Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 5.5

XML referencia 5.5

Effector Studio 2.0 kézikönyv

Effector Studio 2.0 összefoglaló

Profile

A megjeleníthető munkamódszerek listáját tartalmazza. Az alapértelmezett képernyőt, illetve a gyors linkeket is itt lehet definiálni. Tipikusan egy van belőle, amely az XML csomag Profile könyvtárjában található.

/Profile

Attribútumok:

 • id - fájlnév a Profile nélkül, azaz ennek a fájlnak ProfileDefault.xml a neve.

/Profile/DefaultView (RuleValueType)

Ebben a tag-ben tároljuk el a kezdő nézetet, melyet a következő formában kell megadni: MMName/ScreenName.

Példa:

<DefaultView type="Constant">MMTorzsadatok/ScreenUsers<DefaultView>

/Profile/MMk/

Gyűjtemény. A Profile-hoz tartozó munkamódszerek listája.

Példa:

<MMk>
  <MM id="MMFolyamatok" icon="IconMMFolyamatok" color="56,86,131">Tudásbázis</MM>
  <MM id="MMTorzsadatok" icon="IconMMTorzsadatok" color="56,86,131">Törzsadatok</MM>
</MMk>

/Profile/MMk/MM (String)

Értéke a munkamódszer megjelenítendő neve.

Attribútumok:

 • id - a munkamódszert leíró XML fájlneve kiterjesztés nélkül.
 • icon - nem használatos, de kötelező megadni.
 • color - nem használatos, de kötelező megadni.

/Profile/QuickLaunch/

Opcionális.

Gyűjtemény. Fix menüpontokat definiál a lenyíló listába.

Példa:

<QuickLaunch>
  <Item id="elso">
    <Name>Jelszó módosítás</Name>
    <MM>MMTorzsadatok</MM>
    <Screen>ScreenNewUser</Screen>
    <Filters>
      <Filter>
        <Name>ID</Name>
        <Type>Out</Type>
        <Value type="SQL" return="int" default="0"><![CDATA[SELECT TOP 1 ID FROM [User]WITH(NOLOCK) WHERE UserID = '[##Session.UserID##]' AND Deleted = 0 ORDER BY ID DESC]]></Value>
      </Filter>
    </Filters>
  </Item>
  <Item id="masodik">
     <Name>Profil módosítás</Name>
     <MM>MMIDE</MM>
     <Screen>ScreenIDEPeopleEdit</Screen>
     <Visible>true</Visible>
     <Filters>
      <Filter>
       <Name>People_ID</Name>
       <Type>Out</Type>
       <Value type="SQL" return="string" default="">SELECT '[##Session.UserID##]'</Value>
      </Filter>
      <Filter>
       <Name>JumpType</Name>
       <Type>Param</Type>
       <Value type="SQL" return="string" default="">SELECT 'NoAction'</Value>
      </Filter>
     </Filters>
  </Item>
</QuickLaunch>

/Profile/QuickLaunch/Item

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott QuickLaunch elemet leíró node.

Attribútumok:

 • id (v5.0-tól) - egyedinek kell lennie az egész XML-ben. Kötelező attribútum!

/Profile/QuickLaunch/Item/Name (String)

Tartalma lesz a menüpont felirata.

/Profile/QuickLaunch/Item/MM (String)

A megnyitni kívánt képernyőt tartalmazó munkamódszer neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Screen (String)

A megnyitni kívánt képernyő neve.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters

Gyűjtemény. A képernyő megnyitásához szükséges filterek definíciói.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter

A gyűjtemény egy eleme. Egy adott filter definíciója.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Name (String)

A filtert azonosító név.

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Type (String)

A filter típusa. (Általában Out / Param.)

/Profile/QuickLaunch/Item/Filters/Filter/Value (RuleValueType)

A filter értéke.

/Profile/CustomLogoUrl (String)

Opcionális.

Egyedi logót tartalmazó fájl elérési útvonala.

Példa: <CustomLogoUrl>ui/gfx/custom_logo.png</CustomLogoUrl>

/Profile/MenuType (String)

Opcionális. Alapértelmezett: top

Desktop nézetben ezzel lehet állítani, hogy felső vagy oldalsó menü jelenjen meg.

Lehetséges értékei: top/side

Példa: <MenuType>top</MenuType>

/Profile/ExitButttonIsVisible (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

A side menüben a kilépés opció látható-e.

Példa: <ExitButttonIsVisible>false</ExitButttonIsVisible>

/Profile/QuickLaunchBlockCollapsed (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

A QuickLaunch blokk a side menüben automatikusan legyen-e összezárva.

Példa: <QuickLaunchBlockCollapsed>false</QuickLaunchBlockCollapsed>

/Profile/SkinSwitchingIsEnabled (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

A skin váltás engedélyezett-e.

Példa: <SkinSwitchingIsEnabled>false</SkinSwitchingIsEnabled>

/Profile/ESCIsEnabled (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

Esc Billentyűre bezáródjanak-e a felugró képernyők.

Megjegyzés: Effector 5.0.001-től nem használt.

Példa: <ESCIsEnabled>false</ESCIsEnabled>

/Profile/PSearchOverflow (Boolean)

Opcionális. Alapértelmezett: true

PSearch panelen lévő filterek átfolyhatnak-e több sorba.

Megjegyzés: Effector 5.0.001-től nem használt.

Példa: <PSearchOverflow>false</PSearchOverflow>

Példa

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?> <Profile id="Default"> <DefaultView type="Constant" return="string" default="">MMIDE/ScreenIDE</DefaultView> <MMk> <MM id="MMIDE" icon="IconMMErtekesites" color="56,86,131">IDE</MM> <MM id="MMGVH" icon="colors" color="56,86,131">GVH</MM> <MM id="MMCRT01" icon="colors" color="56,86,131">CRT01</MM> </MMk> <SkinSwitchingIsEnabled>false</SkinSwitchingIsEnabled> <ESCIsEnabled>false</ESCIsEnabled> <QuickLaunch> <Item> <Name>Jelszó megváltoztatása</Name> <MM>MMTorzsadatok</MM> <Screen>ScreenChangePassword</Screen> <Filters> <Filter> <Name>ID</Name> <Type>Out</Type> <Value type="SQL" return="int" default="0"> <![CDATA[ SELECT TOP 1 ID FROM [User] WITH (NOLOCK) WHERE UserID = '[##Session.UserID##]' AND Deleted = 0 ORDER BY ID DESC ]]> </Value> </Filter> </Filters> </Item> </QuickLaunch> </Profile>

 • Legutóbb frissítve: 1 év 16 hete
 • Effector