Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Profile

A megjeleníthető munkamódszerek listáját tartalmazza. Az alapértelmezett képernyőt, illetve a gyors linkeket is itt lehet definiálni. Tipikusan egy van belőle, amely az XML csomag Profile könyvtárjában található.

/Profile

Attribútumok:

 • id - fájlnév a Profile nélkül, azaz ennek a fájlnak ProfileDefault.xml a neve.

/Profile/DefaultView (RuleValueType)

Ebben a tag-ben tároljuk el a kezdő nézetet, melyet a következő formában kell megadni: MMName/ScreenName.

Példa:

<DefaultView type="Constant">MMTorzsadatok/ScreenUsers<DefaultView>

/Profile/MMk/

Gyűjtemény. A Profile-hoz tartozó munkamódszerek listája.

Példa:

<MMk>
  <MM id="MMFolyamatok" icon="IconMMFolyamatok" color="56,86,131">Tudásbázis</MM>
  <MM id="MMTorzsadatok" icon="IconMMTorzsadatok" color="56,86,131">Törzsadatok</MM>
</MMk>

/Profile/MMk/MM (String)

Értéke a munkamódszer megjelenítendő neve.

Attribútumok:

 • id - a munkamódszert leíró XML fájlneve kiterjesztés nélkül.
 • icon - nem használatos, de kötelező megadni.
 • color - nem használatos, de kötelező megadni.

/Profile/QuickLaunch/

Opcionális.

Gyűjtemény. Fix menüpontokat definiál a lenyíló listába.

Példa:

<QuickLaunch>
  <Item id="elso">
    <Name>Jelszó módosítás</Name>
    <MM>MMTorzsadatok</MM>
    <Screen>ScreenNewUser</Screen>
    <Filters>
      <Filter>
        <Name>ID</Name>
        <Type>Out</Type>
        <Value type="SQL" return="int" default="0"><![CDATA[SELECT TOP 1 ID FROM [User]WITH(NOLOCK) WHERE UserID = '[##Session.UserID##]' AND Deleted = 0 ORDER BY ID DESC]]></Value>
      </Filter>
    </Filters>
  </Item>
  <Item id="masodik">
     <Name>Profil módosítás</Name>
     <MM>MMIDE</MM>
     <Screen>ScreenIDEPeopleEdit</Screen>
     <Visible>true</Visible>
     <Filters>
      <Filter>
       <Name>People_ID</Name>
       <Type>Out</Type>
       <Value type="SQL" return="string" default="">SELECT '[##Session.UserID##]'</Value>
      </Filter>
      <Filter>
       <Name>JumpType</Name>
       <Type>Param</Type>
       <Value type="SQL" return="string" default="">SELECT 'NoAction'</Value>
      </Filter>
     </Filters>
  </Item>
</QuickLaunch>

/Profile/QuickLaunch/Item

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott QuickLaunch elemet leíró node.

Attribútumok:

 • id (v5.0-tól) - egyedinek kell lennie az egész XML-ben. Kötelező attribútum!

/Profile/QuickLaunch/Item/Name (String)

Tartalma lesz a menüpont felirata.

/Profile/QuickLaunch/Item/MM (String)

A megnyitni kívánt képernyőt tartalmazó munkamódszer neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Screen (String)

A megnyitni kívánt képernyő neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters

Gyűjtemény. A képernyő megnyitásához szükséges filterek definíciói.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott filter definíciója.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Name (String)

A filtert azonosító név.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Type (String)

A filter típusa. (Általában Out / Param.)

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Value (RuleValueType)

A filter értéke.

/Profile/CustomLogoUrl (String)

Opcionális.

Egyedi logót tartalmazó fájl elérési útvonala.

Példa: <CustomLogoUrl>ui/gfx/custom_logo.png</CustomLogoUrl>

/Profile/MenuType (String)

Opcionális. Alapértelmezett: top

Desktop nézetben ezzel lehet állítani, hogy felső vagy oldalsó menü jelenjen meg.

Lehetséges értékei: top/side

Példa: <MenuType>top</MenuType>

/Profile/ExitButttonIsVisible (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

A side menüben a kilépés opció látható-e.

Példa: <ExitButttonIsVisible>false</ExitButttonIsVisible>

/Profile/QuickLaunchBlockCollapsed (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

A QuickLaunch blokk a side menüben automatikusan legyen-e összezárva.

Példa: <QuickLaunchBlockCollapsed>false</QuickLaunchBlockCollapsed>

/Profile/SkinSwitchingIsEnabled (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

A skin váltás engedélyezett-e.

Példa: <SkinSwitchingIsEnabled>false</SkinSwitchingIsEnabled>

/Profile/ESCIsEnabled (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

Esc Billentyűre bezáródjanak-e a felugró képernyők.

Megjegyzés: Effector 5.0.001-től nem használt.

Példa: <ESCIsEnabled>false</ESCIsEnabled>

/Profile/PSearchOverflow (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

PSearch panelen lévő filterek átfolyhatnak-e több sorba.

Megjegyzés: Effector 5.0.001-től nem használt.

Példa: <PSearchOverflow>false</PSearchOverflow>

Példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <Profile id="Default"> <DefaultView type="Constant" return="string" default="">MMIDE/ScreenIDE</DefaultView> <MMk> <MM id="MMIDE" icon="IconMMErtekesites" color="56,86,131">IDE</MM> <MM id="MMGVH" icon="colors" color="56,86,131">GVH</MM> <MM id="MMCRT01" icon="colors" color="56,86,131">CRT01</MM> </MMk> <SkinSwitchingIsEnabled>false</SkinSwitchingIsEnabled> <ESCIsEnabled>false</ESCIsEnabled> <QuickLaunch> <Item> <Name>Jelszó megváltoztatása</Name> <MM>MMTorzsadatok</MM> <Screen>ScreenChangePassword</Screen> <Filters> <Filter> <Name>ID</Name> <Type>Out</Type> <Value type="SQL" return="int" default="0"> <![CDATA[ SELECT TOP 1 ID FROM [User] WITH (NOLOCK) WHERE UserID = '[##Session.UserID##]' AND Deleted = 0 ORDER BY ID DESC ]]> </Value> </Filter> </Filters> </Item> </QuickLaunch> </Profile>

 • Legutóbb frissítve: 21 hét 2 napja
 • Effector