszer.

/ExcelLikeForm/DataValuesTable

Opcionális, annak a táblának a neve, amelyet a rendszer az adatok betöltésére, kimentésére használ. A DataCollectorSP és a DataDistributorSP ezt a táblát írja / olvassa a DataParametersTable táblában leírt paraméterek alapján.

/ExcelLikeForm/SheetsToHide (Effector 5.4+)

Az elrejteni kívánt sheet-ek neve felsorolva, "#|#" jellel elválasztva egymástól. Opcionális beállítás.

/ExcelLikeForm/TemplateURL

Ritkán használt opció. Lényegében annak a view-nak az elérési útját kell megadni, amely az alapértelmezett megjelentő helyett akarunk használni. Ezzel lehetőség van egyedi javascript kódot írni, olyanokat, amelyeket egy általános megjelenítőn nem értelmezhető műveleteket hajtanak végre. Ilyen művelet lehet például sorok elrejtése a betöltött adatok alapján.

Példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<ExcelLikeForm>
  <Name>ELFHQReadOnly</Name>
  <Caption />

  <DDO>DDHQExcel</DDO>

  <BusinessObject>BusinessObjectExcelReadOnly</BusinessObject>

  <SpreadJSONColumn>JSON</SpreadJSONColumn>
  <!--DDO oszlop neve, amely tartalmazza a megjeleníteni kívánt JSON-t, a BO-ban is ugyanennek kell lennie az oszlop nevének-->

  <IDColumn>id</IDColumn>
  <!--DDO oszlop neve, amely tartalmazza az Excel egyedi azonosítóját a BO-hoz kell, a BO-ban is ugyanennek kell lennie az oszlop nevének-->
  <TemplateIDColumn>TemplateExcelID</TemplateIDColumn>
  <!--DDO oszlop neve, amely tartalmazza, hogy melyik template alapján lett létrehozva, a BO-ban is ugyanennek kell lennie az oszlop nevének-->
  <TemplateNameColumn>TemplateName</TemplateNameColumn>
  <NameColumn>Name</NameColumn>

  <DataCollectorSP>osp_wrk_ExcelTakeOut_CollectData</DataCollectorSP>
  <DataDistributorSP>osp_wrk_ExcelTakeOut_DistributeData</DataDistributorSP>
  <DataParametersTable>orn_ExcelTakeOutParameters</DataParametersTable>
  <DataValuesTable>orn_ExcelTakeOutData</DataValuesTable>

  <TemplateURL>delivery/js/forecastexcellikeform/view.html</TemplateURL>
  <!--Egyedi view betöltése-->
</ExcelLikeForm>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 6 hete
 • Effector