Fejlesztői kézikönyv 6.4

XML Referencia 6.4

Effector Studio 6.4 összefoglaló

Effector Studio 6.4 kézikönyv

Effector WebAPI 6.4 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.3

XML Referencia 6.3

Effector Studio 6.3 összefoglaló

Effector Studio 6.3 kézikönyv

Fejlesztői kézikönyv 6.2

XML Referencia 6.2

Effector Studio 3.2 összefoglaló

Effector Studio 3.2 kézikönyv

Screen

Az adott képernyőn található komponenseket lehet megadni vele. Egy képernyőt lehet vízszintesen és függőlegesen bontani, illetve állhat csak egyetlen komponensből is.

/Form

Attribútumok:

 • id - az adott Screen egyedi azonosítója, ez legyen az XML fájnak a neve, a kiterjesztés nélkül.

 • name - a képernyő menüben megjelenő címkéje.

 • MaxWidth - felugró képernyő esetén a képernyő szélessége pixelben (400) vagy százalékban (60%)

 • MaxHeight - felugró képernyő esetén a képernyő magassága pixelben (600) vagy százalékban (50%)

Példák

Osztott

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<Form id="ScreenEvent" name="Események részletekkel" MaxWidth="95%" MaxHeight="100%" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://effector.hu/media/docs/schema/Screen.xsd">
  <CssClass>EditFormProject</CssClass>
  <SplitContainers>
    <Split id="1" orientation="Vertical" splitterDistance="50%" splitterDistanceOnTablet="315">
      <Panel1 type="Component" id="1">ComponentEventEditForm</Panel1>
      <Panel2 type="Component" id="2">ComponentEvent03Hoz</Panel2>
    </Split>
  </SplitContainers>

  <Components>
    <Component id="1" isreversible="false" isswitchable="false">2</Component>
  </Components>

  <ActiveConnections>
    <ActiveConnection id="1">2</ActiveConnection>
  </ActiveConnections>
</Form>

Egy komponenses:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<Form id="ScreenNewUser" name="Felhasználók" MaxWidth="85%" MaxHeight="80%">
  <Panel type="Component" id="1">ComponentUserEdit</Panel>

  <Rules>
    <Visible type="SQL" return="Boolean" default="false">
      SELECT CASE WHEN COUNT(*) > 0 THEN 'True' ELSE 'False' END
      FROM PeopleGroupsPeople as pgp with (readpast)
      WHERE pgp.PeopleID = [##Session.UserID##]
      AND pgp.GroupID IN (50000, 50011, 3)
    </Visible>
  </Rules>
</Form>

/Form/ActiveConnections

Opcionális.

Gyűjtemény. A képernyő komponens kapcsolatai közül felsorolja az aktívakat.

/Form/ActiveConnections/ActiveConnection (Integer)

A gyűjtemény egy eleme. Egy aktív kapcsolatot leíró node. Értéke a kapcsolat "hová" végének azonosítója.

Attribútumok:

 • id - a kapcsolat "honnan" végének azonosítója.

/Form/TemplateURL (Effector 5.0+)

Opcionális.

A Screen-hez tartozó Angular template elérési útja.

/Form/Components

Opcionális.

Gyűjtemény. Több komponenses képernyő esetén itt lehet definiálni a komponensek közötti kapcsolatokat.

/Form/Components/Component (Integer)

A gyűjtemény egy eleme. Egy kapcsolatot definiál két komponens között. Értéke a kapcsolat "hová" végének azonosítója.

Attribútumok:

 • id - a kapcsolat "honnan" végének azonosítója.
 • isreversible - Nem használt. Értéke kötelezően true
 • isswitchable - Nem használt. Értéke kötelezően true
 • isbuttonvisible - Opcionális. A kapcsolat irányát mutató nyíl láthatósága állítható vele.
 • transactionforward - Opcionális. Nem használt.

/Form/CssClass (String)

Opcionális.

Az egész képernyőre érvényes CSS osztály neve. Felüldefiniálható vele egy képernyő megjelenése.

/Form/Panel (String)

Egy komponenses képernyő esetén. Értéke a komponenst definiáló XML állomány neve pont és kiterjesztés nélkül.

Attribútumok:

 • type - kötelezően Component
 • id - a komponens egyedi azonosítója.

/Form/Rules

Opcionális.

Gyűjtemény. A képernyőhöz megadható szabályok gyűjteménye.

/Form/Rules/Visible (RuleValueType)

Opcionális.

A képernyő láthatósági szabálya a munkamódszer menüben való megjelenítésre vonatkozóan.

/Form/SlaveComponentHeaderCssClass (String)

Opcionális.

Értéke egy CSS osztály neve. Hatására a Detail (Slave) komponens fejléce a definiált stílust veszi fel.

Megjegyzés: Effector 5.0.001 verziótól nem használt

/Form/SplitContainers

Gyűjtemény. Több komponens/osztott képernyő esetén. Az osztások definícióit tartalmazza.

/Form/SplitContainers/Split

A gyűjtemény egy eleme. Több komponens/osztott képernyő esetén. Egy osztás definícióját írja le.

Attribútumok:

 • id - az osztás egyedi azonosítója. Az egész XML-ben egyedi.
 • orientation - az osztás iránya. Lehetséges értékei: Horizontal,Vertical
 • splitterDistance - az osztás távolsága pixelben (csak szám) vagy százalékban (szám és % jel)
 • splitterDistanceOnTablet - az osztás távolsága tableten (Megjegyzés: Effector 5.0.001 verziótól nem használt)
 • disableDrag (Effector 5.1+) - opcionális logikai attribútum; az egyes panelek közötti osztás mozgatását lehet letiltani, alapértelmezett értéke true.

/Form/SplitContainers/Split/Panel1 (String)

Az osztás első komponense vagy egy újabb osztás. Értéke egy másik osztás azonosítója vagy egy komponens XML állomány neve a pont és a kiterjesztés nélkül.

Attribútumok:

 • id - Csak @type=Component esetén. A komponens egyedi azonosítója. Az egész XML-ben egyedi.
 • type - az osztás elő felének típusa. Lehetséges értékei: Component,Split

/Form/SplitContainers/Split/Panel2 (String)

Az osztás második komponense vagy egy újabb osztás. Értéke egy másik osztás azonosítója vagy egy komponens XML állomány neve a pont és a kiterjesztés nélkül.

Attribútumok:

 • id - Csak @type=Component esetén. A komponens egyedi azonosítója. Az egész XML-ben egyedi.
 • type - az osztás második felének típusa. Lehetséges értékei: Component,Split

 • Legutóbb frissítve: 1 év 23 hete
 • Effector